Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 10.12.2008.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 10. prosinca 2008. u Umagu (HR), u hotelu Sol Umag Jadranska b.b., zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua koji je spriječen prisustvovati), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Mladen Milanović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Giobatta Degano (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto), Giovanni Fania (Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Veljko Peloza (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gost je prisutan i: Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a ima sljedeći dnevni red:

 1. zamjena razriješenih članova u organima MR.S.O.-a;
 2. usvajanje godišnjeg obračuna za 2007. g.;
 3. planiranje aktivnosti u 2009. g.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 17.42. Luca Visentini, u funkciji predsjednika MR.S.O. –a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da je Lorenzo Garziera (CISL Furlanija Julijska Krajina) razriješen svih dužnosti u sklopu vlastite organizacije potrebno je imenovati zamjenu u organima MR.S.O. –a. Što se tiče Glavne skupštine MR.S.O. –a predlaže se sljedeći kandidat:

 • Elvio Di Lucente (punopravni, novi član) iz CISL Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se na glasovanje imenovanje kandidata. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

Što se tiče Ureda predsjedništva MR.S.O. –a predlaže se isti kandidat, odnosno:

 • Elvio Di Lucente (novi član) iz CISL Furlanija Julijska Krajina.

Ponovno se stavlja na glasovanje imenovanje kandidata. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Prelazi se na prikazivanje triju glavnih izlaznih stavki bilance u 2007. g. MR.S.O. –a, koje su ovako podijeljene:

 • “Upravljanje” 53.085,84 €,
 • “Međunarodna i prekogranična aktivnost” 21.224,85 € i
 • “Oprema” 5.447,36 €.

Ukratko su istaknute ostvarene aktivnosti i nastali troškovi, što je dovelo do gore navedenih izdataka. Ukupni rashodi prema tome iznose 79.758,05 €.

Što se tiče četiri stavke koje se odnose na prihode u bilanci za 2007. g. MR.S.O. –a, one su ovako podijeljene:

 • “Sredstva od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti” 62.000,00 €,
 • “Povrat sredstava od Europske komisije, za nastale troškove” 2.013,48 €,
 • “Povrat sredstava od Europske konfederacije sindikata, za nastale troškove” 925,49 €,
 • te “Doprinosi sindikalnih organizacija u sklopu MR.S.O. –a, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti14.819,08 €.

Ukupni prihodi prema tome i u ovom slučaju iznose 79.758,05 €, iznos koji je omogućio da se i za 2007. g. proračun MR.S.O. –a zatvori u savršenoj ravnoteži prihoda i rashoda. S obzirom da od strane prisutnih nema komentara ni dodatnih pitanja, stavlja se na glasovanje godišnji obračun MR.S.O. –a za 2007. g. na način kako je prikazano. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutne se podsjeća da je Ured predsjedništva MR.S.O. –a na posljednjoj sjednici 10. listopada 2008. odlučio Glavnoj skupštini MR.S.O. –a podnijeti na usvajanje prijedlog aktivnosti za g. koji predviđa:

 • usporedbu pregovaranja u prehrambeno–poljoprivrednom sektoru (ili u sektoru turizma) u Italiji i Hrvatskoj;
 • napraviti studiju koja bi analizirala stanje priključnih pregovora Hrvatske Europskoj uniji, budući da bi 2009. g. mogla zaključno prethoditi stvarnom priključenju;
 • napraviti studiju o sadržaju onoga što bi mogao biti bilateralan sporazum Italije i Hrvatske o pograničnom radu.

Nastaje kratka rasprava u kojoj se – u svjetlu razmatranja koja su iznešena na seminaru koji je održan istoga jutra u okviru projekta E.K.S. “Kolektivno pregovaranje – suradnja u pograničnim područjima” – izražava samo djelomična suglasnost s navedenim prijedlogom. Štoviše, s obzirom na to da je:

 • u Hrvatskoj kolektivni ugovor za prehrambeno–poljoprivredni sektor još uvijek u fazi pregovaranja te, stoga, trenutno nije na snazi;
 • čini se primjereno prihvatiti poziv konfederalnog tajnika E.K.S., Waltera Cerfede, da se dublje istraži pitanje usklađivanja zakonodavstva u sektoru rada kroz koje Hrvatska trenutno prolazi kako bi se ujednačila s pravnom stečevinom EU, s obzirom na priključenje Europskoj uniji;
 • poželjno je postići cilj da se radnički pregovori osiguraju na način da u pogledu sindikalnih i radnih prava budu što je više moguće slični u različitim podružnicama poduzeća istih tvrtki smještenih na talijanskom i hrvatskom području,

prijedlog aktivnosti za 2009. g. koji se iznosi dijelom se razlikuje od onoga što je doneseno na sjednici Ureda predsjedništva. Predlažu se sljedeće aktivnosti:

 1. izrada dokumenta s detaljnijim informacijama, koji bi sadržavao nacrt teksta predviđenog međunarodnog sporazuma o pograničnom radu u Italiji i Hrvatskoj, koji bi se dao na uvid – uz pomoć nadležnih konfederacija te nakon što se provjeri primjerenost teksta – talijanskoj i hrvatskoj vladi;
 2. organizacija seminara, u suradnji s E.K.S. te uz sudjelovanje pravnih stručnjaka u tom polju, koji bi za predmet imao analizu napravljenoga i onoga što se još mora napraviti kako bi hrvatsko zakonodavstvo u sektoru rada uskladilo s onime što je predviđeno poglavljem 19. pravne stečevine EU;
 3. napraviti usporedbu kolektivnog pregovaranja u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj, s povezanim istraživanjem/studijom i zaključnim seminarom;
 4. pronaći određen broj tvrtki u talijanskom vlasništvu koje su prisutne na talijanskom i hrvatskom području s razdvojenim podružnicama, u kojima bi se organizirali posebni sastanci između sindikalnih predstavnika istovjetnih sektora, s ciljem sindikalne suradnje kako bi se postigli slični uvjeti radničkih pregovora u dvjema zemljama.

Stavlja se na glasovanje prijedlog planiranih aktivnosti u 2009. g. MR.S.O. –a, tako kako je gore opisan, s napomenom da će svakako biti potrebno utvrditi stvarnu izvedivost s financijskog stanovišta, budući da bi novčana sredstva koja dodjeljuje Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, mogla biti značajno umanjena sljedeće godine. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a raspuštena u 18.43.

Zapisničar
Michele Berti

 

 

 

Zapisničar

Michele Berti