Osnivački akt

Konfederalne organizacije CGIL, CISL i UIL Furlanija, Julijska Krajina i Veneto te SSSH – SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE – iz Istre

uzimajući u obzir

Da već duže vrijeme postoji intenzivan i pozitivan odnos sindikalne suradnje u sklopu vrlo čvrstih ekonomskih, socijalnih i kulturnih odnosa između dvije regije

ističući

da, nakon zahtjeva pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji, ti odnosi teže k dodatnom jačanju, vodeći računa o potrebama stalne i kontinuirane analize situacija i problema radnika dvaju zainteresiranih područja do promoviranja odgovarajućih i efikasnih mjera s posebnim osvrtom na socijalnu zaštitu, pojave migracija, posebno graničnih, konsolidaciji klime suživota i razumijevanja među različitim kulturnim i etničkim zbiljama, podržavanja planova infrastrukturne integracije te predviđenih poticajnih instrumenata, na nacionalnoj razini i razini zajednice, graničnih zona, razvoja razmjene u području poslovnog usavršavanja, znanosti i tehnologije, tema vezanih za zdravlje u radnim okolinama, usporedbe iskustava u sklopu programa rada Zajednice Alpe Adria i u odnosu na složene probleme zbog situacije u graničnim zemljama;

uzimajući također u obzir

da je Istra već dobila od Europske Unije kvalifikaciju Euroregije zbog njene geografske rasprostranjenosti koja obuhvaća također dio slovenskog i talijanskog područja; da na istarskom području je poprilično prisutna talijanska manjina s vlastitim socijalnim i kulturnim strukturama; da je talijanski sindikat prisutan u većim centrima s pravim pravcatim ustanovama patronata; da zbog povijesnih odnosa s Venecijom, Regija Veneto je započela seriju kulturnih i ekonomskih veza s Istrom;

osniva se

Međuregionalni Sindikalni Odbor (MSO) koji obuhvaća Furlaniju – Julijsku Krajinu, Veneto i Istru, s perspektivom naknadnog širenja djelovanja istog na područje Rijeke i Kvarnera.

Svrha MSO-a je zaštita i promicanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih interesa radnika i umirovljenika triju regija, putem:

zajedničke analize situacija unutar vlastitih regija i situacije bilateralnih odnosa u sklopu odnosa između Italije i Hrvatske te, općenitije, u sklopu međunarodnih inicijativa – Europska Unija, Alpe Adria, Zajednica Srednjoeuropskih Država, itd.;

sposobnosti samostalnog predlaganja u podržavanju procesa razvoja ekonomske integracije kao faktora potpore u izgradnji kulture mira i suživota, zaštite etničkih i jezičnih manjina;

specifičnog produbljivanja tema vezanih za gospodarstvo i rad u sklopu transgranične suradnje, promičući sve korisne i potrebne inicijative za jačanje uloge i prisustva sindikata te promicanja prava radnika;

određivanja zajedničkih smjernica i ciljeva, kao posljedice stalne usporedbe vlastitih stajališta i kao pretpostavke koordiniranih inicijativa u odnosu na javne i privatne sugovornike.

Sindikalne organizacije CGIL, CISL I UIL Furlanije, Julijske Krajine, Veneta i S.S.S.H. Istre donose odluku:

1) O osnivanju Međuregionalnog Sindikalnog Odbora MSO Furlanije – Julijske Krajine – Veneta – Istre;

2) MSO čine sljedeća tijela:

  1. Glavna skupština koja se sastaje najmanje jednom godišnje i koju čine 19 sindikalnih predstavnika od kojih 7 predstavnika S.S.S.H-a i 12 predstavnika CGIL-a CISL-a i UIL-a;
  2. skupštinu čine stalne komisije ili radne grupe;
  3. Ured predsjednika čine po jedan predstavnik za svaku organizaciju, odnosno ukupno 6 članova koji ravnomjerno zastupaju istarske i talijanske sindikate.

Članove tijela iz točaka a., b. i c. imenuju organizacije koje ih promiču.

Odluke se obavezno donose dogovorom dvaju predstavništava.

Ured Predsjedništva je upravno tijelo MSO-a kojim predsjedava Predsjednik određen rotacijom od strane CGIL-a CISLa i UIL-a Furlanije-Julijske Krajine te dva Dopredsjednika, jedan određen od strane S.S.S.H.-a Istre i jedan određen rotacijom od strane CGIL-a CISL-a iUIL-a Veneta. Rotacije se odvijaju svake godine.

Članovi Ureda Predsjedništva predsjedavaju Komisijama na isti način, jednim Predsjednikom i dvojicom Dopredsjednika.

Cilj radnih komisija je poticati i predlagati poslove MSO-u te podupirati Predsjedništvo u izvršavanju predviđenih ciljeva.

Ured Predsjedništva jednoglasno odlučuje o administrativnom upravljanju te ostvarivanju projekata i inicijativa.

MSO formalno započinje radom dana 19. lipnja 1995. Od tog datuma, u roku godine dana, Ured Predsjedništva i Generalna Skupština razmatrat će eventualne izmjene i dopune ovog Statuta u svrhu eventualnih usklađivanja radi boljeg rada tijela.