Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 12.12.2016.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 12. prosinca 2016. g. u Rijeci (HR), u uredima SSSH Primorsko-goranske županije na adresi Krešimirova 4/I.

Osobno su prisutni ili su dali punomoć zamjeniku:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina, punomoć dana Pietru Scomparin);
 3. Luciano Milan (CGIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Paola Righetti);
 4. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto, punomoć dana Micheleu Berti);
 5. Pietro Scomparin (USR CISL Veneto, zamjenik Giulia Fortuni);
 6. Nives Scomersich (SSSH Ured Istarske županije);
 7. Slobodan Kapor (SSSH Ured Istarske županije);
 8. Dragan Tomazin (SSSH Ured Istarske županije);
 9. Salvino Bibulić (SSSH Ured Istarske županije);
 10. Nada Barisić (SSSH Ured Primorsko-goranske županije)
 11. Snježana Vrančić (SSSH Ured Primorsko-goranske županije);
 12. Juraj Šoljić (SSSH Ured Primorsko-goranske županije ).

Opravdano su odsutni:

 1. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Giacinto Menis (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Igor Spincić (SSSH Ured Primorsko-goranske županije);
 4. Robert Rahmonaj (SSSH Ured Istarske županije).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. odabir kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 2. potvrda financijskog izvještaja za 2015. godinu;
 3. planiranje aktivnosti za godinu 2017.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 14.10. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Kako su tijekom godina neki/e članovi/članice statutarnih organa MR.S.O.-a promijenili svoje radno mjesto u sklopu odgovarajućih izvornih organizacija, ili nisu više voljni zadržati funkciju koje su ranije imali u organima MR.S.O.-a, ili su pak preminuli, potrebno im je naći zamjenu unutar odgovarajućih organa MR.S.O.-a. Što se tiče potrebnih zamjena u sklopu Glavne skupštine MR.S.O.-a predlažu se sljedeći kandidati:

 • Mariateresa Bazzaro (punopravni, novi član, preuzima funkciju Elvia Di Lucente, preminulog) i Umberto Brusciano (predstavnik koji zamjenjuje Mariateresu Bazzaro, novi član) za USR CISL Furlanija Julijska Krajina;

Međutim, od strane CGIL-a Furlanija Julijska Krajina nije pristigao nijedan prijedlog kandidata za zamjenu dvoje efektivnih članova, Franca Belci i Monicu Ukmar i koji dakle trenutno ostaje bez predstavnika u sklopu Glavne skupštine MR.S.O.-a. Stoga se stavljaju na glasovanje nominirani/e kandidati/tkinje za nove članove Glavne skupštine MR.S.O.-a, kako ih je predložio USR CISL Furlanija Julijska Krajina. No prije toga se prisjećamo preminulog Elvia Di Lucente, koji je od 2008. sudjelovao u aktivnostima MR.S.O.-a svojom jakom motivacijom i velikim konstruktivnim duhom. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.
Što se tiče zamjene za članicu Ureda predsjednika MR.S.O.-a, od strane CGIL-a Furlanija Julijska Krajina i u ovom slučaju nije pristigao nijedan prijedlog kandidata za zamjenu Monice Ukmar, te isti dakle trenutno ostaje bez predstavnika u sklopu Ureda predsjednika MR.S.O.-a. Glavna skupština MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.
Na kraju ažuriraju se određeni brojevi telefona i faxa te e-mail adrese nekih od članova/ica organa MR.S.O.-a, kako su oni zatražili, obzirom na to da je došlo do promjene istih tijekom prošle godine.

2. Navodi se 6 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2105. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 27.000,00;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti ” € 1.625,05;
 • “Naknade od strane Europske konfederacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 3.498,19;
 • “Naknade od strane UIL-a Frontalieri za nastale troškove, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 385,73;
 • “Doprinos sindikalnih organizacija članica MR.S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 7.282,50;
 • “Aktivne bankovne kamate” € 0,71.

Dakle, primici ukupno iznose € 39.792,18.

Što se pak tiče 2 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2015. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 39.692,18;
 • “Bankovna pristojba” € 100,00.

Ukupno dakle izdaci iznose € 39.792,18, što je omogućilo da se i za 2015. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.
Zatim slijedi kratak opis ostvarenih aktivnosti u 2015. g., te odgovarajućih troškova koji su doveli do potrošnje gore navedenih iznosa.
Dodatno, vezano uz makro-točku koja se odnosi na izdatak “Prekogranične aktivnosti”, kako su zatražili određeni članovi/članice tijekom prijašnje sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a od 16. prosinca 2015., dostavljaju se prisutnima dva sažetka o troškovima nastalih tijekom 2015., podijeljenih po obrazloženju izdatka i vrsti spisa/događaja, u cilju omogućavanja boljeg razumijevanja spomenutih troškova. Razvija se potom kratka rasprava tijekom koje prisutni/e članovi/članice izražavaju svoje zadovoljstvo vezano uz dobivenu dokumentaciju. K tome, nekolicina prisutnih izjavljuje kako smatra da bi bilo oportuno osnovati Odbor financijskih revizora u sklopu MR.S.O.-a, čiji bi zadatak bio da kontrolira stanje financija, kako bi podržao i usmjerio predsjednika u upravljanju godišnjim troškovima MR.S.O.-a. Dodatno se predlaže sastavljanje proračuna troškova za sljedeću godinu, koji bi se podnosio Glavnoj skupštini MR.S.O.-a na odobrenje tijekom sjednice skupštine za prijašnju godinu. Iako se predsjednik ne protivi nijednom od prijedloga koji su proizašli iz rasprave, naglašava da, na temelju talijanskog građanskog zakonika – koji vrijedi za MR.S.O., kako je MR.S.O. predmet talijanskog prava – za organizaciju koja nije priznata, poput MR.S.O.-a, Odbor financijskih revizora nije predviđeni kao obvezni statutarni organ. K tome, u slučaju da se Glavna skupština odluči za osnivanje istog, onda je potrebno izmijeniti i Statut MR.S.O.-a, kako taj organ trenutno nije predviđen. Što se pak tiče eventualnog donošenja proračuna MR.S.O.-a za sljedeću godinu, Predsjednik podsjeća da, u razdoblju u kojem se inače saziva godišnja sjednica Glavne skupštine MR.S.O.-a, odnosno u mjesecu studenom ili prosincu svake godine, još nisu poznati iznosi financiranja kojima obično raspolaže MR.S.O. za sljedeću godinu, stoga – ako zadržimo trenutno planirani raspored sazivanja sjednice skupštine – tada nije moguće raspolagati minimalnim informacijama koje su potrebne za usvajanje takvog proračuna. U slučaju da završna odluka bude išla u korist prijedloga sastavljanja i usvajanja proračuna troškova MR.S.O.-a, trebalo bi onda sazvati sjednicu Glavne skupštine MR.S.O.-a u prvim mjesecima u godini, mjesto u posljednjim mjesecima, jer su tada poznati raspoloživi resursi. U svakom slučaju, predsjednik se obvezuje da će ta dva prijedloga predstaviti sjednici Ureda predsjednika MR.S.O.-a za 2017. g., kako bi se iste procijenilo i eventualno kako bi ih se podnijelo Glavnoj skupštini na odobrenje tijekom sljedeće sjednice, što vrijedi i za možebitni slučaj izmjene Statuta. Kako nema drugih komentara, nakon što je dati prijedlog jednoglasno usvojen od strane prisutnih članova/članica, stavlja se na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima za 2015. g. MR.S.O.-a, na temelju onoga što je predstavljeno. Glavna skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutni/e članovi/članice pozvani su da predstave svoje prijedloge vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a za 2017. g., imajući u vidu da:

a. u tekućoj godini nije bilo moguće ostvariti projekt usporedbe između talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju prekarnog rada, ograničavajući usporedbu na privremeni i povremeni rad;
b. slično tome, nije bilo moguće završiti realizaciju informativnih aktivnosti na području rada u kućanstvu i i skrbi za nemoćne osobe, koje se tiču znatnog broja osoba s prebivalištem u Hrvatskoj a zaposlenih u Italiji, mnogi od kojih su pogranični/e radnici/e.

Slijedom toga, predsjednik poziva prisutne da za 2017. potvrde aktivnosti koje su navedene pod točkom a. i točkom b., koje su već započete tijekom 2016. i koje bi bilo šteta prekinuti. U raspravi koja uslijeđuje, vezano uz aktivnosti pod a., zamjenik predsjednika potvrđuje da je pronašao osobu koja bi izvršila usporedbu između talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju privremenog i povremenog rada te da će mu dati konkretnu ponudu o tome u 2017. Predlaže se k tome:

c. da, slijedom onoga što je odlučeno tijekom Glavne skupštine od 16 prosinca 2015., u 2017. MR.S.O. sudjeluje sastancima iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. koje će uskoro sazvati regije Veneto i Furlanija Julijska Krajina, kako bi se provjerilo je li moguće uključiti MR.S.O. u relevantne projekte vezane uz natječaje koji su posvećeni specifičnim aktivnostima koje Program predviđa;
d. da će, u skladu s onime što se dogodilo tijekom dviju proteklih godina, MR.S.O. nastaviti sudjelovati u Prekograničnom partnerstvu EURES Euradria, kao pripojeni partner, u slučaju da izađu natječaji vezani za aktivnosti za 2018. g.

Kako nema dodatnih prijedloga vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a, niti protivnih mišljenja, nakon što je predsjednik ponovio gornji poziv, suglasno se utvrđuje da se program rada MR.S.O.-a za 2017. godinu može podnijeti Glavnoj skupštini na usvajanje, kako je gore opisano, te se podsjeća da po pitanju načina i opsega rada, ostvarenje predloženog programa ostaje u rukama Ureda predsjednika MR.S.O.-a, te da će odgovarajuće odluke uslijediti čim bude poznat iznos financiranja odobrenog MR.S.O.-u za 2017. godinu od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja program.

4. Predsjednik informira prisutne da su materijali s novim logotipom o MR.S.O.-a, kojeg je odobrio Ured predsjednika tijekom godine, u izradi i da će biti raspoloživi početkom 2017.

Nakon što je još jednom provjerio ima li drugih komentara od strane prisutnih članova/članica Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 15.30. sati.

Zapisničar
Michele Berti