Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 07.11.2005.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 7. studenoga 2005. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Ureda Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/ Hrvatska Istra CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Istra), Josip Šišović (SSSH Istra), Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano odsutni: Salvino Bibulić (SSSH Istra) i Giovanni Fania (CISL Furlanija, Julijska Krajina).

Prisutni su također: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u ulozi govornika – za određene točke dnevnog reda – i zapisničara te Monika Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina), kao gost.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. rasprava i odlučivanje o dokumentu izmjene Statuta MSO-a za sljedeću Generalnu skupštinu MSO-a;
  2. vrednovanje o izradi istraživanja/studije o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj;
  3. organiziranje studijskog putovanja u Hrvatsku kao priprema za Seminar o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj;
  4. organizacija seminara iz točke 3 dnevnog reda;
  5. Generalna skupština i programiranje aktivnosti MSO-a za 2006.;
  6. razno.

Sjednica je započela u 9,11 sati. Predsjednik MSO-a Luca Visentini predsjeda sjednicom Ureda Predsjedništva.

1. Luca Visentini poziva Michelea Bertija da obrazloži nazočnima dokument s izmjenama Statuta MSO-a, radi njihovog predlaganja na sljedećoj Generalnoj skupštini MSO-a. Dokument je prethodno distribuiran članovima Ureda Predsjedništva. Michele Berti objašnjava nazočnima razloge zbog kojih je amandman izmjenjen na sadašnju verziju Statuta. Posebice vezano za članak 1. pita Jadranku Tomašić kako se točno prevodi na talijanski jezik termin “jugozapadne”, odnosno pridjeva koji karakterizira teritorijalnu granicu unutar koje SSSH namjerava pristupiti MSO-u. Jadranka Tomašić odgovara da je doslovan prijevod “sudoccidentale” i da taj pridjev može biti upotrijebljen kao službeni naziv MSO-a. Vezano za članak 3, Giovanni Della Valle pita da li bi bilo uputno povećati broj članova CGIL-a, CISL-a i UIL-a Veneta po sindikalnoj organizaciji s 1 na 2 u Generalnoj skupštini, kako bi se uravnotežilo prisustvo Veneta u odnosu na prisustvo Furlanije Julijske krajine. Luca Visentini nije suglasan s prijedlogom Giovannija della Valle i procjenjuje da bi bilo uputno uravnotežiti broj članova s hrvatske strane s onima iz talijanske strane. Smatra da bi bilo potrebno imenovati zamjenike članova i na taj način – i u slučaju nemogućnosti prisustvovanja od strane članova – CGIL, CISL i UIL Veneto bi uvijek bile zastupljene unutar Generalne Skupštine. Umjesto toga predlaže da se smanje s 3 na 2 članovi CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanije Julijske krajine, svodeći na 1 broj članova po sindikalnoj organizaciji u Venetu, dok bi broj članova SSSH-a Jugozapadne Hrvatske bio 9, neovisno o županiji iz koje dolaze. Sve to da bi se postigla brojka od 18, odnosno 9 s talijanske strane i 9 s hrvatske. Vezano još za članak 3 Statuta, Roberto Treu predlaže da svaki član Generalne skupštine ima zamjenika u slučaju spriječenosti. Predlaže također da Generalna skupština, kao izraz zajedničkih viđenja sindikalnih organizacija članica Italije i Hrvatske, treba odlučivati ne natpolovičnom većinom, već jednoglasno. Razmatrajući članak 4 Statuta, Jadranka Tomašić predlaže da Ured Predsjedništva umjesto sadašnjih 7, čini 8 članova, od kojih 4 iz SSSH-a Jugozapadna Hrvatska, i u tom slučaju bez obzira na županiju porijekla, da bi se i na taj način izjednačio broj talijanskih i hrvatskih članova. Vezano za članak 8., Roberto Treu je suglasan sa sadržajem 2. stavka, međutim smatra da je potrebno formalno naznačiti mjesto na kojem se donose te odluke. Michele Berti predlaže da se te odluke donesu u sklopu posebnih točaka dnevnog reda sastanaka Ureda Predsjedništva, gdje imaju pravo glasanja isključivo članovi koji su odraz zainteresiranih sindikalnih organizacija. Predlaže, dakle, sukladno tome, da se taj stavak premjesti iz članka 8. na članak 4. gdje su nabrojeni zadaci Ureda Predsjedništva. Nakon što je provjerio da u daljnjim razgovorima nema više prijedloga vezanih za izmjene i dopune Statuta, Luca Visentini predlaže da se glasuje o dokumentu koji sadrži predložene izmjene Statuta od strane Jadranke Tomašić vezano za članak 1. i 4. , Roberta Treua vezano za čl. 3, i Michelea Bertija vezano za čl. 8. Ured Predsjedništva jednoglasno prihvaća prijedlog.

2. Nakon što su – Luca Visentini zbog poslovnih razloga i Roberto Treu – napustili sjednicu, Michele Berti daje prisutnima tekst istraživanja/studije o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj, izrađene od strane prof. Nade Karaman Aksentijević iz Riječkog sveučilišta i prevedene s hrvatskog na talijanski jezik. Govori ukratko o sadržaju studije i poziva kolege da je pažljivo razmotre, tako da ih – ukoliko misle da treba unijeti eventualne izmijene – autorica a kasnije prevoditeljica uspiju upotpuniti na vrijeme radi snimanja iste na CD prije Seminara o delokalizaciji predviđenog u prosincu. Jadranka Tomašić pojašnjava da će to istraživanje služiti samo kao podloga za diskusiju o poslovima na spomenutom seminaru, jer sindikalne organizacije članice MSO-a nisu odgovorile na zadovoljavajući način na upitnik o delokalizaciji prethodno podjeljen, onemogućivši tako autorici raspolaganje s potpunim podacima o stanju radnika u delokaliziranim poduzećima. Michele Berti podsjeća Jadranku Tomašić da je istraživanje/studija koncipirano s ciljem prikazivanja realnosti o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj, kako bi se kolegama sindikalcima iz Italije i Hrvatske – koji će raspravljati na sljedećem seminaru – dalo jedno važno sredstvo za rad. Da su sindikalne organizacije sudjelovale s više interesa u popunjavanju upitnika, to bi dalo dodatnu važnost tekstu koji je, i takav kakav je, ipak postigao svoj cilj.

3. Michele Berti obavještava nazočne o predstojećoj organizaciji studijskog putovanja u Hrvatsku, kao pripreme za Seminar o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj. Poziva zatim kolege da ga obavijeste što prije da li ima zainteresiranih za sudjelovanje u tom putovanju i Jadranku Tomašić da mu naznači neke od talijanskih proizvodnih postrojenja u Hrvatskoj, gdje je situacija vezana za zaštitu sindikalnih prava radnika u nekim aspektima problematična i gdje bi bilo moguće organizirati obilaske i susrete sa sindikalnim predstavnicima. Jadranka Tomašić žali što zbog velikog broja konfederalnih obaveza predviđenih u drugoj polovici studenoga, najvjerojatnije neće biti u mogućnosti sudjelovati na tom putovanju. Obavještava međutim nazočne da je kontaktirala kolege iz tekstilnih kategorija u osiječkoj zoni – gdje je grupa Benetton delokalizirala, primjenjujući svoj tipičan proizvodni sustav – koji bi bili voljni organizirati takve obilaske. Obavještava Michelea Bertija da će ga podrobnije obavijestiti o tome u narednih nekoliko dana.

4. Michele Berti podsjeća kolege da će se Seminar o delokaliziranim poduzećima Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj održati u Opatiji (Hrvatska) sljedećeg 1. i 2. prosinca. Bit će organiziran u dva dana, s time da će radovi započeti u popodnevnim satima prvog dana i nastavit će se cijeli drugi dan. Sudionici će noćiti u hotelu u kojem će se odvijati seminar. Napominje da je program u fazi definiranja i usavršavanja, ali da se namjerava u popodnevnim satima 1. prosinca održati rasprava otvorena za javnost gdje će se predstaviti istraživanje/studija iz točke 2. ovog zapisnika, a nakon toga slijede govornici – predstavnici i talijanskih i hrvatskih institucija – koji će se razmatrati tezu po kojoj je internacionalizacija izvediva alternativa delokalizaciji. Dana 2. prosinca kongres bi se trebao održati u obliku seminara između talijanskih i hrvatskih sindikalaca koji će se susresti u dva posebna zasjedanja – jedno ujutro a drugo popodne – na sljedeće teme: pronalazak zajedničkih strategija prevencije i zaštite radi sprječavanja razdjeljivanja tržišta rada u talijanskom sjeveroistoku; izrada perspektiva zajedničke suradnje među istovjetnim kategorijama talijanskih i hrvatskih sindikata radi zaštite prava radnika zaposlenih u talijanskim poduzećima delokaliziranim u Hrvatskoj. Ističe da bi, posebno za zasjedanje od 2. prosinca, bilo uputno prisustvo talijanskih i hrvatskih kolega pripadnika kategorija zainteresiranih za fenomene dekolakizacije ili koji su posebno zainteresirani za probleme ili inicijative vezane za delokalizaciju i to u broju dovoljnom da bi se dobila kvalificirana i kompetentna podloga – u stanju da elaborira konkretne prijedloge – ali ne prevelikom jer bi se inače onemogućio plodonosan razgovor. Poziva nazočne, svakog predstavnika sindikalne organizacije, da odrede koje će kolege pozvati na taj seminar. Jadranka Tomašić obavještava da je u pregovorima s jednim opatijskim hotelom koji bi ih bio voljan ugostiti uz povoljne cijene. Obećaje Micheleu Bertiju da će ga obavijestiti o tome čim prije.

5. Michele Berti obavještava nazočne da je godišnja Generalna skupština MSO-a za 2005. godinu sazvana za četvrtak, 1. prosinca 2005. u jutarnjim satima u istom opatijskom hotelu gdje će se u popodnevnim satima održati seminar, iz točke 4 ovog zapisnika. Čim budu jasni svi detalji vezani za sat i vrijeme održavanja, poslat će svim članovima formalni poziv s dnevnim redom. Podsjeća članove – a to se posebno odnosi na one koji dolaze iz daleka – da će, ukoliko žele doći u Opatiju već 30. studenog, biti ugošćeni u hotelu gdje će se održati Generalna skupština. Podsjeća da će Skupština, osim razmatranja prijedloga izmjena Statuta odlučenih od strane Ureda Predsjedništva, iz točke 1 dnevnog reda, morati izabrati članove tijela i napraviti program aktivnost MSO-a za 2006. godinu. Poziva zatim kolege da utvrde, unutar vlastitih sindikalnih organizacija, imena osoba koje će istaknuti na izborima za tijela, vodeći posebno računa o potrebi da se ne imenuju oni koji su tijekom godina dali ostavku ili su pokazali nezainteresiranost za praćenje aktivnosti MSO-a. Na kraju pita nazočne da predlože aktivnosti koje bi se podnijele na glasanje Generalnoj skupštini, u cilju utvrđivanja radnih tema koje bi bile odraz stvarnih potreba sindikalnog transgraničnog svijeta. Jadranka Tomašić se obvezuje izvršiti niz konzultacija unutar SSSH prije datuma održavanja Generalne skupštine, kako bi podnijela zajedničke i promišljene prijedloge za razmatranje na Generalnoj skupštini. Michele Berti govori o mogućnosti da se – kao što je to već bio slučaj zadnje tri godine – i u 2006. MSO posveti jednoj jedinoj temi, odnosno proučavanju posljedica na tržište rada Furlanije Julijske krajine i Veneta koje ima projedlog europske Direktive o uslugama, tzv. “Bolkestein”. Naime poznato je da – iako Hrvatska još nije zemlja članica EU-a – u brodogradilištima Furlanije Julijske krajine, na mnoge se hrvatske radnike zaposlene u hrvatskim poduzećima koja su potpisala ugovore o zakupu, već primjenjuje tzv. klauzula “o zemlji porijekla”, kršeći tako odredbu koja propisuje radni tretman predviđen talijanskim normama o ugovorima o radu u tom sektoru. Monika Ukmar je mišljenja da bi bilo zanimljivo izraditi dvojezična uputstva na talijanskom i hrvatskom jeziku koja bi – za svaku kategoriju – omogućila usporedbu položaja hrvatskog i talijanskog radnika, u smislu prava i obveza sadržanih u raznim kolektivnim nacionalnim ugovorima o radu dvaju država. Josip Šišović, podsjeća da u Hrvatskoj – a slično je vjerojatno i u Italiji – postoji ozbiljan problem regrutiranja radnika, posebno mladih, u sindikalni svijet, i kad je riječ o učlanjenju, i kad je riječ o stvaranju karijere sindikalnog vođe. Prema tome, bilo bi poželjno izraditi projekt o tome kako izmjeniti ponudu sindikalnih organizacija radi privlačenja većeg broja radnika u sindikat. Nakon konstatiranja pristiglih prijedloga, Michele Berti preuzima na sebe obavezu da ih uvrsti u raspravu na sljedećoj sjednici Generalne skupštine.

6. Michele Berti konstatira da se po ovoj točki dnevnog reda nitko ne javlja za riječ.

Nakon što je utvrdio da se nitko ne javlja za riječ, Michele Berti zaključuje sjednicu Ureda Predsjedništva MSO-a u 12,38 sati.

Zapisničar
Michele Berti