Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 06.06.2018.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 6. lipnja 2018. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH, na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano je odsutan:

 1. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. imenovanje zamjenika predsjednika MR.S.O.-a;
 2. ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 3. ostvarene aktivnosti u 2018. g.;
 4. procjena uključivanja MR.S.O.-a u Projekt Euradria za 2019. g. i uvjeta istog;
 5. stupanje na snagu Uredbe (UE) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka;
 6. razno.

Radni sastanak započinje u 11.14 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Kao što je predviđeno člankom 4. stavka 3. Statuta, te kako se radi o prvom zasjedanju Ureda predsjednika MR.S.O.-a nakon što su 5. prosinca 2017. ponovno imenovani sastavni/e članovi/ice statutarnih organa MR.S.O.-a, pristupa se imenovanju zamjenika predsjednika. Ponovno se dakle predlaže za tu ulogu:

 • Slobodan Kapor (potvrđen) za l’SSSH – Teritorijalni ured Istrarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Podsjećaju se prisutni da, tijekom sastanka Glavne Skupštine MR.S.O.-a 5. prosinca 2017., SSSH je odgodio imenovanje određenih sastavnih članova/ica SSSH u sklopu Generalne Skupštine, obvezujući se da što prije javi njihova imena i u svakom slučaju do datuma sljedeće sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a. Pristupa se dakle ratificiranju imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Glavne Skupštine, odnosno:

 • Lorena Radošević (punopravni, novi član, preuzima funkciju Roberta Rahmonaj), za l’SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije, i Ingrid Čavić (punopravni, novi član, preuzima funkciju Igora Spincić), za SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

3. U korist prisutnih predsjednik predstavlja sažetak radnih ponuda za 2018. g., koje su proizašle tijekom posljednje sjednice Generalne Skupštine MR.S.O.-a dana 5. prosinca 2017. Njima se nadodaje prijedlog da se organiziraju dvije tiskovne konferencije, jedna u Italiji, a druga u Hrvatskoj, kako bi se medijima predstavio orijentacijski vodič o radu u kućanstvu koji je izradio MR.S.O. 2017. g. te je posvećen radnicima/-icama koji/e dolaze iz Hrvatske te su zaposleni/e u tom sektoru u sjeveroistočnoj Italiji. Razvija se potom rasprava među prisutnima, tijekom koje se za 2018. g. predlaže sljedeće:

 1. organiziranje dviju tiskovnih konferencija, kako gore spomenuto. Posebice, što se tiče one u Hrvatskoj, naglašava se važnost takvog događaja kako bi se obznanilo postojanje takvog alata (orijentacijskog vodiča), koji zasigurno može biti od velike koristi za radnike/radnice koji su zaposleni u sektoru kućanstva u Italiji, kako, bar u Hrvatskoj dokazano postoji manjak informacija o pitanjima koji su povezani s tom vrstom zaposlenja. Predviđa se dakle razdoblje u kojem bi se mogla sazvati takva konferencija za tisak, za što se predlaže tjedan od utorka 26. do petka 29. lipnja 2018. Što se pak tiče tiskovne konferencije koju bi trebalo organizirati u Italiji, predloženo je da ju se organizira pri kraju ljetnog razdoblja;
 2. ponovno se uzimaju u obzir prijedlozi izneseni tijekom rasprave za vrijeme sastanka Generalne Skupštine MR.S.O.-a 5. prosinca 2017., i to predlaže se da MR.S.O. pripremi tekst javnog poziva, koji će se opet objaviti u hrvatskim i talijanskim medijima, a u kojem treba pozivati na bolju koordinaciju politika koje se odnose na brodogradnju u Italiji i Hrvatskoj. Taj poziv, koji bi se trebao usredotočiti na potrebe za radnim mjestima u tom sektoru i, posljedično, sposobnost vlada dviju država da iznađu primjerene odgovore vezano uz potrebe za stručnim usavršavanjem radnika/radnica koji su u istom zaposleni, želi biti poziv na razvoj sinergijskih politika među dvjema državama u ključnom sektoru za razvoj gospodarstva u Italiji i Hrvatskoj. Dodatni je razlog i navodno zanimanje talijanske grupacije Fincantieri S.p.A. za događaje koji se odnose na ozbiljnu krizu koja je zadesila hrvatsku brodogradnju i to tvrtku “3. Maj” u Rijeci i “Uljanik” u Puli. S tim pozivom, dakle, MR.S.O. bi nastojao preuzeti ulogu osvještavanja javnosti dviju država te poticanja dionika u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj. Jasno, tekst tog poziva treba pažljivo pripremiti, konzultirajući se sa sektorskim sindikalnim savezima članovima MR.S.O.-a, koji bi trebali biti primjereno uključeni u to.

Kako nema primjedbi vezano uz predloženo pod a. i b., prijedlozi se dakle podnose Uredu predsjednika na odobrenje, kako gore opisani. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge.

4. Prisutni su obavješteni o tome da narednog 25. lipnja ističe rok za predavanje zahtjeva za financiranje iz natječaja Europske komisije posvećenog aktivnostima prekograničnih partnerstava EURES za 2019. g. Treba dakle odlučiti želi li se MR.S.O. uključiti u Prekogranično partnerstvo EURES Euradria za narednu godinu (kako je Europska komisija već poništila projekt konzorcija za 2018. g.) te, eventualno, da li u obliku pridruženog partnera ili pak u funkciji partnera s istovjetnom odgovornošću. Naglašava se, ipak, da se trenutno čini sasvim sigurno da se nijedan hrvatski partner, ni socijalni partner, niti javni partner, neće uključiti u partnerstvo, pa će tako ono izgubiti teritorijalnu nadležnost na Hrvatsku. Predsjednik predlaže dakle da se neposredno provjeri hoće li se u narednim danima eventualno priključiti neki hrvatski partner, javni ili privatni, što bi omogućilo da se proširi teritorijalna nadležnost partnerstva i na Hrvatsku, i samo u tom slučaju da se i MR.S.O. priključi kao pridruženi partner. Odvija se potom žustra rasprava među prisutnima iz koje proizlaze oprečna mišljenja, kako neki smatraju da bi se MR.S.O. trebao svejedno uključiti u partnerstvo za 2019. g., neovisno o sudjelovanju drugih hrvatskih partnera u projektu. K tome zamjenik predsjednika podsjeća da kako bi SSSH mogao dati svoju suglasnost vezano uz uključivanje MR.S.O.-a u partnerstvo EURES Euradria za 2019. g. treba prvo dobiti odobrenje od strane vlastitog državnog ureda. Kako nije moguće postići dogovor, odlučuje se pitanje uputiti državnom uredu SSSH-a, čije je mišljenje ionako potrebno kako bi se postigla jednoglasna odluka o predmetnom uključivanju MR.S.O.-a u partnerstvo Euradria i za 2019., kako se predlaže, u obliku pridruženog partnera. Kako nema prigovora vezano uz posljednji prijedlog, kako navedeno, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje, kako gore opisano. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog te daje zamjeniku predsjednika nalog da što prije obavijesti MR.S.O. o stavu državnog ureda SSSH i, u slučaju pozitivne odluke, da obavijesti o tome predsjednika kako bi na vrijeme mogao pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za predmetni natječaj te uključivanje MR.S.O – a u obliku pridruženog partnera.

5. Predsjednik podsjeća da je prošlog 25. svibnja stupila na snagu u svim članicama Europske unije “Uredba UE 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju istih”. Kako postoji mogućnost da ju je i MR.S.O. obvezan primjenjivati, iako MR.S.O. ne sakuplja podatke o radnicima/radnicama koji mu se obrate za konzultaciju ili pomoć, niti ih upisuje u ikakav registar- – predlaže se da se produbi ta tematika i provjere eventualne obveze MR.S.O.-a, koje bi se mogle odnositi prvenstveno na osobe od kojih se sastoje statutarni organi MR.S.O.-a. U tom slučaju treba voditi računa o tome da se MR.S.O. prilagodi zakonodavnim obvezama te treba pripremiti informativni materijal za potencijalno zahvaćene subjekte. Kako se nitko ne protivi prijedlogu, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje, kako gore opisano. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog te nalaže predsjedniku da učini potrebne provjere.

6. Zamjenik predsjednika izvještava prisutne o tome da su ga neki od kolega iz SSSH zamolili da provjeri može li MR.S.O. podržati igre i zabavne aktivnosti, koje bi bile posvećene kolegama sindikalistima kako bi učvrstili prijateljstvo među sindikalnim organizacijama članicama MR.S.O.-a. Otvara se kratka rasprava o toj molbi iz koje proizlazi da bi eventualni problem mogao biti ekonomske prirode. No, kako se nitko zapravo ne protivi zahtjevu, predlaže se da se, u slučaju da financije MR.S.O.-a to budu dozvoljavale, zasigurno uzme u obzir organizacija takvih aktivnosti. Kako se nitko ne protivi prijedlogu, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje, kako gore opisano. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.42 sati.

Zapisničar
Michele Berti