Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj u sektoru trgovine”, 2007.

Istraživanje izradila Tamara Tomić

 • Shematski prikaz Nacionalnog kolektivnog ugovora o radu za zaposlene u tercijarnom, distribucijskom i uslužnom sektoru, koji se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Dopunskog radničkog ugovora GRUPPO PAM S.p.A., koji se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine, koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Kolektivnog ugovora Konzum d.d., koji se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Poglavlja IV Zakonodavnog dekreta od 31. ožujka 1998., br. 114 “Reforma regulatornog okvira za sektor trgovine, temeljem članka 4., stavka 4. Zakona od 15. ožujka 1997., br. 59”, koji se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Poglavlja II Glave IV Regionalnog zakona od 16. siječnja 2002., br. 2 “Regulatorni okvir za sektor turizma” i naknadnih izmjena, koji se primjenjuje u Autonomnoj regiji Furlanija Julijska Krajina
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Regionalnog zakona od 28. prosinca 1999., br. 62 “Utvrđivanje općina s prevladavajućim udjelom turizma i gradova umjetnosti u svrhu odstupanja od uobičajenog radnog vremena” i naknadnih izmjena, koji se primjenjuje u regiji Veneto
  Preuzmi u PDF formatu
 • Usporedba ugovornog prava i zakonodavnog okvira u Italiji i Hrvatskoj u sektoru trgovine
  Preuzmi u PDF formatu

Izvori hrvatske ugovorne dokumentacije