Seminar “Kolektivno pregovaranje u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj kroz prizmu sličnosti i različitosti”, 14.12.2009.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U SEKTORU TURIZMA U ITALIJI I HRVATSKOJ
KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI

Hotel Eden
Ulica Luja Adamovića – Rovinj
Ponedjeljak 14. prosinca 2009. od 9,30 do 13,00 sati

Program seminara

9,30 sati  – Početak rada

  • Pozdravne riječi; Jadranka Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Uvodni govor; Luca Visentini, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/ Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Govor Kristine Črnjar, autorice istraživanja/studije o usporedbi kolektivnog pregovaranja u Italiji i Hrvatskoj u sektoru turizma
  • Govor Ljubomira Lončar, tajništvo STUH-a

11, 00 sati – Pauza za kavu

11.30 sati – Nastavak rada

  • Rasprava
  • Zaključak; Mauro Agricola, član regionalnog tajništva UILTuCS Furlanija Julijska Krajina

13,00 sati – Završetak rada

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska