Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 19.06.2009.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 19. lipnja 2009. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto), Nataša Ciabatti (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina) i Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutan je i: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. provedba aktivnosti u 2009. g.;
  2. razno.

Radni sastanak započinje u 11.15. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Kao što je odlučeno na sjednici Glavne skupštine 10. prosinca 2008., u 2009. g. MR.S.O. predlaže poduzimanje sljedećih aktivnosti:

  • izrada istraživanja/komparativne studije kolektivnih pregovora u sektoru turizma u Italiji i Hrvatskoj, s kasnijim sindikalnim seminarom na kojemu će se predstaviti rezultati, a koji će se održati do kraja godine s datumom koji će se utvrditi naknadno. Što se tiče predmetnog istraživanja/studije, osim usporedbe dvaju nacionalnih kolektivnih ugovora, predlaže se da se pronađe jedan hotelski lanac, po mogućnosti u talijanskom vlasništvu, čije se podružnice nalaze na području obiju zemalja i koji u obje zemlje ima na snazi dodatni korporativni ugovor ili ugovor 2° stupnja. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska zamoljeni su da predlože jedan takav hotelski lanac te da provjere tko bi mogao preuzeti taj zadatak. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog;
  • izrada studije izvedivosti međunarodnog sporazuma o pograničnom radu između Italije i Hrvatske, kako bi se omogućilo zakonito izvršavanje pograničnog rada, s posebnim osvrtom na 4 moguće kritične točke koje se tiču pozicije pograničnih radnika te koje mogu uzrokovati fenomen njihove diskriminacije. Riječ je o: a) imigracijskim propisima, b) isplaćivanju naknada socijalnog osiguranja, c) riziku od dvostrukog oporezivanja dohotka iz radnog odnosa, d) stvarnom priznavanju određenih prava predviđenih međunarodnim konvencijama, poput mogućnosti odabira kojoj se ustanovi obratiti u slučaju radnog spora i koje nacionalno zakonodavstvo primijeniti na vlastiti radni odnos. Čini se da su ta pitanja izuzetno aktualna, s obzirom na činjenicu da je Talijanski parlament 29. svibnja 2009. usvojio Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka između Italije i Hrvatske (potpisan u Rimu 29. listopada 1999. i namijenjen tome da ubrzo zamijeni Konvenciju o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine sklopljenu 1982. između Italije i Jugoslavije koja je trenutno na snazi, budući da ju je Hrvatska preuzela nakon uspostavljanja neovisnosti), kojim nažalost nije uređeno oporezivanje dohotka iz pograničnog radnog odnosa. Bilo bi nužno pronaći rješenje za takvu manjkavost, vjerojatno kroz zahtjev za donešenjem dodatnog protokola kojim bi se posebno uredilo to pitanje, u okviru stupanja na snagu predmetnog sporazuma. Svakako se predlaže posvetiti posebnu pozornost dubljem istraživanju točke navedene pod d). Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog;
  • zadaća kolega iz SSSH Jugozapadna Hrvatska da pronađu podružnice poduzeća u talijanskom vlasništvu prisutne na hrvatskom teritoriju, čijim bi unutarnjim sindikalnim predstavništvima moglo koristiti mentorstvo od strane talijanskih kolega koji djeluju u talijanskim pogonima istih poduzeća, u pogledu pregovora koji imaju za cilj sklapanje ili obnavljanje korporativnih ugovora. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog;
  • isključivo pod uvjetom da E.K.S. financira poseban projekt koji uključuje MR.S.O. –e (kao što se dogodilo 2008. g. i kako je dao naslutiti Walter Cerfeda, u okviru seminara održanog u Umagu 10. prosinca), provedba istraživanja/komparativne studije o zakonodavstvu u području rada u Italiji i Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na izmjene koje je donijela Hrvatska kako bi se uskladila s pravnom stečevinom EU. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Prisutne kolege se podsjeća da će na sljedećem zasjedanju Glavne skupštine biti potrebno obnoviti organe MR.S.O. –a. Iz tog razloga, u slučaju da pripadne sindikalne organizacije namjeravaju zamijeniti neke od članova unutar svoje nadležnosti, pozivaju se da u dogledno vrijeme predlože kandidata/-e koji bi zamijenili onoga/-e koji su trenutno na dužnosti.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.34.

Zapisničar
Michele Berti