Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 24.05.2017.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 24. svibnja 2017. u Trstu, u sjedištu Regionalnog odsjeka UILTuCS-a Furlanija Julijska Krajina na adresi Via Cicerone 5/e.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Villiam Pezzetta (zamjenik Monice Ukmar, CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 4. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 5. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije);
 6. Petra Vaci (zamjenica Nade Barišić, SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano je odsutan:

 1. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano je odsutan:

 1. Giulio Fortuni (USR CISL Veneto).

Na kraju, prisutan je kao gost:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. potvrda kandidiranih članova za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 2. ostvarene aktivnosti u 2017. g.;
 3. procjena uključivanja MR.S.O.-a u Prekogranično partnerstvo EURES Euradria za 2018. g. i uvjeta istog;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.25 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Predsjednik podsjeća prisutne da su, slijedom određenih promjena u unutarnjoj organizaciji nekih od Organizacija članica, određeni članovi organa MR.S.O.-a izgubili tu funkciju te ih je potrebno zamijeniti.
Prelazi se dakle na ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Glavne Skupštine, i to:

 • Villiam Pezzetta (punopravni, novi član, preuzima funkcijua Monice Ukmar) i Roberto Treu (punopravni, novi član, preuzima funkciju Franca Belci) za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Petra Vaci (punopravni, novi član, preuzima funkciju Nade Barišić) za SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

Prelazi se potom na ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Ureda predsjednika, i to:

 • Villiam Pezzetta (punopravni, novi član, preuzima funkciju Monice Ukmar);
 • Petra Vaci (punopravni, novi član, preuzima funkciju Nade Barišić) za SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

2. Predsjednik informira sve prisutne o novostima po pitanju odvijanja aktivnosti MR.S.O-a za 2017.g., kako je ustanovljeno tijekom Glavne Skupštine MR.S.O-a od 12. prosinca 2016.:

 1. što se tiče aktivnosti informiranja o uvjetima rada u sektoru rada u kućanstvu i skrbi za nemoćne osobe u Italij, one su započete ali nisu dovršene u 2016.. Trenutno su u stand-by-u a ponovno će se započeti s aktivnostima kako bi ih se privelo kraju čim talijanski Parlament bude službeno usvojio Zakonodavni dekret br. 50 od 24. travnja 2017. (najvjerojatnije do sljedećeg lipnja), koji isti sadrži i nove propise po pitanju obavljanja privremenih i povremenih poslova, a koji se odnose upravo na sektor rada u kućanstvu;
 2. zamjenik predsjednika javlja prisutnima da je nađena osoba koja bi mogla izvršiti usporedbu talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju ustupanja radnika, aktivnost koja u 2016. nije provedena upravo zbog poteškoća u pronalaženju stručnjaka iz sektora, koji govori i talijanski i hrvatski i koji bi bio sposoban preuzeti tu aktivnost. Radi se o profesoru na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, koji je dao svoju raspoloživost i s kojim ćemo stupiti u kontakt u narednim danima kako bismo točno definirali vrstu posla kojeg bi trebalo odraditi – uzimajući u obzir da postoji veliki nerazmjer između postojećeg talijanskog zakonodavstva (puno veća količina) i hrvatskog (puno manja) o tom predmetu – te provjerili financijske uvjete tog zadatka.

Kao komentar na dobivene informacije, razvija se kratka rasprava među prisutnima, iz koje proizlazi prijedlog, kojeg eventualno treba podnijeti Glavnoj Skupštini na sljedećoj sjednici, za dublju analizu pitanja detaširanja radnika u sektoru pružanja usluga (bivša Direktiva 96/71/EC), uzimajući u obzir značajni utjecaj koji ovaj predmet ima na poduzetničku dinamiku Italije i Hrvatske. Po tom pitanju se naglašava da je u tijeku postupak revidiranja predmetne direktive, na razini europskih ustanova, što upućuje na to da je bolje sačekati da se taj postupak okonča, kako bismo dočekali i završnu verziju teksta.
K tome, predsjednik navodi da je 6.travnja, u Udinama, sudjelovao na info danu kojeg je organizirala Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina o prvim natječajima u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska. Obzirom na prioritete koji su definirani u Programu (koji ne navode među glavnim temama svijet rada i mobilnosti radnika) i kriterije prihvatljivosti, te na uvjete vezane uz postupak za predavanje zahtjeva za financiranje (koji predviđaju da je nositelj projekta obvezno javna ustanova), zaista izgleda slaba vjerojatnost da se MR.S.O. uklopi u neki od projekata koji se temelje na natječajima koji su tom prigodom predstavljeni. Slijedi kratka rasprava među prisutnima o tom pitanju, iz koje proizlazi da su svi istog mišljenja vezano uz nemogućnost MR.S.O.-a da iskoristi spomenute natječaje.
Predlaže se dakle da se nastavi s provođenjem prethodno planiranih aktivnosti, u skladu s uputama koje se navode sub a. i sub b. Budući da nema prigovora na gore navedeni prijedlog, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Prisutni su obavješteni o tome da sljedećeg 16. lipnja ističe rok za predavanje zahtjeva za financiranje iz natječaja Europske komisije posvećenog aktivnostima prekograničnih partnerstava EURES za 2018 g. Nužno je dakle odlučiti želi li MR.S.O. potvrditi svoju uključenost u Prekograničnom partnerstvu EURES Euradria i za ovu godinu i eventualno na koji način, da li u funkciji pridruženog partnera ili pak u funkciji partnera s istovjetnom odgovornošću. Odvija se potom kratka rasprava među prisutnima iz koje proizlazi jednoglasno mišljenje u korist ponovnog sudjelovanja MR.S.O.-a u sklopu Euradrie i tijekom 2018. g., no samo u funkciji pridruženog partnera. Budući da nema prigovora na gore navedeni prijedlog, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog te predsjedniku nalaže da na vrijeme pripremi predviđenu dokumentaciju koju predviđa predmetni natječaj.

4. Predsjednik informira prisutne da, zbog slabe vjerojatnosti da MR.S.O. iskoristi natječaje iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska – mišljenje oko kojega su se prisutni već usuglasili sub 2. te kako dogovoreno u prethodnim tjednima s određenim organizacijama članicama koje nemaju izravnog predstavnika u sklopu Ureda predsjednika MR.S.O.-a, i dalje postoji potreba analiziranja drugih mogućih vrsta budućeg financiranja za sam MR.S.O. Što se toga tiče, javlja da Luciano Milan, kolega i predstavnik CGIL-a Veneto u sklopu Glavne Skupštine, savjetuje da se detaljnije analizira iskoristivost natječaja ERASMUS, koji bi mogli obuhvaćati neke aspeke aktivnosti MR.S.O.-a. Podnosi dakle prisutnima taj prijedlog. Budući da nema prigovora na gore navedeni prijedlog, isti se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.38 sati.

Zapisničar
Michele Berti