Korisni materijali o pograničnom radu

Iz međunarodnog zakonodavstva:

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza
  Preuzmi u PDF formatu

Iz europskog zakonodavstva:

 • Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
  Preuzmi u PDF formatu
 • Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
  Preuzmi u PDF formatu
 • Uredba (EZ) br. 988/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i o utvrđivanju sadržaja njezinih priloga
  Preuzmi u PDF formatu
 • Okvirni sporazum o primjeni članka 16, stavka 1, Uredbe (EZ) br. 883/2004 u slučaju uobičajenog prekograničnog rada na daljinu (telework) i odgovarajuće objašnjenje
  Preuzmi u PDF formatu (na engleskom jeziku)
 • Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji
  Preuzmi u PDF formatu

Iz dokumentacije Europske komisije:

Iz dokumentacije Savjetodavnog odbora za slobodno kretanje radnika:

Iz documentacije Europskog gospodarskog i socijalnog odbora:

 • Samoinicijativno mišljenje – Oporezivanje prekograničnih radnika na daljinu i njihovih poslodavaca, 2022
  Preuzmi u PDF formatu

Iz dokumentacije Europske konfederacije sindikata (EKS):