Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 05.07.2010.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 5. srpnja 2010. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Nataša Ciabatti (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni su i: Claudio Cinti (UIL Furlanija Julijska Krajina), kao gost, te Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u svojstvu zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. imenovanje potpredsjednika MR.S.O. –a;
  2. provedba aktivnosti u 2010. g.;
  3. razno.

Radni sastanak započinje u 11.23. Luca Visentini, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Kao što je predviđeno stavkom 3. čl. 4 Statuta te budući da je prva sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, nakon što su 13. prosinca 2009. ponovno imenovani/-e članovi/-ice organa MR.S.O. –a, prelazi se na imenovanje potpredsjednika. Stoga se za tu ulogu predlaže:

  • Jadranka Tomašić (potvrđena) iz SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Prisutne se podsjeća da, suprotno prethodnim godinama, Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina nije još MR.S.O. –u priopćila iznos odobrenih novčanih sredstava za 2010. g., na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. Ta neuobičajena situacija, koja je pridonijela i kasnijem sazivanju ove sjednice, trenutno nam ne omogućuje da sa sigurnošću nastavimo s programom aktivnosti donešenim na zasjedanju Glavne skupštine 13. prosinca 2009., budući da su one uvjetovane iznosom novčanih sredstava koja će se dodijeliti. Nakon temeljite rasprave i razmjene mišljenja predlaže se dvojaka mogućnost:

  • održavanje seminara u okviru kojega će se usporediti nacionalna zakonodavstva u Italiji i Hrvatskoj u području radnog prava i sindikalnih prava, istovremeno sa zasjedanjem Glavne skupštine MR.S.O. –a g. Ta bi se mogućnost mogla ostvariti u mjeri u kojoj gore spomenuta regionalna financijska sredstva budu dodijeljena u traženom iznosu;
  • održavanje tiskovne konferencije na kojoj bi se objavio poželjan pozitivan ishod žalbe koju je podnio hrvatski državljanin, kojega zastupa MR.S.O., zbog neobnavljanja dozvole boravka radi radnog odnosa. Ta žalba, koja će se uskoro proslijediti redovnom sudu (koji je u Italiji nadležan za predmete o diskriminaciji) temelji se na zahtjevu za primjenom članka 45. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Republike Hrvatske s druge. U tom se članku navodi da “(…) u postupanju prema radnicima koji su državljani Hrvatske i koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice ne smije biti nikakve diskriminacije na temelju državljanstva u pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpuštanja s radnog mjesta u usporedbi s državljanima te države (…)”. Kad bi sudac uvažio to načelo te kad bi presuda bila pozitivna, otvorio bi se scenarij od velikog značaja za sve hrvatske radnike koji su zakonito zaposleni u Italiji, još i prije samog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Vjerojatno bi došlo do značajnih posljedica i za hrvatske pogranične radnike zaposlene u Italiji. O tome bi MR.S.O. trebao što šire izvijestiti javnost. Predlaže se i da se ta eventualna tiskovna konferencija održi istovremeno sa zasjedanjem Glavne skupštine MR.S.O. –a u g. Ova druga moguća aktivnost, financijski lakše izvediva u odnosu na prethodnu, mogla bi se ostvariti u mjeri u kojoj gore spomenuta regionalna financijska sredstva budu dodijeljena i u iznosu manjem od traženog.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja dvije opcije planiranih aktivnosti MR.S.O. –a u 2010. g., na način na koji su predložene, u iščekivanju informacije o iznosu financijskih sredstava odobrenih od Autonomne regije Furlanije Julijske Krajine;

3. Na kraju se izvještava o sadržaju 7° susreta Zajedničkog savjetodavnog odbora Europske unije i Hrvatske koji se sastao 8. travnja u Bruxellesu, i kojemu je prisustvovao i Michele Berti, kao predstavnik MR.S.O. –a. U okviru tog susreta sagledana je situacija prilagodbe Republike Hrvatske pravnoj stečevini EU, te su istaknuti značajni ostvareni napretci kao i tri problematične točke koji izazivaju najveću zabrinutost i koje još treba riješiti, a to su:

  1. stvaranje konkurentnog slobodnog tržišta, s posebnim osvrtom na sektor brodogradnje;
  2. suzbijanje korupcije u politici i javnoj upravi;
  3. održavanje javnog referenduma, kojim će se morati ratificirati pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, a prema javnom mnijenju – u ovom trenutku – javnost je tome više protivna nego naklonjena, iako neznatno.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.28.

Zapisničar
Michele Berti