Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 25.11.2020.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH, zasjeda telematski zbog postojećih ograničenja mobilnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, dana 25. studenoga 2020. g.

Prisutni su:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Stefano Facin (CGIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettija);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 7. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 8. Dragan Tomazin (SSSH – Ured Istarske županije);
 9. Roberto Erman (SSSH – Ured Istarske županije);
 10. Bruna Vlašić-Jakovčić (SSSH – Ured Istarske županije);
 11. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 12. Snježana Vrancić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 13. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Giacinto Menis (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Ingrid Čavić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Neopravdano su odsutni:

 1. Villiam Pezzetta (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Anna Orsini (USR CISL Veneto).

Osim toga, u svojstvu gosta prisutna je:

 1. Cinzia Bonan (USR CISL Veneto).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. imenovanje upražnjenih mjesta statutarnih organa MR.S.O.-a.;
 2. potvrda financijskog izvještaja za 2019. godinu;
 3. planiranje aktivnosti za 2021. godinu;
 4. predstavljanje obnovljenog web-mjesta MR.S.O.-a;
 5. razno.

Radni sastanak započinje u 11.06. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. USR CISL Veneto priopćuje da Anna Orsini više neće pratiti aktivnosti MR.S.O.-a u ime svoje organizacije. Iz tog razloga potrebno ju je zamijeniti u sklopu Generalne skupštine MR.S.O.-a drugim predstavnikom/drugom predstavnicom te organizacije.

Zatim se nastavlja s ratifikacijom upražnjenog mjesta u Generalnoj skupštini, koje se odnosi na:

 • Cinziu Bonan (potvrđena, nova, preuzima funkciju Anne Orsini) i Riccarda Camporesea (zamjenik Cinzie Bonan, novi) za USR CISL Veneto.

Slijedi glasovanje u vezi novih članova Generalne skupštine MR.S.O.-a kako ih je predložio USR CISL Veneto. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Iznosi se 5 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2019. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5. R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 26.666,67;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 2.773,68;
 • “Naknade od strane Europske Federacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 950,40;
 • “Naknada za let koji je otkazala Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.” € 162,12;
 • Doprinos sindikalnih organizacija članicaS.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti€ 7.350,44.

Dakle, primici ukupno iznose € 37.903,31.

Što se pak tiče 2 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2019. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • Prekogranične aktivnosti € 37.803,31;
 • Taksa na tekući račun € 100,00.

Ukupno, dakle, izdaci iznose € 37.903,31, što je omogućilo da se i za 2019. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.

Kqo i kod prethodnih godina, slijedi kratak opis aktivnosti koje je MR.S.O. ostvario u 2019.g te odgovarajućiih troškova koji su doveli do gore navedenih potrošenih iznosa. Što se tiče makro-točke vezane uz izdatke pod nazivom “Prekogranične aktivnosti”, prisutni/e dobivaju dva sažeta prikaza troškova nastalih u 2019., podijeljenih po vrsti izdatka i vrsti događaja u svrhu boljeg razumijevanja nastalih troškova. Budući da nema specifičnih zahtjeva za pojašnjenjem, slijedi glasovanje o Izvještaju o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2019. g., na temelju izloženog. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja Izvještaj.

3. Predsjednik obavještava da su zbog pandemije COVID-19, koja je zahvatila cijeli planet i u svim zemljama svijeta prouzrokovala rasulo, bol i smrt, kako u privatnom, tako i u radnom okruženju, i aktivnosti MR.S.O.-a planirane za 2020. u potpunosti su se poremetile u odnosu na prvotni plan. Uz inicijative koje je MR-S-O. trebao provesti u tekućoj godini, zatraživši od talijanske i hrvatske vlade da poštuju mobilnost pograničnih radnika/ica koji se kreću između dvije zemlje – što je osobito otežano mjerama koje su obje države donijele kako bi se suzbilo širenje zaraze koronavirusom, postoji i ogorčenje jer nije bilo moguće organizirati svečanost prigodom 25. obljetnice osnivanja MR-S.O.-a u koju je uloženo mnogo i koja se trebala obilježiti 19. lipnja 2020. Osim toga, predsjednik zaključuje da je tijekom 2020. regionalni zakon Furlanije Julijske krajine kojim se do tekuće godine financiralo aktivnosti MR.S.O.-a izmijenio, čime se ukinula uredba kojom se od 2011. uređivalo financiranje tih aktivnosti. Stoga će se za organizaciju kalendara, iznosa i načina podnošenja zahtjeva, troškova i obračunavanja tih sredstava za 2021. biti potrebno pričekati da Autonomna regija Furlanija Julijska krajina donese novu uredbu početkom sljedeće godine u tu svrhu, a o kojoj se još ne znaju ni nacrti ni sadržaji. S obzirom na to, unatoč činjenici da pandemija još nije ni približno okončana, a prema budućnosti moramo gledati s optimizmom, potrebno je utvrditi program aktivnosti MR.S.O-a i za 2021., u svezi s čime se prisutni pozivaju iznijeti prijedloge. Slijedi bogat niz prijedloga, između ostalog i u vezi s učincima pandemije COVID-19 na rad:

 • Suočiti se s posljedicama uvođenja jedinstvene europske valute, eura, koju Hrvatska namjerava uvesti od 1. siječnja 2023. U tom smislu, hrvatska valuta kuna već je ušla u sustav fiksnog deviznog tečaja s eurom, za koji je utvrđen fiksni tečaj 1,00 = 7,53 kn. Bilo bi zanimljivo shvatiti do kojih je posljedica došlo u italiji prilikom uvođenja eura 1. siječnja 2002., kako bi se ocijenilo može li se hrvatskim kolegama prenijeti kakvo korisno iskustvo. U Hrvatskoj je trenutačno opća javnost zabrinuta s obzirom na nadolazeće promjene valute, osobito u pogledu mogućeg rasta inflacije potrošačkih cijena te time automatski i do smanjenja kupovne moći i plaća radnika;
 • Analizirati mjere usvojene u Italiji i Hrvatskoj radi suzbijanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, osobito na rad, te u cilju što bržeg rješavanja navedenih nepovoljnih okolnosti;
 • Razmotriti na koji način će pandemija utjecati na turizam koji je ključni gospodarski sektor, osobito u Hrvatskoj, ali i Italiji, posebice što se tiče ponude u uslužnom sektoru (ugostiteljstvo, restoracija, transporti itd.);
 • Vezano uz prethodnu točku, procijeniti mogućnost da se MR.S.O. uključi u projekte koji će se realizirati s pomoću fondova Zajednice, a koji su namijenjeni turističkom sektoru;
 • Nastaviti pratiti da se poštuje obveza prava kretanja pograničnih radnika/ica e koji se kreću između Hrvatske i Italije, s obzirom na to da neizvjestnost razvoja pandemije i dalje može navesti vlade dviju zemalja da uvedu restriktivne mjere kojima se ta sloboda kretanja ograničava;
 • Analizirati negativne posljedice pandemije na okoliš;
 • Osigurati odgovarajuću diseminaciju aktivnosti koje provodi MR.S.O. od početka svojeg postojanja, ocijenivši i mogućnosti provođenja zajedničkih inicijativa s Europskom konfederacijom sindikata – E.K.S.;
 • Nastaviti nadzirati razvoj kriznog stanja brodogradilišta bivše Grupe Uljanik d.d. u Rijeci i Puli, postrojenja koja su i dalje od strateške važnosti za gospodarstvo hrvatskih županija na sjevernom Jadranu i u cijeloj Hrvatskoj;
 • Razjasniti s nadležnim vlastima je li mogućnost umirovljenika u Hrvatskoj da budu zakonito zaposleni do najviše 4 sata dnevno važeća i za radne aktivnosti izvan hrvatskog državnog područja, s obzirom na moguće pozitivne posljedice koje bi ta opcija imala na rad na crno brojnih pograničnih radnika/ica koji rade u Italiji a imaju prebivalište u Hrvatskoj;
 • Pratiti proceduru nove uredbe Autonomne regije Furlanija Julijska krajina kojom će se uređivati financiranje aktivnosti MR.S.O.-a od 2021., a koje su i dalje od ključne važnosti za provođenje statutarnih aktivnosti.

Prethodno navedeni prijedlozi dovode do konstruktivnog dijaloga među sudionicima, na koncu kojeg su svi suglasni da se Generalnoj skupštini MR.S.O.-a iznese na odobrenje prijedlog programa rada MR.S.O.-a za 2021., kako je prethodno opisan. U tom smislu, suglasni su da se odluka o njegovoj realizaciji povjeri, što se tiče načina i obujma posla, Uredu predsjednika MR.S.O.-a koji će svoje odluke donijeti vodeći računa o financijskim sredstvima koja MR.S.O.-u za 2021. dodijeli Autonomna regija Furlanija Julijska krajina. Generalna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Predsjednik dijeli ekran sa sudionicima te im pokazuje obnovljeno web-mjesto MR.S.O.-a. Sadržaji web-mjesta detaljno su revidirani, kako bi aktivnosti koje je MR.S.O. proveo tijekom svojih 25 godina djelovanja bile maksimalno vidljive. S obzirom na ogromnu količinu materijala koji je trebalo učiniti dostupnim, na tome se radilo nekoliko godina. Osim toga, Predsjednik navodi da je na web-mjestu moguće pronaći brojne korisne i praktične informacije za pogranične radnike/ice koji se već kreću između Italije i Hrvatske ili se namjeravaju kretati ubuduće. Web-mjesto je dostupno na tri jezika – talijanskom, hrvatskom (s praktički istim sadržajem) i engleskom (s manje sadržaja). Nakon predstavljanja raznih sadržaja i nakon što je obavijestio sudionike da će web-mjesto u roku od nekoliko dana biti vidljivo online, Predsjednik pita ima li savjeta ili prijedloga prije no što stranica postane javna domena. Otvara se ugodan dijalog među sudionicima koji jednoglasno čestitaju na izvrsnom postignutom rezultatu, te usput daju prijedloge za poboljšanje sadržaja i naglašavaju potrebu da se stranice održava ažurnima kako bi neprestano bile korisne posjetiteljima.

5. Snježana Vrancić najavljuje da 31. prosinca ove godine odlazi u mirovinu te želi iskoristiti ovo posljednje sudjelovanje u sjednici Generalne skupštine MR.S.O.-a kako bi svima zahvalila na zajedničkom radu i suradnji u proteklih 8 godina tijekom kojih je sudjelovala u aktivnostima udruge. Isto tako, od svih prisutnih prima tople pozdrave i iskrene zahvale na aktivnom i, iako diskretnom, uvijek konkretnom sudjelovanju u aktivnostima MR.S.O.-a.

Nakon što je još jednom provjerio ima li komentara od strane prisutnih članova/ica, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 13.04 sati.

Zapisničar
Michele Berti