Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 30.06.2021.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog Međuregionalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda telematskim putem, dana 30. lipnja 2021., na daljinu zbog i dalje postojanih ograničenja kretanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Paolo Righetti (CGIL Veneto);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 5. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije);
 2. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano je odsutna:

 1. Petra Vaci (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije);

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. ostvarene aktivnosti 2021.;
 2. razno.

Radni sastanak započinje u 11.15 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Predsjednik prisutnima iznosi kratki sažetak prijedloga plana aktivnosti MR.S.O.-a za tekuću godinu, u skladu s odlukom donesenom tijekom Generalne skupštine od 25. studenoga 2020., gdje posebno ističe predstojeći ulazak Republike Hrvatske u eurozonu.
Zamjenik predsjednika koristi priliku i daje pregled stanja u Hrvatskoj, usredotočivši se pritom na sljedeće točke:

 • što se tiče uvođenja eura u Hrvatsku, koje bi trebalo nastupiti 1. siječnja 2023., priopćuje da vlada odlučno ide u tom smjeru, unatoč brojnim i rasprostranjenim nedoumicama i bojazni o učincima te odluke kod hrvatske javnosti, osobito u pogledu mogućeg povećanja cijena potrošačkih dobara koje bi negativno utjecalo na već ionako niska primanja radnika/ica i umirovljenika/ica. Osobito postoji zabrinutost u vezi s činjenicom da bi prethodno navedene negativne posljedice zbog uvođenja nove valute mogle dovesti do većeg iseljavanja mladih prema drugim državama Europske unije, posebice iz područja pogođenih potresom u prosincu 2020., čime bi se dodatno osiromašilo unutarnje tržište rada i pogoršalo već sada zabrinjavajuće demografsko stanje u Hrvatskoj;
 • što se tiče novog zakona o radu o kojemu se raspravlja u Hrvatskoj, postoji bojazan da će se njegovim usvajanjem olakšati otpuštanje radnika, što će, između ostalog, dovesti i do većeg nepovjerenja radnika/ica spram sindikata;
 • u vezi s brodogradilištima iz bivše Grupe Uljanik, za koje se MR.S.O. već više godina interesira, priopćuje da oni, u očekivanju realno zainteresiranog kupca, dovršavaju neke narudžbe zahvaljujući bankovnom zajmu za kojeg je jamac hrvatska država. No, radi se o sredstvima koja su neznatna da bi se brodogradilišta dovelo do prethodnih proizvodnih razina. Stoga je stanje i dalje vrlo neizvjesno;
 • konačno, izvješćuje da je hrvatski Ustavni sud proglasio nezakonitim doprinos solidarnosti koji je na snazi od 2003. te koji se za sindikate izdvajao iz plaća onih radnika/ica koji su koristili pogodnosti kolektivnog ugovora, čak i ako nisu članovi/ice sindikata. Radi se o još jednom udarcu hrvatskim sindikatima koji dodatno mogu izgubiti na kredibilitetu i postati manje atraktivni radnicima/cama te time izgubiti resurse potrebne za djelovanje.

Zamjenik predsjednika stoga pita kakav je kontekst s kojim se nose talijanski sindikati, kako bi se utvrdilo može li talijansko iskustvo biti korisno za trenutačno stanje u Hrvatskoj, što se tiče spomenutih kritičnih točaka.
Riječ preuzima Paolo Righetti koji se kratko osvrće na sljedeće točke:

 • vezano uz euro, podsjeća da je u Italiji uvođenjem jedinstvene valute 2002.g. na početku došlo do gubitka kupovne moći radnika/ica, ali se potom stanje stabiliziralo. Smatra da je vrlo vjerojatno da će se i u Hrvatskoj dogoditi nešto slično, barem u prvoj fazi;
 • u pogledu pandemije COVID-19 i skromnog i mučnog pokretanja aktivnosti nakon krize koja je pogodila Italiju, priopćuje da je talijanska vlada odobrila niz raznih mjera kojima je cilj suzbiti negativne posljedice na tržište rada i koje su u prvom redu namijenjene radnicima u nesamostalnom radnom odnosu, a zatim i samostalnim radnicima, te kojima se želi blokirati otpuštanje radnika, odredba o kojoj se ipak raspravlja i koju talijanski sindikat zubima brani. Prema talijanskim sindikalnim organizacijama, ne možemo ozbiljno govoriti o uklanjanju blokade otpuštanja ako se prije toga ne odobri ozbiljna reforma doprinosa za socijalnu skrb, kojom bi se obuhvatilo i one radnike koji su uvijek bili isključeni. U tom kontekstu došlo je i do snažnog napada na minimalni dohodak građana („reddito di cittadinanza“) koji bi neke političke stranke željele ukloniti, a kojeg bi zapravo trebalo samo preispitati i poboljšati. Konačno, što se tiče sredstava Zajednice za Plan oporavka („Recovery Plan“), talijanski sindikati traže da se u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) fondovi vežu za povećanje zaposlenosti, počevši od onih javnih sektora (primjerice zdravstvo i školstvo) koji se smatraju od strateške važnosti za izlazak iz krize;
 • vezano uz doprinos solidarnosti koji je poništen odlukom hrvatskog Ustavnog suda i radi usporedbe dinamika kolektivnih ugovora u Italiji i Hrvatskoj, ističe da u Italiji postoje tzv. naknade za ugovorne usluge („quote di servizio contrattuale“), koje imaju sličnu svrhu. No, one su prisutne samo u određenim nacionalnim kolektivnim ugovorima o radu (CCNL) i mogu se izdvojiti iz plaća radnika/radnica samo na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, radi se o mjeri postignutoj kolektivnim pregovaranjem, koja nema zakonsku osnovu. Osim toga, ističe da postoje bilateralna zajednička tijela uspostavljena udrugama poslodavaca i sindikalnim organizacijama radnika/ica te službe i patronati za fiskalno savjetovanje, sve to pomaže sindikatima da ne izgube previše prihoda zahvaljujući kojima obavljaju svoje aktivnosti i nude osnovne usluge radnicima i radnicama.

Nakon dva kratka izlaganja o talijanskoj i hrvatskoj stvarnosti, otvara se dinamična rasprava među prisutnima tijekom koje se dodatno iznosi zabrinutost kolega iz SSSH-a u pogledu mogućih posljedica uvođenja eura u Hrvatsku. Osim toga, izražavaju snažnu želju da se bolje i detaljnije upoznaju s iskustvom talijanskih bilateralnih tijela kako bi se utvrdilo radi li se o instrumentima koji bi se mogli uzajamno koristiti u kontekstu industrijskih odnosa socijalnih partnera Hrvatske. Nakon usporedbe, Predsjednik iznosi prijedlog Uredu predsjednika da se u jesen 2021. organizira seminar na temu posljedica uvođenja eura u Italiju i mjere koje je svojedobno predvidjela talijanska vlada kako bi se ublažile inflacija i špekulacija, pojava do kojih je – unatoč mjerama – došlo. Kao alternativu, predlaže da se seminar posveti temi talijanskih bilateralnih tijela kako bi kolege iz SSSH-a mogle ocijeniti radi li se o nečemu što bi moglo biti od koristi za nacionalni hrvatski kontekst. Vezano uz taj prijedlog, prisutne se moli da daju prednost drugoj temi odnosno, da se tom prilikom osvrnu na obje teme. Prihvativši taj prijedlog i uz podsjetnik da će mogućnost i način održavanja seminara u svakom slučaju ovisiti o razvoju pandemije, Predsjednik stavlja na glasovanje prethodno opisani prijedlog. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog, a Predsjedniku se povjerava zadatak logističke organizacije seminara.

2. Što se tiče mogućnosti predviđene hrvatskim zakonodavstvom da se umirovljenicima omogući nesamostalni rad do najviše 4 sata dnevno, a da time ne ugroze pravo na punu mirovinu u Hrvatskoj, zamjenik predsjednika kaže da je provjerio i da nema problema ako se taj posao obavlja izvan hrvatskog područja, što je i slučaj kod onih umirovljenih radnika/ica koji rade kao pogranični radnici na talijanskom području. Potrebno je jedino provjeriti posljedice na mirovinsko i socijalno osiguranje koje trenutačno nisu jasno definirane.
Nadalje, zamjenik predsjednika obavješćuje da je 7. lipnja 2021. preuzeo funkciju tajnika i pravnog savjetnika u strukovnom savezu pridruženom SSSH-u. Nekoliko dana tjedno odlazi u svoj novi ured u Zagreb, ali to neće ometati daljnje obavljanje funkcija u sklopu MR.S.O.-a.
S druge strane, obavješćuje i da je kolegica Petra Vaci nedavno postala majka i da tijekom porodiljnog dopusta neće biti u mogućnosti pratiti aktivnosti MR.S.O.-a.
Predsjednik čestita kolegici Vaci na prekrasnoj vijesti u ime MR.S.O.-a i ističe da se tijekom sljedećeg sastanka Generalne skupštine MR.S.O.-a koja će se, kao i po običaju, sazvati koncem godine, moraju obnoviti Organi samog MR.S.O.-a. Stoga poziva sve prisutne da, u ime organizacija koje zastupaju, na vrijeme odrede osobe koje treba zamijeniti, imajući u vidu i činjenicu da je tijekom tekuće godine više kolega iz raznoraznih razloga napustilo svoju funkciju unutar organa MR.S.O.-a.
Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.49.

Zapisničar
Michele Berti