Seminar: “Prijenos direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske”, 30.11.2012.

PRIJENOS DIREKTIVA
O RADU S NEPUNIM RADNIM VREMENOM I RADU NO
ODREĐENO VRIJEME
I O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA U ZAKONODAVNI SUSTAV ITALIJE
I HRVATSKE

Hotel Park
I. M. Ronjgova 11 – Rovinj
Petak, 30. studeni 2012. od 9.30 do 13.30 sati

Program seminara

9.30 sati – Početak seminara

1 dio:

Proces usklađivanja hrvatskog radnog zakonodavstva

  • Uvod – Jadranka Tomašić, potpredsjednica Međuregionalnog sindikalnog vijeća
  • Izlaganje – Marina Kasunić Peris, savjetnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava RH

Direktiva o radu na određeno vrijeme (1999/70/CE) i Direktiva o nepunom radnom vremenu (97/81/CE)

  • Izlaganje – Antonella Pirastu, Sektor za rad i radne odnose UIL Izlaganj
  • Izlaganje – Ana Pezelj, izvršna tajnica SSSH Izlaganje
  • Izlaganje – Gordana Palajsa, izvršna tajnica SSSH

11.15 sati – Pauza za kavu

11.45 sati – Nastavak rada

2 dio:

Direktiva o europskim radničkim vijećima (2009/38/CE)

  • Izlaganje – Fabio Ghelfi, voditelj Međunarodnog odjela CGIL-a Lombardije
  • Izlaganje – Darko Šeperić, koordinator za europske integracije u SSSH Rasprava
  • Zaključci – Michele Berti, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog vijeća

13.30 sata – Završetak seminara

Moderator seminara: Elvio Di Lucente, član regionalnog tajništva CISL-a Furlanija Julijska Krajina

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska