Korisne poveznice

Internetske stranice institucija

Međunarodne:

Europske:

Talijanske nacionalne institucije:

Hrvatske nacionalne institucije:

Talijanske regionalne institucije:

Hrvatske regionalne institucije:

Internetske stranice međunarodnih sindikalnih organizacija:

Europske sindikalne organizacije:

Talijanske nacionalne sindikalne organizacije:

Hrvatske nacionalne sindikalne organizacije:

Talijanske regionalne sindikalne organizacije:

Hrvatske regionalne sindikalne organizacije: