Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 27.04.2005.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 27. travnja 2005. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Istra), Josip Šišović (SSSH Istra), Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina, zamjenica Roberta Treua), Paolo Moro (CISL Furlanija, Julijska Krajina, umjesto Giovannija Fanije).

Odsutni opravdano: Roberto Treu (CGIL Furlanija, Julijska Krajina), i Giovanni Fania (CISL Furlanija, Julijska Krajina).

Prisutni su također: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), kao izvjestitelj po određenim točkama dnevnog reda i kao zapisničar i Matteo Zorn (UIL Furlanija Julijska Krajina) kao gost.

Sjednica Predsjedništva ima sljedeći dnevni red:

  1. predstavljanje upitnika za sindikalne kategorije vezano za istraživanje/studiju o delokalizaciji poduzeća Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj;
  2. davanje naloga za izradu istraživanja/studije iz točke 1.;
  3. razmatranje nacrta izmjena Statuta Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska krajina/Veneto/Hrvatska Istra, CGIL, CISL, UIL, SSSH;
  4. utvrđivanje datuma održavanja Godišnje skupštine Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska krajina/Veneto/Hrvatska Istra, CGIL, CISL, UIL, SSSH;
  5. razno.

Sjednica započinje radom u 11,53 sata. Luca Visentini, kao predsjednik, predsjedava sjednicom Predsjedništva.

1. Luca Visentini poziva Michelea Bertija da objasni nazočnima upitnik o delokalizaciji u poduzećima Furlanije Julijske krajine i Veneta u Hrvatskoj. Michele Berti objašnjava kako je došlo do izrade predmetnog upitnika, na temelju naputaka pristiglih od nazočnih članova na sjednici Predsjedništva održanoj prošlog 14. ožujka: moli sve ostale da ga podjele zaintresiranim kategorijama i da se obvežu prikupiti ispunjene formulare. Traži na kraju pomoć kolega iz SSSH-a da ga se prevede na hrvatski jezik. Jadranka Tomašić jamči da će se taj prijevod obaviti te da će upitnik biti podjeljen unutar 15 kategorija SSSH-a potencijalno zainteresiranih za fenomene delokalizacije. Obavjštava također da radi jamčenja što cjelovitijeg mapiranja hrvatskog teritorija – namjera SSSH-a je pregledati popis poduzeća registriranih u Trgovačkoj komori u Rijeci, jer postoji mogućnost da Sindikat ne zna za postojanje nekih od njih jer ne postoje sindikalni predstavnici radnika. Michele Berti podsjeća da je na prethodnoj sjednici Predsjedništva odlučeno proširiti istragu o delokalizaciji poduzeća iz Veneta i Furlanije Julijske krajine na cijeli teritorij Hrvatske i da prema tome ne samo da treba kontaktirati Trgovačku komoru u Rijeci, nego i one u drugim hrvatskim županijama. Monica Ukmar predlaže da se provjeri da li postoje Europska radnička vijeća među sindikalnim predstavništvima radnika u poduzećima Italije i Hrvatske i da se eventualno i oni uključe u istraživanje. Giovanni Della Valle podsjeća da delokalizacija može biti riječ koja obuhvaća važne investicije i da bi prema tome, trebalo voditi računa o tom pitanju. Poziva još na razlikovanje raznih tipologija delokalizacije jer su različite, ovisno o sektorima: predlaže da se pažnja usmjeri samo na slučaje proizvodne djelatnosti. Na kraju predlaže da se pokazana verzija upitnika upotpuni dodajući u tabelu s pitanjem 1) još jednu kolonu koja bi označavala eventualan naziv poduzeća u Hrvatskoj i broj talijanskih djelatnika eventualno zaposlenih. Monica Ukmar pita da li je cilj istraživanja kvaliteta ili kvantiteta i prema tome da li su već pronađeni primjeri delokalizacije gdje bi se intervjuiralo predstavnike tamo zaposlenih radnika. Luca Visentini odgovara da je prebrzo, da kako sad stvari stoje ne postoje još elementi za izradu ciljanih intervjua. Podsjeća međutim da će upravo obrada upitnika dati naznake o mjestima proizvodnje gdje će se izvršiti intervjui sindikalnim predstavništvima radnika. Da bi studija o delokalizaciji bila uspješna, Giovanni Della Valle napominje da ista mora biti vođena od strane trećeg subjekta, između radnika i poslodavaca koji bi dakle bio neutralan. Michele Berti podsjeća da će se u narednoj točki dnevnog reda razmotriti pitanje povjeravanja istraživanja/studije o delokalizaciji. Luca Visentini predlaže dakle da se upitnik usvoji s dopunama koje je predložio Giovanni Della Valle i da ga se, kad bude upotpunjen, distribuira nazočnima koji će ga zatim podijeliti zainteresiranim sindikalnim kategorijama zahvaćenim fenomenom delokalizacije. Predsjedništvo MSO-a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Luca Visentini podsjeća nazočne o važnosti pronalaska osobe ili društva, kojoj ili kome bi se povjerio zadatak izrade istraživanja/studije o delokalizaciji poduzeća iz Veneta i Furlanije Julijske krajine u Hrvatskoj, s obzirom da će ta studija služiti kao potpora radu talijanskih i hrvatskih sindikalaca na završnom seminaru na tu temu. Osoba zadužena za taj posao će morati skupiti informacije iz ispunjenih upitnika od strane talijanskih i hrvatskih sindikalista i sakupiti postojeće dokumente u Hrvatskoj na tu temu. Poziva stoga kolege iz SSSH-a da pronađu nekoga, tko je posebno pripremljen na tu temu i da, s obzirom da je u Hrvatskoj, poznaje situaciju o fenomenu delokalizacije. Jadranka Tomašić jamči prisutnima da će SSSH nastojati pronaći pogodan subjekt koji će, naravno biti dvojezičan.

3. Michele Berti napominje kolegama iz SSSH-a da je, radi izrade nacrta izmjena Statuta MSO-a koji bi se dostavio Predsjedništvu na razmatranje – a naknadno i Skupštini – potrebno da SSSH odluči s koliko područnih tijela županija osim Istre želi pristupiti MSO-u; to će naime utjecati, kako na novi naziv MSO-a, tako i na sastav članova Predsjedništva i Skupštine. Jadranka Tomašić priopćuje da su u sadašnjoj unutarnjoj strukturi SSSH-a, županije Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska dio jedne jedine sindikalne makroregije. Ideja bi bila učlanjenje u MSO cijele makro-regije, iako – po njenom mišljenju – nema potrebe jamčiti kolegama iz svih triju županija istu zastupljenost unutar tijela MSO-a, s obzirom da je Ličko-senjska županija povijesno, ekonomski i socijalno odvojena od razvoja dviju drugih županija koje su uz more. U svakom slučaju obvezuje se konzultirati s Državnim tajništvom u Zagrebu te priopćiti čim prije odluku SSSH-a.

4. Uzimajući u obzir što je rečeno pod točkom 3., Luca Visentini, smatra da odluka SSSH-a neće biti brza te stoga predlaže da se još ne odredi datum održavanja sljedeće Skupštine MSO-a, već idući sastanak Predsjedništva. Nakon kratke konzultacije s prisutnima, predlaže da se sljedeća sjednica Predsjedništva održi 30. svibnja 2005. u 11,00 sati, u sjedišto MSO-a u Trstu. Predsjedništvo jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Luca Visentini poziva Michelea Bertija da priopći sadržaj razgovora s Robertom Santaniellom direktorom predstavništva Europske komisije u Milanu, vezano za organizaciju zajedničke inicijative s MSO-om Sjeveroistok, Furlanija Julijska krajina /Slovenija, CGIL, CISL, UIL, ZSSS, KS ’90 o proširenju Europske Unije. Michele Berti odgovara da se nije uspio susresti osobno s Robertom Santaniellom, već da je s njim porazgovarao telefonski. Nakon što mu je priopćio sadržaj prijedloga podnesenog u prosincu 2004. – iako zaprepašten zbog stopiranja pregovora između Europske Unije i Republike Hrvatske o pristupanju – direktor milanskog predstavništva Europske komisije je pozvao dva MSO-a da mu dostave pisani prijedlog koji ne mora obavezno biti organizacija nekog događaja, već da ima za cilj senzibilizaciju i učestvovanje javnosti, vezano za proširenje Europske Unije. Luca Visentini predlaže zatim da se Michele Berti i Monica Ukmar sastanu kako bi izradili nacrt projekta koji bi se naknadno podnio Predsjedništvima dvaju MSO-a. Predsjedništvo MSO-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon utvrđivanja da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini zaključuje sjednicu Ureda Predsjedništva MSO-a u 13.08 sati.

Zapisničar
Michele Berti