Konferencija “The Expatriates – nova talijanska emigracija. Poraz za Italiju ili ulaganje u budućnost?”, 28.11.2017.

“THE EXPATRIATES” NOVA TALIJANSKA EMIGRACIJA
PORAZ ZA ITALIJU ILI ULAGANJE U BUDUĆNOST?

28. studenog 2017. u 10,00 sati
Dvorana Aula Magna ENFAP
Via San Francesco d’Assisi, 25 – Trst

Moderator: Fulvio Krizman (UIM Furlanija Julijska Krajina, predsjednik)

  • Loredana Panariti (Pročelnica F.J.K. za pitanja iz područja rada, usavršavanja, obrazovanja, ravnopravnosti, politike mladih, istraživanja i sveučilišta)
  • Giacinto Menis (Regionalni ured UIL Furlanija Julijska Krajina, glavni tajnik)

Govori

  • Alessio Fornasin (Istraživač iz područja demografije pri Sveučilištu u Udinama i Sveučilištu u Trstu) – Mladi Talijani u inozemstvu: neka demografska pitanja
  • Michele Berti (predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora MR.S.O.)
  • Petra Vaci (Predstavnica teritorijalnog ureda SSSH Rijeka) – Emigracija mladih Hrvata
  • Maria Candida Imburgia (Generalni direktor ITAL-UIL)
  • Maurizio Tremul (predsjednik Izvršnog odbora Zajednice Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji)
  • Angelo Mattone (predsjednik nacionalnog UIM-a)