Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 23.09.2022.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 23. rujna 2022. u Trstu, u sjedištu istog na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Cinzia Bonan (USR CISL Veneto);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 8. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. potvrda kandidiranih članova za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 2. procjena izvedivosti seminara o usporedbi posljedica primjene europske Direktive o primjerenim minimalnim plaćama u Italiji i Hrvatskoj te određivanje možebitnih alternativa;
 3. definiranje datuma sazivanja sljedeće Generalne skupštine S.O.-a;
 4. aktiviranje kreditne kartice za žiro račun S.O.-a na ime Predsjednika;
 5. razno.

Radni sastanak započinje u 11.18. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika. S obzirom na to da je Cinzia Bonan javila da će kasniti, Predsjednik moli prisutne da započnu s točkom 4. na dnevnom redu, tehničke prirode, te da odmah nastave s točkom 1. kako bi raspolagali s više vremena, prije nego što prijeđu na točku 2. Nema nikakvih prigovora od strane prisutnih te je prijedlog usvojen.

1. Kako je na Generalnoj skupštini S.O.-a od 6. prosinca 2021. i narednoj sjednici Ureda predsjednika MR.S.O.-a. od 9. lipnja 2022. odgođena potvrda kandidiranih članova i to dvoje članova Generalne skupštine iz redova SSSH, Predsjednik poziva kolege/ice iz te organizacije da formaliziraju kandidature. Nastavlja se stoga s potvrdom članova Generalne skupštine i to:

  • Ingrid Čavić (punopravna članica, potvrđena) za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije i Damir Lučić (punopravni, novi član, preuzima funkciju Dragana Tomazin) za SSSH – Ured Istarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

4. Kako bi se na što jednostavniji način mogle izvršavati transakcije vezane uz određene troškove koji se odnose na statutarne aktivnosti MR.S.O.-a, Predsjednik obavještava prisutne o potrebi da se aktivira kreditna kartica za njegovu upotrebu, registrirana na MR.S.O., koja se odnosi na žiro račun koji odbor posjeduje u FriulAdria Crédit Agricole, Agencija br. 172 na adresi Via Giulia, 9 u Trstu. S obzirom na trenutno postojeći dvostruki autorizacijski potpis za navedeni žiro račun, citirani bankovni institut napominje da je za aktiviranje takve kreditne kartice potrebno odobrenje Ureda predsjednika MR.S.O.-a. Nema nikakvih pitanja niti izražavanja protivljenja ili sumnje od strane prisutnih vezano uz taj zahtjev. Predsjednik dakle stavlja prijedlog na glasovanje, onako kako je isti izložen. Ured predsjednika MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

2. S obzirom na odluku donesenu tijekom sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a od 9. lipnja 2022., odnosno da se te iste godine organizira sindikalni seminar na temu usporedbe posljedica koje bi primjena usvojene europske Direktive o minimalnim plaćama mogla imati na tržišta rada u Italiji i Hrvatskoj, Predsjednik poziva prisutne da uzmu u obzir da bi se ta inicijativa mogla održati a da u međuvremenu još nije objavljen tekst iste u Službenom listu Europske unije. Objavljivanje, naime, kasni, i moglo bi biti odgođeno do kraja 2022., što bi onemogućilo organizaciju navedenog seminara, a da je raspoloživ službeni tekst Direktive. Moli dakle prisutne da izraze svoje mišljenje o tome treba li ipak organizirati predviđeni seminar ili razmotriti već sada mogućnost odabira druge teme.
Uzima riječ Zamjenik predsjednika koji potvrđuje da smatra svejedno opravdanim raditi na Direktivi o minimalnim plaćama, te da bi eventualne alternative mogle biti teže izvedive. Što se tiče naime usvajanja eura kao službena valuta u Hrvatskoj više nema sumnje da će ista stupiti na snagu narednog 1. siječnja 2023. dok, što se tiče sigurnog roka za ulazak Hrvatske u Schengenski prostor nema još bitnih novosti. Nadalje napominje da je Država Hrvatska već zadovoljila kriterije predviđene Schengenskom pravnom stečevinom i dobila suštinsko odobrenje i od strane drugih zemalja članica koje su u prošlosti uvijek pokazivale skeptičnost ili protivljenje, no svejedno se teško da pretpostaviti da bi definitivno “zeleno svjetlo” mogla dobiti već za 2023. Međutim, podsjeća kako je za SSSH zaista bitan sadržaj usvojen u tekstu Direktive o minimalnim plaćama koji predviđa da se u svakoj zemlji Europske unije u kojoj stopa pokrivenosti kolektivnim ugovaranjem iznosi manje od praga od 80%, odredi zakonski okvir koji je pogodan kolektivnom ugovaranju, slijedom dogovora ili savjetovanja sa socijalnim partnerima. Naglašava da trenutno u Hrvatskoj stopa pokrivenosti iznosi približno 55% na sektorskoj razini te da je neophodno povećati tu pokrivenost, kako bi se ista prebacila s razine poduzeća na državnu razinu. Suštinski naglašava da je cilj hrvatskih socijalnih partnera pokušati ujediniti razne produktivne sektore po pitanju te teme, koristeći pritom i prilike koje pružaju alati navedeni u europskoj Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama.
Slijede drugi komentari, u sklopu kojih se špekulira o određenim alternativnim temama u odnosu na Direktivu o minimalnim plaćama, kao temelj za osmišljanje navedenog seminara, koje uključuju diskriminaciju pograničnih radnika/ica koji rade u Italiji a imaju boravište u inozemstvu, uključujući i Hrvatsku, a kojima je od 1. ožujka 2022. onemogućeno primanje Jedinstvenog dječjeg doplatka. Također se iznosi prijedlog da se produbi tema telematičnog prekograničnog rada što podiže nezanemarive probleme za one pogranične radnike/ice koji su se dogovorili sa svojim poslodavcem da odrađuju dio svojeg posla na daljinu, iz vlastitog doma u državi boravišta.
Nakon žustre rasprave prevladava mišljenje da se ostane pri temi europske Direktive u minimalnim plaćama, kako se ona smatra od prevelikog značaja, računajući da će tekst potonje biti objavljen na vrijeme za organizaciju predviđenog seminara koji bi se– u skladu s već provjerenom metodom– organizirao u obliku dvodnevnog seminara od po pola radnog dana. Što se tiče mjesta održavanja i uz zamolbu da kolege/ice iz SSSH provjere raspoloživost hotela u nekom istarskom mjestu blizu granice sa Slovenijom, nagađa se da bi to mjesto moglo biti Umag. K tome, uzimajući u obzir obveze koje su organizacije članice MR.S.O.-a već najavile tijekom prijašnje sjednice Ureda predsjednika od 9. lipnja 2022. za nadolazeću jesen, predlažu se dva moguća datuma za organizaciju navedenog seminara, odnosno 10. i 11. studenog ili 24. i 25. studenog 2022., ostavljajući Predsjedniku da odredi definitivan datum, nakon što se provjeri raspoloživost hotela i govornika/ica koje treba pozvati. Na kraju, s obzirom na važnost i opseg teme, podnosi se prijedlog da se navedeni seminar proširi i na tržište rada Slovenije i Austrije, tako da se pozovu i MR.S.O Sjeveroistok Furlanija Julijska krajina/Slovenija i Furlanija Julijska krajina/Kärnten kao suorganizatori događaja u opisanoj proširenoj verziji. Vezano uz potonji prijedlog intervenira Predsjednik koji, iako izjavljuje da se načelno slaže, naglašava da bi u tom slučaju bilo potrebno izvršiti detaljnu podjelu troškova među trima MR.S.O-ima, posebice u odnosu na troškove prijevoda i tumačenja, ostavljajući organima drugih dvaju navedenih MR.S.O-a obvezu provjeravanja dostupnosti kolega iz Slovenije i Kärntena da sudjeluju na seminaru u dvama odabranim datumima.
Kako nema dodatnih komentara, prijedlog, kako je ranije izložen, se podnosi Uredu predsjednika na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

3. Kako je već bio slučaj u prošlosti, predlaže se da se godišnja sjednica Generalne skupštine MR.S.O.-a za 2022. godinu održi na istom mjestu i u istom hotelu seminara pod 2), po završetku prvog radnog dana. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Mole se kolege/ice iz SSSH da monitoriraju uklanjanje žičane ograde koju je 2015. slovenska vlada odlučila postaviti na granici s Hrvatskom i koja je, posebice u Istri, izazvala poprilično negodovanje i pobunu. Kako je u to vrijeme MR.S.O. čvrsto izrazio svoje protivljenje postavljanju ograde, Predsjednik predlaže da se, čim bude uslijedilo uklanjanje iste i u istarskom dijelu, MR.S.O vrati na tu temu i javno izrazi svoje zadovoljstvo putem tiska. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.47.

Zapisničar
Michele Berti