Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 09.07.1997.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 8. srpnja 1997. u 12 sati, u konferencijskoj dvorani hotela Istra na Brijunima (Hrvatska), zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora 3 Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra. Na sjednici su prisutni:

 1. Mario GREGORIS (Predsjednik), predstavnik UIL Furlanija Julijska Krajina;
 2. Lucio GREGORETTI, predstavnik CISL Furlanija Julijska Krajina;
 3. Antonio ZETT, predstavnik CGIL Veneto;
 4. Silvano HRELJA, predstavnik SSSH Hrvatska Istra.

Odsutni su:

 1. Bruno BULIC (SSSH Istra);
 2. Roberto TREU (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Danica ROGOVIC (SSSH Istra).

Kao gosti prisutni su sljedeći članovi Glavne skupštine:

 1. Luca VISENTINI (UIL Furlanija Julijska Krajina),
 2. Michele SCOZZAI (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Luigi WEBER (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Claudio DREOSSI (CISL Furlanija Julijske Krajina).

Predsjednik Mario Gregoris započinje s prikazivanjem aktivnosti u 1997. godini (vidi dokumente u prilogu) te članovima Ureda predsjedništva podnosi političke i financijske izvještaje o inicijativi B3-4002 provedenoj u siječnju 1997. g. Ured predsjedništva prima na znanje i usvaja izvještaje.

Što se tiče sindikalnog seminara planiranog za kraj tekuće godine, koji također financira Europska zajednica kroz istu proračunsku liniju B3-4002, Silvano Hrelja predlaže da se održi u Centru za Istraživanja u Padricianu (Trst), dana 16. i 17. listopada. Ured predsjedništva zadržava pravo provjere tehničkih i logističkih značajki objekta (dvorane, oprema za simultani prijevod, itd.).
Iznosi se prijedlog da se do kraja godine organizira okrugli stol o pitanju prijevoza između Italije, Slovenije i Hrvatske. Predsjednik će provjeriti mogućnost da se događanje promiče uz podršku Regionalnog zakona 11/96 Furlanije Julijske Krajine, koji je još uvijek u postupku donošenja pri Vijeću.

Ured predsjedništva u cijelosti jednoglasno usvaja plan aktivnosti u 1997. godini.

U pogledu druge točke dnevnog reda, odnosno one koja se tiče mogućnosti priključenja sindikata iz Rijeke M.S.O. – u 3, rasprava je odgođena na neodređeno vrijeme, budući da od dotične sindikalne organizacije još nije zaprimljen službeni zahtjev za priključenje, iako se urgira nekoliko mjeseci.

Ured predsjedništva zaključuje sjednicu s prijedlogom Lucia Gregorettija (CISL Furlanija Julijske Krajina) da se uspostavi jadranski sindikalni odbor koji bi mogao udružiti talijanske, istarske i dalmatinske subjekte u  upravljanju zajedničkom međuregionalnom politikom društvenog i gospodarskog rasta i razvoja.

Zaključno, predsjednik Mario Gregoris prima na znanje izmjene u Glavnoj skupštini, čiji je sastav odsada sljedeći:

Luca VISENTINI (UIL Furlanija Julijska Krajina);
Michele SCOZZAI (UIL Furlanija Julijska Krajina);
Mario GREGORIS (UIL Furlanija Julijska Krajina);
Luigi WEBER (UIL Furlanija Julijska Krajina);
Roberto MICHELETTI (UIL Veneto);
Roberto TREU (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
Bruno ZVECH (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
Bruno PALUDETTO (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
Antonio ZETT (CGIL Veneto);
Lucio GREGORETTI (CISL Furlanija Julijska Krajina);
Claudio DREOSSI (CISL Furlanija Julijska Krajina);
Carlo BRAVO (CISL Furlanija Julijska Krajina);
Giovanni DELLA VALLE (CISL Veneto);
Bruno BULIC (SSSH Istra);
Danica BOGOVIC (SSSH Istra);
Silvano HRELJA (SSSH Istra);
Egidio BRATOVIC (SSSH Istra);
Ljubo SERGO (SSSH Istra);
Josip ŠIŠOVIĆ (SSSH Istra);
Mirna ANTOLOVIC (SSSH Istra).

Predsjednik
Mario Gregoris

Prilozi:

 1. Plan aktivnosti 1997.;
 2. Prozivka i dnevni red sjednice Ureda Predsjedništva;
 3. Izmjene u Glavni Skupštini M.S.O. –a 3;
 4. Projekcija proračuna 1997. R.Z. 11/96.