Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 05.12.2017.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 5. prosinca 2017. g. u Mestre-u, u hotelu Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, na adresi Via del Terraglio 15.

Prisutni su:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Milan (CGIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Paola Righetti);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Valeria Cittadin (USR CISL Veneto, zamjenica Anne Orsini);
 6. Giacinto Menis (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 7. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 8. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 9. Nives Scomersich (SSSHUred Istarske županije);
 10. Slobodan Kapor (SSSHUred Istarske županije);
 11. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 12. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Villiam Pezzetta (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Igor Spincić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 3. Snježana Vrancić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 4. Salvino Bibulić (SSSH – Ured Istarske županije);
 5. Dragan Tomazin (SSSH – Ured Istarske županije);
 6. Robert Rahmonaj (SSSH – Ured Istarske županije).

Također su prisutni u svojstvu zamjenika:

 1. Claudio Cinti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Brunero Zacchei (UR UIL Veneto).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. nominiranje statutarnih organa MR.S.O.-a;
 2. potvrda financijskog izvještaja za 2016. godinu;
 3. planiranje aktivnosti za godinu 2018.;
 4. možebitne izmjene Statuta;
 5. razno.

Radni sastanak započinje u 18.21. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da, prema Statutu, 2017. g. Glavna skupština treba obnoviti statutarne organe MR.S.O.-a, pristupa se – na temelju članka 3. stavka 1. , članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. Statuta MR.S.O.-a – njihovom ponovnom imenovanju. Što se tiče imenovanja članova/članica Glavne skupštine MR.S.O.-a predlažu se sljedeći kandidati:

 • Villiam Pezzetta (punopravni član, potvrđen) i Roberto Treu (punopravni član, potvrđen), za CGIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Luciano Bordin (punopravni član, potvrđen) i Mariateresa Bertelli (predstavnica koja zamjenjuje Luciana Bordin, potvrđena) i Mariateresa Bazzaro (punopravna članica, potvrđena) i Umberto Brusciano ( predstavnik koji zamjenjuje Mariateresu Bazzaro, potvrđen), za USR CISL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Giacinto Menis (punopravni član, potvrđen) i Claudio Cinti (predstavnik koji zamjenjuje Giacinta Menis, potvrđen) i Michele Berti (punopravni član, potvrđen) i Gianfranco Flora (predstavnik koji zamjenjuje Michele-a Berti, potvrđen), za UR UIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Paolo Righetti (punopravni član, potvrđen) i Luciano Milan (predstavnik koji zamjenjuje Paola Righetti, potvrđen), za CGIL Regije Veneto;
 • Anna Orsini (punopravna članica, potvrđena) i Valeria Cittadin (predstavnica koja zamjenjuje Annu Orsini, nova), za USR CISL Regije Veneto;
 • Gerardo Colamarco (punopravni član, potvrđen) i Brunero Zacchei (predstavnik koji zamjenjuje Gerarda Colamarco, potvrđen), za UR UIL Regije Veneto;
 • Slobodan Kapor (punopravni član, potvrđen), Nives Scomersich (punopravna članica, potvrđena), Dragan Tomazin (punopravni član, potvrđen) i Salvino Bibulić (punopravni član, potvrđen), za SSSH – Ured Istarske županije, i Juraj Šoljić (punopravni član, potvrđen), Snježana Vrančić (punopravna članica, potvrđena) i Petra Vaci (punopravna članica, potvrđena), za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.

Nadalje, kandidiranje drugih dvaju punopravnih članova kao zamjena za Roberta Rahmonaj za SSSH – Ured Istarske županije, i Igora Spinčić za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije, utvrdit će se do sljedeće sjednice Ureda Predsjednika MR.S.O.-a. Stavlja se dakle na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Vezano za imenovanje članova/članica Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, predlažu se sljedeći kandidati, imajući u vidu da će – na temelju članka 4. stavka 1. Statuta MR.S.O.-a – UR UIL Veneto odabrati člana/članicu koji/koja će predstavljati sindikalne organizacije Regije Veneto na dvogodišnje razdoblje 2017. g.–2019. g.:

 • Roberto Treu (novi, preuzima funkciju Villiama Pezzetta), za CGIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Michele Berti (potvrđen), za UR UIL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Luciano Bordin (potvrđen), za USR CISL Regije Furlanija Julijska Krajina;
 • Gerardo Colamarco (novi, preuzima funkciju Anne Orsini), za UR UIL Regije Veneto;
 • Slobodan Kapor (potvrđen) i Nives Scomersich (potvrđena), za SSSH – Ured Istarske županije, i Juraj Šoljić (potvrđen) Petra Vaci (potvrđena), za SSSH – Ured Primorsko-goranske županije.
 •  

Stavlja se, dakle, na glasovanje novi sastav Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane sindikalnih organizacija članica. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog, no najprije zahvaljuje Giuliu Fortuni i Anni Orsini, kojeg potonja zamjenjuje, izlaznim članovima Ureda Predsjednika MR.S.O.-a koji predstavljaju CGIL, CISL i UIL Regije Veneto, na doprinosu uspješnim aktivnostima MR.S.O.-a u dvogodišnjem razdoblju 2015. g.-2017. g.

Na kraju, što se tiče imenovanja Predsjednika MR.S.O.-a, predlaže se sljedeći kandidat:

 • Michele Berti (potvrđen) za UIL Regije Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se dakle na glasovanje imenovanje Predsjednika MR.S.O.-a, kako su ga predložile sindikalne organizacije članice. Glavna skupština MR.S.O.-a usvaja prijedlog s 11 glasova za, 1 suzdržanim i 0 protiv.

Podsjećaju se na kraju prisutni/e članovi/članice, na temelju članka 4. stavka 3. Statuta MR.S.O.-a, da će Potpredsjednik/ica MR.S.O.-a biti imenovan/a na sljedećoj sjednici Ureda Predsjednika MR.S.O.-a.

2. Navodi se 6 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2016. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 26.666,67;
 • “Financiranje od strane Europske komisije, za sudjelovanje u Projektu Euradria 2016” € 2.118,60;
 • “Naknade od strane Europske konfederacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 1.578,12;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 3.147,88;
 • Doprinos sindikalnih organizacija članica MR.S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti€ 7.590,17;
 • “Aktivne bankovne kamate” € 0,54.

Dakle, primici ukupno iznose € 41.101,98.

Što se pak tiče 4 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2016. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 38.501,98;
 • “Projekt Euradria 2016” € 2.200,00;
 •  “Drugi troškovi” € 300,00;
 • “Taksa na tekući račun” € 100,00.

Ukupno dakle izdaci iznose € 41.101,98, što je omogućilo da se i za 2016. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.

Zatim slijedi kratak opis aktivnosti ostvarenih u 2016. g., te odgovarajućih troškova koji su doveli do gore navedenih potrošenih iznosa. Što se tiče makro-točke vezane uz izdatke pod nazivom “Prekogranične aktivnosti”, prisutni dobivaju dva sažeta prikaza nastalih troškova za 2016. g., podijeljeni po vrsti izdatka i vrsti događaja, u svrhu omogućavanja boljeg razumijevanja nastalih troškova. Kako nema specifičnih zahtjeva za pojašnjenjem, stavlja se dakle na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2016. g., na temelju onoga što je predstavljeno. Glavna skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutni/e članovi/članice su pozvani da predstave prijedloge vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a za 2018. g. Otvara se plodonosna rasprava, iz koje proizlaze sljedeći operativni prijedlozi:

 • provedba analize potreba zapošljavanja u talijanskim regijama i hrvatskim županijama za koje je teritorijalno nadležan MR.S.O. , kako bi se provjerilo proizlaze li iz te analize korisni elementi koji bi bili upotrebljivi za iznalaženje zadovoljavajućih rješenja;
 • inzistiranje na aktivnostima pomoći prekograničnim radnicima/radnicama koji se kreću između Italije i Hrvatske, da bi se skupilo što više elemenata kako bi se naglasile specifičnosti te vrste rada;
 • nastavak, i to pomoću specifičnih inicijativa MR.S.O.-a, s analizom sektora pripomoći u kućanstvu, u kojem su na talijanskom teritoriju zaposleni mnogi radnici/radnice koji dolaze iz Hrvatske i na kojoj već dugo rade Regije Veneto i Furlanija Julijska Krajina, posebice u pogledu uspostavljanja eventualnih profesionalnih registara i usavršavanja tih radnika/radnica;
 • mapiranje kompetencija radnika/radnica koji su zaposleni u talijanskim regijama i hrvatskim županijama za koje je teritorijalno nadležan MR.S.O.;
 • analiza kompetencija koje su potrebne u sektoru brodogradnje kako bi se zadovoljili zahtjevi iz narudžbi koje primaju brodogradilišta na Sjevernom Jadranu u Italiji i Hrvatskoj, te kako bi se, koliko moguće, u tim lokacijama, pomoglo i usmjerilo na taj sektor radnu snagu koja dolazi iz tih područja, u odnosu na radnu snagu koja dolazi iz trećih zemalja;
 • provođenje tehničke usporedbe vezano uz pristajanje kruzera u Italiji i Hrvatskoj;
 • uzimajući u obzir manjak kvalificirane radne snage u Hrvatskoj, posebice u sektoru brodogradnje, provođenje usporedbe o raspoloživim kompetencijama u dvjema državama – no pod uvjetom da se mogu pribaviti realni podatci – koja bi mogla biti korisna i talijanskoj i hrvatskoj vladi za organizaciju primjerenih tečajeva profesionalnog usavršavanja.

Stavlja se dakle na razmatranje Generalne skupštine MR.S.O-a prijedlog programa rada MR.S.O.-a za 2018. g., kako je gore opisano, imajući na umu da će o načinu i opsegu realnog provođenja istih odlučiti Ured predsjednika MR.S.O-a, koji će donijeti odluke na temelju financiranja koji će Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina dodijeliti MR.S.O-u za 2018. g., u skladu s člankom 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. Glavna skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

4. Predsjednik podsjeća prisutne da su tijekom sjednice Generalne skupštine MR.S.O-a od 12. prosinca 2016. predložene izmjene Statuta MR.S.O-a sa svrhom:

 1. osnivanja Odbora financijskih revizora u sklopu MR.S.O.-a i
 2. usvajanja proračunskog dokumenta godišnjih aktivnosti MR.S.O-a za sljedeću godinu.

K tome, podsjeća da je tada odlučeno da će se o gore navedenim prijedlozima raspraviti na sjednici Ureda predsjednika MR.S.O.-a u 2017. g. Potom informira prisutne da je Ured predsjednika MR.S.O-a , koji se sastao 27. rujna, širom raspravio o tim prijedlozima, te je tendencija k tome da se te izmjene ne provedu, većinom zato što te mjere nisu navedene kao obvezne u talijanskom građanskom zakoniku, koji vrijedi za MR.S.O. kako je MR.S.O. predmet talijanskog prava. Nakon toga, daje riječ prisutnima, koji raspravljaju o oportunosti usvajanja predmetnih statutarnih izmjena, te dolazi do izražavanja oprečnih mišljenja. No, kao zaključak nastale rasprave, potvrđuje se mišljenje Ureda predsjednika MR.S.O-a, te predsjednik predlaže da Generalna skupština MR.S.O.-a ne prihvati izmjene Statuta MR.S.O.-a, odnosno osnivanje Odbora financijskih revizora u sklopu MR.S.O.-a i usvajanje proračunskog dokumenta godišnjih aktivnosti MR.S.O-a za sljedeću godinu. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Luciano Milan traži da se tijekom sljedeće sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a raspravi o mogućnosti izmjenjivanja Statuta MR.S.O-a, u smislu predviđanja, u sklopu statutarnih organa, broja članova koji doista odražava sindikalne organizacije regije Veneto na isti način kao što je to slučaj za organizacije Furlanije Julijske Krajine, uklanjajući na taj način nejednakost u broju predstavnika koja je u tom smislu okarakterizirala povijest MR.S.O-a od samog začetka. Predsjednik prima taj zahtjev na znanje te potvrđuje da će isti bit uzet u obzir u 2018.

Nakon što je još jednom provjerio ima li drugih komentara od strane prisutnih članova/članica Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 20.12. sati.

Zapisničar
Michele Berti