Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 29.09.2020.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog Međuregionalnog odbora “Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda telematskim putem, dana 29. rujna 2020., na daljinu zbog ograničenja kretanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Stefano Facin (zamjenik Paola Righettija, CGIL Veneto);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Teritorijalni ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano je odsutan:

 1. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni Ured Primorsko-goranske županije).

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. imenovanje zamjenika predsjednika S.O.-a;
 2. ratificiranje imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 3. ostvarene aktivnosti u 2020.g.;
 4. proslava 25. obljetnice osnivanja MR.S.O.a;
 5. određivanje datuma za sazivanje sljedeće sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a;
 6. razno.

Radni sastanak započinje u 11.08 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Kao što je predviđeno člankom 4. stavkom 3. Statuta, te kako se radi o prvom zasjedanju Ureda predsjednika MR.S.O.-a nakon što su 10. prosinca 2019. ponovno imenovani sastavni/e članovi/ice statutarnih organa MR.S.O.-a, pristupa se imenovanju zamjenika predsjednika. Ponovno se, dakle, predlaže za tu ulogu:

  • Slobodan Kapor (potvrđen) za SSSH – Teritorijalni ured Istrarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Podsjećaju se prisutni da je, tijekom sastanka Generalne Skupštine MR.S.O.-a 10. prosinca 2019., SSSH odgodio imenovanje određenih sastavnih članova/ica SSSH-a u sklopu Generalne Skupštine, obvezujući se da što prije javi njihova imena i u svakom slučaju do datuma sljedeće sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a. Pristupa se dakle ratificiranju imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u sklopu Generalne Skupštine, odnosno:

  • Bruna Vlašić-Jakovčić (punopravni, novi član, preuzima funkciju Lorene Rodosević), za SSSH – Teritorijalni ured Istarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

3. Predsjednik, zajedno s prisutnima, ustanovljuje da je pandemija COVID-19 u potpunosti poremetila program aktivnosti koje je MR.S.O. predvidio za godinu 2020. Unatoč tome, podsjeća da tijekom tekuće godine MR.S.O. nije bio neaktivan, čak ni u prethodno proljeće, tijekom najtežih mjeseci lockdown-a, budući da se morao spremno baviti pitanjima mobilnosti pograničnih radnika/ica na potezu Italija-Hrvatska, koja je više puta bila ometana odlukama dviju vlada o zatvaranju granica i uvođenju zdravstvenih mjera kod prelaska granica, a koje nisu bile u skladu s radnim uvjetima radnika koji putuju na posao. Do tih odluka došlo je unatoč specifičnoj Komunikaciji Europske komisije s konca ožujka 2020. u kojoj se vlade država članica Europske unije pozivalo da svojim pograničnim radnicima/ama dopuste odlazak na mjesto rada u susjedna ili pogranična područja, bez ograničenja kod prelaska državnih granica. No, budući da se Italija i Hrvatska u više prilika nisu pridržavale preporuka iz navedene Komunikacije, bilo je potrebno da po tom pitanju zauzme stav MR.S.O. koji je najprije intervenirao pri Generalnom konzulatu Hrvatske u Trstu, tražeći hitan sastanak s konzulicom; nakon toga intervenirao je u dva navrata s dva priopćenja za tisak u medijima regija i županija u kojima je teritorijalno prisutan, tražeći odgovarajuću prilagodbu zdravstvenih mjera radnicima koji prelaze granicu ovih dviju zemalja na način da iste budu u skladu s poštivanjem prava kretanja pograničnih radnika/ica na potezu između Italije i Hrvatske. Predsjednik, konačno, izvješćuje da je talijanska vlada blizu odluke da ukloni obvezu testiranja za sve koji iz Hrvatske ulaze u Italiju – odluke koja se očekuje prvih desetak dana u listopadu, čime bi se, teoretski, u posljednjem tromjesečju 2020. g. omogućila organizacija sastanaka uživo i ponovno pokretanje, pa makar i na najmanjoj razini, aktivnosti koje je MR.S.O. već planirao. Pita stoga prisutne za mišljenje o navedenome. Razvija se aktivna rasprava u kojoj se – uz izražavanje sumnjičavosti oko mogućeg brzog vraćanja na sastajanje uživo, predlažu razne ideje o budućem ponovnom pokretanju aktivnosti MR.S.O.-a, osobito onih vezanih uz uporabu fondova zajednice programskog razdoblja 2021.-2027., koje je Stefano Facin definirao neophodnima za razvoj rada određene kvalitete i opsega. U svezi s time, Roberto Treu smiruje entuzijazam podsjećajući da je, po njegovu mišljenju, programsko razdoblje 2014.-2020. pokazalo koliko je teško za tijelo poput MR.S.O.-a koristiti fondove programa INTERREG za kojeg su karakteristični ciljevi udaljeni od mobilnosti na radu. Mišljenja je da bi bilo puno realističnije ciljati na to da se Hrvatska – i kroz napore MR.S.O.-a – vrati aktivnostima u sklopu prekograničnih partnerstava EURES. Slobodan Kapor, pak, ukazuje na teškoće planiranja aktivnosti u kontekstu obilježenom pandemijom, te se u svakom slučaju nada da će prethodno spomenuta skora odluka talijanske vlade ukloniti obvezu testiranja za sve koji iz Hrvatske budu ulazili u Italiju. U svakom slučaju, smatra da bi u ovako teškom i posebnom trenutku trebalo pratiti i rad na daljinu, novu stvarnost koja se, u nekim slučajevima,  odnosi i na pogranične radnike/ice koji obavljaju radne dužnosti na daljinu, iz vlastite države prebivanja. Konačno, zamjenik predsjednika podsjeća da je potrebno nastaviti pratiti razvoj kriza u brodoogradilištima u Rijeci i Puli, koje još nisu u potpunosti riješene. Predsjednik uvjerava da se situaciju u brodogradilištima Grupe Uljanik pratilo na daljinu unatoč teškoćama u ovoj 2020., pa makar i samo preko novosti u medijima. Prima na znanje da je veći dio Ureda predsjednika oprezan u svezi s pretpostavkom da će se već potkraj godine ponovno uspostaviti rad uživo.

4. Vezano uz točku 3. dnevnog reda, Predsjednik ističe da je jedna od planiranih aktivnosti za tekuću godinu i proslava 25. obljetnice osnivanja MR.S.O.-a, koja se prvotno trebala održati 19. lipnja 2020. Stoga predlaže da bi se možda jedino tu aktivnost moglo – ukoliko to odlukom talijanske vlade bude moguće – potruditi organizirati uživo, istodobno s godišnjim zasjedanjem Generalne skupštine MR.S.O.-a. Slijede razni komentari, istog tona kao i u prethodnoj točki, kojima se, i ovoga puta, poziva na oprez. S obzirom na proizašlo sveobuhvatno stanje opreza prisutnih, Predsjednik predlaže da se pričeka listopad nakon čega će se, ako talijanska vlada odluči ukloniti testiranja za one koji namjeravaju iz Hrvatske ući u Italiju, opet posavjetovati s prisutnima oko narednih koraka. Ured Predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Neovisno o tome hoće li biti moguće održati sjednicu uživo ili će se sastanci i dalje morati organizirati na daljinu, i s obzirom na prijedlog iz točke 4. dnevnog reda, Predsjednik poziva prisutne da iznesu prijedloge datuma sazivanja godišnje sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a. Nakon kratkog savjetovanja i razmjene pojedinačnih obveza pred kraj godine, predlaže se da se sjednica održi u tjednu od ponedjeljka, 23. studenoga, do četvrtka, 26. studenoga 2020., s tim da Predsjednik ima zadaću pratiti razvoj zdravstvene situacije i sukladno tome odrediti točan dan u navedenom vremenskom razdoblju. Ured Predsjednika jednoglasno usvaja prijedlog.

6. Slijedom dogovora iz točke 5. dnevnog reda, Predsjednik obavješćuje prisutne da će se, prilikom proslave 25. obljetnice osnivanja MR.S.O.-a ili, u slučaju odgode zbog zdravstvenih razloga povezanih s pandemijom COVID-19, u sklopu planirane godišnje sjednice Generalne skupštine MR.S.O.-a, predstaviti obnovljena verzija web-mjesta MR.S.O.-a, koja će biti objavljena čim se definira još nekoliko posljednjih detalja. Prisutni pozdravljaju inicijativu i izražavaju znatiželju u svezi s navedenim.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.50.

Zapisničar
Michele Berti