Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 29.11.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 29. studenog 2012. u Rovinju, u hotelu Park u ulici I. M. Ronigova b.b., zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Giacinto Menis (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Franco Belci (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto) i Gerardo Colamarco (UIL Veneto).

Kao gosti su prisutni i: Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina) i Ivica Blazević (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a ima sljedeći dnevni red:

 • ratifikacija imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O. –a;
 • donošenje godišnjeg obračuna za 2011. g.;
 • planiranje aktivnosti u 2013. g.;
 • razno.

Radni sastanak započinje u 18.57. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O. –a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da za neka mjesta u organima MR.S.O. –a u nadležnosti SSSH Jugozapadna Hrvatska nisu navedeni kandidati na prethodnoj sjednici Glavne skupštine, prelazi se na ratifikaciju troje imenovanih članova Glavne skupštine. Predlažu se sljedeći kandidati:

  • Mladen Milanović (punopravni, potvrđeni član) za SSSH Jugozapadna Hrvatska, Ivica Blazević (punopravni, novi član) za SSSH Jugozapadna Hrvatska i Snježana Vrančić (punopravna, nova članica) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Glavna skupština jednoglasno ratificira prijedlog. Što se tiče, pak, izmjena koje bi mogle biti potrebne u nazivu, logotipu i Statutu MR.S.O. –a, zbog postupka unutarnjeg preustrojavanja u konfederaciji SSSH, o kojemu je izvješteno na sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a 20. srpnja 2012., sve su odluke odgođene za 2013. g., budući da taj proces još nije priveden kraju.

2. Prelazi se na prikazivanje pet glavnih stavki bilance u 2011. g. MR.S.O. –a koje se odnose na proračunske prihode, koje su ovako podijeljene:

 • “Sredstva od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, za ostvarivanje prekograničnih aktivnosti” € 40.000,00;
 • “Povrat sredstava i dnevnice od Europske komisije za nastale troškove, za provedbu prekograničnih aktivnosti” € 4.856,88;
 • “Povrat sredstava od Europske konfederacije sindikata za nastale troškove, za provedbu prekograničnih aktivnosti” € 5.062,90;
 • “Povrat sredstava od MR.S.O. –a Lombardia/Sondrio/Grigioni za nastale troškove, za sudjelovanje na seminaru u njihovoj organizaciji” € 287,20;
 • Doprinosi sindikalnih organizacija u sklopu MR.S.O. –a, za ostvarivanje prekograničnih aktivnosti€ 12.943,86.

Ukupni prihodi prema tome iznose € 63.150,84.

Što se tiče triju glavnih izlaznih stavki bilance u 2011. g. MR.S.O. –a, one su ovako podijeljene:

 • “Prekogranična aktivnost” € 50.000,00;
 • “Ostali troškovi” € 9.381,47;
 • “Bankovni tekući račun i kamate” € 3.769,37.

Ukupni rashodi prema tome iznose € 63.150,84, iznos koji je omogućio da se i za 2011. g. proračun MR.S.O. –a zatvori u savršenoj ravnoteži prihoda i rashoda.
Iznosi se sažeti opis aktivnosti ostvarenih u 2011. g. koje se, zbog nevjerojatne sporosti kojom je Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina donijela propis koji sadrži oblike trošenja sredstava prema dosadašnjem R.Z. 11 iz 1996. te, posebice, zbog nepravodobne obavijesti o ukupnom iznosu dodijeljenom MR.S.O. –u, nisu mogle provesti prema prvotno planiranim resursima. Stoge se u 2011. g. MR.S.O. ograničio na organizaciju uobičajenih sjednica Ureda predsjedništva i Glavne skupštine te na sudjelovanje na godišnjim međunarodnim sjednicama Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a, Upravljačkog odbora MR.S.O. –a, Stalnog odbora pri E.K.S. za rad i zapošljavanje, kojima je prisustvovao prethodni predsjednik MR.S.O. –a, Luca Visentini, predstavljajući Koordinacijski odbor MR.S.O. –a, kao i na 12. kongresu E.K.S., na kojemu je Luca Visentini izabran za člana Konfederalnog tajništva E.K.S. Iako u stanju dugotrajne neizvjesnosti o vremenskom roku i iznosu financijskih sredstava koje godišnje odobrava Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, uz gore opisanu razinu aktivnosti smatra se da je MR.S.O. u svakom slučaju na međunarodnoj razini predstavio prekograničnu stvarnost sektora rada u Italiji i Hrvatskoj. Stavlja se na glasovanje godišnji obračun MR.S.O. –a za 2011. g. na način kako je prikazano. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

3. Ističe se kako će 2013. g. biti ključna za noviju povijest Hrvatske budući da će se srpnja 2013. proslaviti njezino pristupanje Europskoj uniji. Zbog toga se predlaže da MR.S.O. tom događaju posveti cijelu svoju aktivnost u 2013. g. U tu svrhu, iznosi se ideja da se do prve polovice 2013. organizira javno događanje kojim će se proslaviti pristupanje Hrvatske Europskoj uniji te istovremeno pokušati razuvjeriti talijansku vladu od mogućeg donošenja prijelaznih mjera o pravu slobodnog kretanja hrvatskih državljana u radnom odnosu nakon 1. srpnja 2013. Takve mjere, ne samo da su u suprotnosti s duhom europskog sindikalizma, što se uvijek navodilo za punu provedbu slobode kretanja ljudi u okviru četiri temeljne slobode Europske unije, nego bi bile štetne i zato što bi hrvatskim pograničnim radnicima uvelike onemogućavale ulazak u radni odnos, a ti su radnici već desetljećima prisutni na talijanskom tržištu rada. U znak podrške predloženim aktivnostima, razni članovi Glavne skupštine iznose dodatne prijedloge s ciljem da se provedu sljedeće povezane aktivnosti:

 • tražiti susret s talijanskim veleposlanikom u Hrvatskoj te s ministrom vanjskih poslava pri talijanskoj vladi, Giulijem Terzijem di Sant’Agata, pod pretpostavkom da će u 2013. g. i dalje on obnašati tu dužnost, kako bi im se prikazalo stajalište MR.S.O. –a o eventualnom donošenju prijelaznih mjera prema hrvatskim radnicima te kako bi ih se pozvalo da naprave što je u njihovoj moći da talijanska vlada ne donese te mjere;
 • uključiti talijansku manjinu u Hrvatskoj u gore navedene inicijative;
 • urgirati predsjednike regionalnih odbora i vijeća Furlanije Julijske Krajine i Veneta da zauzmu stav protiv eventualnog donošenja prijelaznih mjera od strane Italije, na način da im se osvijesti činjenica da će tržišta rada kojima oni sami upravljaju platiti najveću cijenu u slučaju te političke odluke;
 • osvijestiti važnost teme prijelaznih mjera pri nedavno uspostavljenoj Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Furlanija Julijska Krajina, Veneto i Carinzia;
 • sudjelovati na razini MR.S.O. –a u inicijativama protiv politika mjera štednje koje zagovara Europska unija uoči datuma 1. srpnja 2013.

Nastaje kratka rasprava o tako predstavljenim glavnim crtama aktivnosti, tijekom koje se ispostavlja da se prisutni uvelike slažu s iznesenim. Stoga se planirane aktivnosti podnose na usvajanje Glavnoj skupštini, na način kako su gore opisane. Podsjeća se, kao što nalaže praksa, da će ostvarivanje te predložene aktivnosti u svakom slučaju biti uvjetovano iznosom financijskih sredstava koje će MR.S.O. –u u 2013. g. odobriti Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a raspuštena u 19.46.

Zapisničar
Michele Berti