Analiza prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 2012.

Prezentacije izradila Antonella Pirastu (UIL)

Izvori europskog zakonodavstva

 • DIREKTIVA VIJEĆA 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. s obzirom na Okvirni sporazum o radu u nepunom radnom vremenu koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP
  Preuzmi u PDF formatu
 • DIREKTIVA VIJEĆA 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. s obzirom na Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP
  Preuzmi u PDF formatu
 • DIREKTIVA VIJEĆA 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o utemeljenju Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu obavješćivanja i savjetovanja s radnicima
  Preuzmi u PDF formatu
 • DIREKTIVA 2009/38/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnik
  Preuzmi u PDF formatu