Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 25.09.2018.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 25. rujna 2018. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH, na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Mariateresa Bazzaro (zamjenica Luciana Bordin, USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 6. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 8. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. stanje ostvarenih aktivnosti u 2018. g.;
 2. mjere koje treba poduzeti nakon stupanja na snagu Uredbe (UE) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka;
 3. određivanje datuma sazivanja sljedeće Generalne skupštine MR.S.O-a;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.07. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. U korist prisutnih predsjednik sažima stanje aktivnosti koje je tijekom prošle sjednice od 6. lipnja Ured predsjednika odlučio provoditi u 2018. g.:

 1. što se tiče objavljivanja javnog poziva, putem hrvatskih i talijanskih medija, u kojem bi se tražila bolja koordinacija talijanskih i hrvatskih politika o brodogradnji, ta se inicijativa ne čini više aktualnom zbog naglog pogoršanja događaja koji se odnose na krizu brodogradilišta Uljanik Grupe u Puli i Rijeci. U vezi s tim, izražavajući solidarnost MR.S.O-a s hrvatskim sindikalnim organizacijama koje već nekoliko mjeseci vode tešku bitku kako bi zaštitile plaće radnika/radnica u tim dvama brodogradilištima, predsjednik daje riječ kolegi Juraj Šoljić, koji je između ostalog i direktno uključen u tim događajima. S opširnim i detaljnim opisom, Juraj Šoljić ilustrira krizu brodogradilišta Uljanik Grupe, koja je započela prije 5 godina, te precizira – između ostalog -, da dva proizvodna pogona u Rijeci i Puli se ne nalaze u istoj situaciji te kako bi moglo biti korisno odvojiti iste u smislu tvrtke, kako bi se iznašlo pozitivno rješenje za oba. Nakon takvog pregleda, otvara se široka rasprava među prisutnima, nakon čega se predlaže da se ne odustane od ideje zamišljenog javnog poziva, no da ga se centrira na zamršenu situaciju u kojoj se nalaze brodogradilišta u Puli i Rijeci. Takav bi poziv trebalo uputiti hrvatskoj Vladi te europskim ustanovama, tražeći pritom da ulože maksimalni trud kako bi se riješila krizna situacija, te da zajamče da predmetni pogoni ne budu ugašeni i prenamijenjeni za druge gospodarske aktivnosti, različite od brodogradnje. K tome se predlaže pažljivo monitoriranje krize Uljanik Grupe, uz eventualnu procjenu potrebe hitrog sazivanja sastanka saveza metalaca CGIL, CISL, UIL i SSSH, čim se bude pojavila neka konkretnija informacija u odnosu na glasine o ulozi koju bi mogao odigrati Fincantieri S.p.A. u rješavanju tako važnog pitanja. Na kraju, kolegama/icama iz SSSH se postavlja pitanje o mogućnosti izrade komparativne studije koja bi analizirala koji je udio Države u strukturi tvrtki iz sektora brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj, kako bi se provjerilo (i eventualno odbacila ta tvrdnja, kod hrvatskog javnog mnijenja) je li zaista tako riskantno investirati u sektor brodogradnje – u granicama propisa Europske unije -, što je trenutno raširena tvrdnja u Hrvatskoj. Predsjednik naglašava da će, posebice vezano uz prijedlog izrade komparativne studije, biti potrebno procijeniti raspoloživost odgovarajućih financijskih sredstava MR.S.O-a, prije eventualnog djelovanja. Međutim, kako nema primjedbi vezano uz te prijedloge, oni se podnose na odobrenje Ureda predsjednika, kako je gore opisano. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge;
 2. podsjećaju se prisutni da je konferencija za tisak vezana uz predstavljanje papirnatog dvojezičnog izdanja na talijanskom i hrvatskom jeziku vodiča o radu u kućanstvu, koji je MR.S.O. izradio 2017., održana u Hrvatskoj, i to u Rijeci, prošlog 29. lipnja. Taj alat – kako poručuju kolege/ice iz SSSH – nailazi na dobar odaziv među radnicama iz sektora kućanstva, koje ga traže u svojim teritorijalnim sjedištima. Što se pak tiče prezentacije istog u Trstu, predsjednik javlja da će stupiti u kontakt s tajništvom pročelnice za rad Regije Furlanije Julijske Krajine, Alessie Rosolen, kako bi je pozvao na taj događaj. O datumu te konferencije za tisak će pravovremeno biti obavješteni svi prisutni, no isti će ovisiti o raspoloživosti pročelnice, kako bi ona mogla prisustvovati događaju, obzirom da će se dati prednost njezinim institucionalnim obvezama;
 3. na kraju, predsjednik obavještava prisutne o novostima koji se odnose na prekogranično partnerstvo EURES Euradria odnosno o tome da, kako nije pristiglo odobrenje SSSH vezano uz sudjelovanje u partnerstvu, MR.S.O. nije uputio pismo namjere za sudjelovanje u istom za 2019. godinu. Podsjeća, k tome, da – slijedom negativnih odluka drugih hrvatskih subjekata koji su u prošlosti sudjelovali u partnerstvu, dakle protivno prošlim godinama – 2019. Hrvatska ne sudjeluje u partnerstvu, već je predviđeno samo sudjelovanje Italije i Slovenije.

2. Predsjednik javlja da je započeo s analizom možebitnog utjecaja “Uredbe UE 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju istih” na MR.S.O., no da nije još došao do definitivnih zaključaka. Naime, kad se radi o društvu poput MR.S.O.-a, nije lako identificirati eventualne obveze koje proizlaze iz Uredbe – pri čemu treba uzeti u obzir i talijansko zakonodavstvo vezano uz primjenu iste, odnosno Zakonodavni dekret br.. 101 iz 2018. g., koji je nedavno stupio na snagu -, prema tome, nastaviti će s takvom analizom u narednim mjesecima. Čim bude zgotovio zaključnu procjenu, odmah će obavijestiti Ured predsjednika, kako bi se primijenile eventualno potrebne mjere.

3. Mole se prisutni da navedu moguće datume održavanja godišnje Generalne skupštine MR.S.O-a. Nakon dužnog dogovora, predlaže se tjedan od ponedjeljka 26. do petka 30. studenog 2018. Predsjednik zapisuje ugovoreno razdoblje te se obvezuje javiti definitivan datum, u sklopu tog vremenskog razdoblja, što prije. Kako nema nikakvih primjedbi, taj prijedlog se podnosi odobrenju Ureda predsjednika. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Vezano uz ovu posljednju točku na dnevnom redu nema nikakvih komentara.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.54 sati.

Zapinsičar
Michele Berti