Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 20.05.2008.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 20. svibnja 2008. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Ureda Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Emilio Viafora (CGIL Veneto), Monica Ukmar (CGIL Furlanija, Julijska Krajina umjesto Roberta Treu) Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) e Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Odsutni opravdano: Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjenik Lorenza Garziera koji je dao ostavku) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni su također: Claudio Cinti (UIL Furlanija Julijska Krajina), kao izlagač po točki dnevnog reda, Claudio Zaccarin (CGIL Veneto), kao gost i Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), kao zapisničar.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. imenovanje Potpredsjednika MSO-a;
  2. potvrda imenovanja člana Generalne skupštine MSO-a;
  3. izvješće o sastanku Koordinacijskog odbora MSO-a od 18. ožujka 2008.;
  4. ostvarene aktivnosti u 2008.
  5. razno.

Sjednica je započela u 11,23 sata. Predsjednik Luca Visentini predsjeda sjednicom Ureda Predsjedništva.

1. Sukladno stavku 3. članka 4. Statuta i s obzirom da je to prva sjednica Ureda Predsjednišva MSO-a, nakon što su 30. 11. 2007. imenovani/e članovi/članice tijela MSO-a, pokreće se postupak imenovanja Potpredsjednika. Za tu funkciju predlaže se:

  • Jadranka Tomašić (potvrđena) za SSSH Jugozapadne Hrvatske.

Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno prihvaća prijedlog.

2. Kolege iz SSSH-a Jugozapadne Hrvatske obavještavaju nazočne da – zbog internih problema – još nisu izabrali zadnjeg člana Generalne skupštine MSO-a iz njihove nadležnosti. Obavještavaju međutim da će to biti član sindikata turizma i da će u idućih nekoliko tjedana priopćiti njegovo ime.

3. Podnesen je kratak izvještaj o ishodu sudjelovanja Luce Visentinija i Michela Bertija na sastanku Koordinacijskog odbora Međuregionalnih sindikalnih odbora, održanog Bruxellesu u sjedištu Europske konfederacije sindikata (EKS) proteklog 18. ožujka 2008. U sklopu tog susreta – kojeg je nakon novog utvrđivanja zadataka unutar Konfederalnog Tajništva EKS-a i nakon Kongresa u Sevilji od 2007. godine, predsjedavao Walter Cerfeda, koji će biti odgovoran za Međuregionalni sindikalni odbor do 2001. – utvrđen je novi sastav Pilot odbora Koordinacijskog odbora Međuregionalnih sindikalnih odbora, koji broji među svojim članovima Roberta Treua i novoimenovanog Lucu Visentinija. Novi Predsjednik je Nijemac Manfred Klöpper (Predsjednik MSO-a Weser-Ems/Noordnederland) i dva nova potpredsjednika, tj. Španjolka Joana Agudo (iz MSO-a Pyrenees/Mediterranee i Predsjednica Koordinacijskog odbora u ostavci) i Talijan Luca Visentini. Luca Visentini je također imenovan kao punopravan član Stalne komisije Eurposke konfederacije sindikata “Rad i zapošljavanje”, u ulozi predstavnika Koordinacijskog odbora Međuregionalnih sindikalnih odbora, dok je Roberto Treu spomenut na istu funkciju u Radnoj grupi EKS-a “Sudjelovanje radnika”. Međutim, nisu svi predstavnici Koordinacijskog odbora MSO-a imenovani unutar drugih radnih grupa Eurposke konfederacije sindikata pa će to biti predmet sljedeće sjednice Koordinacijskog odbora, predviđene u sjedištu EKS-a u Bruxellesu za 26. studenoga 2008. Na kraju obavještavaju se nazočni da je kandidatura MSO-a, pokrenuta zajedno s drugih 6 MSO-a radi uključenja u projekt kojeg je EKS prezentirao Europskoj komisiji za financiranje i koji će imati za predmet kolektivno ugovaranje i transgraničnu suradnju, prihvaćena. EKS će dakle obavijestiti 7 zainteresiranih MSO-a o rezultatu zahtjeva za financiranje projekta i, u slučaju njegovog usvajanja, o raznim fazama njegove realizacije.

4. Sukladno odluci usvojenoj na zadnjoj sjednici Generalne skupštine, aktivnost MSO-a u 2008. godini će se uglavnom usredotočiti na usporedbu među politikama restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj. Druga aktivnost usvojena na tom sastanku je uspoređivanje kolektivnog ugovaranja u turističkom sektoru dvaju država. Ipak, s obzirom da će MSO biti vrlo vjerojatno zaokupiran i projektom podnesenom od strane EKS-a, vidi točku 3, i da bi – uzimajući u obzir i to – bilo sigurno uputnije raditi na ekonoskom sektoru u Italiji i Hrvatskoj koji bi imao više doticaja s brodogradnjom, tijekom kratkog radnog sastanka MSO-a održanog u prosincu 2007., pokrenut je prijedlog zamjene usporednog proučavanja turističkog sektora, s kovinoprerađivačkim sektorom. Predlaže se također da se – kao i prethodnih godina – i za 2008. godinu aktivnost MSO-a popuni ostvarenjem seminara za kategorije kovinoprerađivača sindikalnih organizacija članica MSO-a, na temu usporedbe kolektivnog ugovaranja u jednom od dvaju gore navedenih sektora i među politikama restrukturiranja sektora brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj. Namjerava se na kraju, radi podupiranja rada navedenog seminara, naručiti izrada istraživanja/studije na tu temu, koja bi bila raspoloživa u dva izdanja, papirnato i na CD-u. Zahtjeva se dakle od Ureda Predsjedništva MSO-a donošenje odluke o tome. Nakon kratke rasprave i razmatranja mišljenja nazočnih, prijedlozi se stavljaju na glasanje. Ured Predsjedništva MSO-a prihvaća jednoglasno prijedloge.
Poziva se Claudio Cinti, Pokrajinski tajnik Talijanske zajednice kovinoprerađivača Gorizie, da ukratko izloži situaciju brodogradnje u Italiji, naglašavajući moguće perspektive tog sektora. U svom izlaganju, ističe da je Fincantieri – Cantieri Navali Italiani D.D. trenutno u javnom vlasništvu i zauzima većinski udio na tržištu. Objašnjava organizaciju u raznim sektorima, podsječajući njenu ulogu svjetskog lidera u izgradnji brodova za krstarenje. Ističe međutim da, usljed promjene većine nakon nedavnih izbora u Parlamentu, naznake o kotiranju grupe na burzi – pokrenute od strane prethodne garniture –u tijeku procjenjivanja od strane nove Vlade i ne zna se kad će opet biti na dnevnom redu. Govori da radi suočavanja s konkurencijom od strane odgovarajućih društava nekih zemalja u uzlazu – povlaštenih zbog značajno manjih troškova poslovanja – nameće se što hitnija potreba za izradom važnog investicijskog plana i na tehnološkoj i na inovacijskoj razini. Ostaje međutim zabrinutost za utvrđivanje resursa ovog investicijskog plana, koje navodno talijanska Vlada nije u stanju pribaviti tijekom idućih godina. To je otvorilo put pretpostavki o burzovnom kotiranju talijanske grupe, s ciljem pribavljanja potrebnih resursa. Treba međutim naglasiti da su ideje triju talijanskih obrtnih sindikalnih organizacija kovinoprerađivačkog sektora samo u nekim dijelovima istovjetne, kad je riječ o restrukturiranju sektora, dok se mišljenja razilaze baš vezano za pretpostavku burzovnog kotiranja društva.
Slijedi govor Jadranke Tomašić koja govori o situaciji u odgovarajućem sektoru u Hrvatskoj, gdje su stvari samo djelomično slične onome što se događa u Italiji. Pitanje restrukturacije sektora brodogradnje u Hrvatskoj je vezana za njen proces pristupanja Europskoj Uniji, koja je postavila Hrvatskoj tri uvjeta: onaj da se prilagodi načelu zabrane izdavanja financijske pomoći od strane Države, onaj da se stvori režim slobodne konkurencije i sanacija duga akumuliranog u prošlosti. Trenutno u Hrvatskoj brodogradilišta je zainteresirano restrukturacijom; sva su brodogradilišta u državnom vlasništvu, a za njih je Europska komisija zatražila od Hrvatske vlade da izradi plan restrukturacije koji će biti u skladu s potrebnim parametrima predviđenim u pregovirima o pridruživanju. Taj plan, čiji sadržaj nije priopćen javnosti, bit će podnesen Europskoj komisiji na procjenu do kraja idućeg tjedna. Hrvatske sindikalne organizacije strahuju da Hrvatska Vlada u Zagrebu namjerava pristupiti sanaciji brodograditeljskog sektora isključivo privatizacijskom politikom istoga, što bi neizbježno značilo da se je potrebno obračunati s drastičnim smanjenjem razine zaposlenosti i vjerojatnom prenamjenom nekih od pet postrojenja u strukture druge prirode, posebice nautičko-turističke. Pet hrvatskih brodogradilišta, različitih po poslu i važnosti, nadaju se opstanku, međitum vrlo je vjerojatno da će se neka od njih morati udružiti. U svakom slučaju, sindikalne organizacije su odlučne u zahtjevima da se održi sadašnja razina zaposlenosti. Zahtjeva na kraju da se sastanak kategorija kovinoprerađivača sindikalnih organizacija učlanjenih u Međuregionalni sindikalni odbor, odlučen tijekom zadnje sjednice Generalne Skupštine MSO-a, sazove čim prije, vodeći računa o tome da Vlada RH se dostavi gore naveden plan restrukturacije sektora Europskoj komisiji, s nadom da će se doći do informacije o njegovom sadržaju. Predlaže se dakle usvajanje zahtjeva. Jadranke Tomašić kako bi se moglo razgovarati o politikama restrukturacije sektora talijanske i hrvatske brodogradnje te – istovremeno – postaviti temelje gore navedenog istraživanja/studije. Predlaže se nadalje da se navedeni sastanak organizira u jednom brodogradilištu u jednom talijanskom ili hrvatskom mjestu, npr. u Monfalconeu ili Rijeci. Ured Predsjedništva MSO-a jednoglasno usvaja prijedlog.

6. Jadranka Tomašić prenosi zahtjev kolega iz Sindikata Trgovine Hrvatske (STH) za dobivanjem kopije obnovljenog aneksa ugovora COOP-a, sukladno dogovoru na zadnjoj sjednici Generalne skupštine MSO-a. Odgovoreno joj je da radnici nisu prihvatili taj ugovor i da su odbili njegov ekonomski dio u sklopu jednog referenduma. Bit će dakle potrebno ponoviti pregovore s poduzećem. Zajamčeno joj je, međutim, da će joj, ukoliko to smatra dovoljnim, biti poslan dio koji se odnosi na propise.
Hrvatske kolege na kraju pitaju da li su kategorije tekstilnih radnika CGIL-a, CISL-a i UIL-a u sindikalnim odnosima s talijanskim poduzećem Fratelli Landini calzature s.r.l. (Braća Landini obuća d.o.o.), koja je otvorila filijalu u Sinju u Hrvatskoj i već devet mjeseci ne plaća djelatnike, odnosno 400 radnica. Hrvatski Sindikat tekstila, obuće kože i gume traži potporu srodnih talijanskim sindikalnih organizacija radi rješavanja ove situacije. Claudio Zaccarin obećaje da će zatražiti informacije o toj tvrki te da će je čim prije kontaktirati.

Nakon konstatiranja da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini zaključuje sjednicu Ureda Predsjedništva MSO-a u 12.29 sati.

Zapisničar
Michele Berti