Seminar “Sindikalno pregovaranje u kreditnom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj kroz prizmu sličnosti i različitosti”, 14.12.2006.

SINDIKALNO PREGOVARANJE U KREDITNOM I TEKSTILNOM SEKTORU U ITALIJI I HRVATSKOJ KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI  Dvorana Aula Magna ENFAP Trst Via San Francesco d’Assisi, 25 – Trst Četvrtak 14. prosinca 2006. od 9,30 do 17,00 sati Program seminara Jutarnja sesija Kreditni sektor  9,30 sati – Početak rada Pozdravne riječi – Jadranka Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog … Nastavi čitati Seminar “Sindikalno pregovaranje u kreditnom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj kroz prizmu sličnosti i različitosti”, 14.12.2006.

Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj u tekstilnom sektoru”, 2006.

Istraživanje izradila Tamara Tomić Shematski prikaz Nacionalnog kolektivnog ugovora o radu u sektoru industrije tekstila i odjeće, koji se primjenjuje u Italiji Preuzmi u PDF formatu Shematski prikaz određenih kolektivnih ugovora za poduzeća iz sektora industrije tekstila, odjeće, kože, obuće i gume, koji se primjenjuju u Hrvatskoj Preuzmi u PDF formatu Usporedba Nacionalnog kolektivnog ugovora … Nastavi čitati Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj u tekstilnom sektoru”, 2006.

Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj u kreditnom sektoru”, 2006.

Istraživanje izradila Tamara Tomić Shematski prikaz Nacionalnog kolektivnog ugovora o radu za upravni kadar i osoblje iz stručnih područja (od 1a do 3a) zaposlenih u kreditnim institucijama, te financijskim i investicijskim društvima, koji se primjenjuje u Italiji Preuzmi u PDF formatu Sažetak kolektivnog ugovora za Erste & Steiermärkische Bank d.d., koji se primjenjuje u Hrvatskoj … Nastavi čitati Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovaranje u Italiji i Hrvatskoj u kreditnom sektoru”, 2006.

Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 13.12.2006.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE Dana 13. prosinca 2006. u Trstu u prostorijama sjedišta u Ul. Polonio 5, održana je Generalna Skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanije Julijske Krajine/Veneta/Jugozapadne Hrvatske CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni: Monica Ukmar (CGIL Furlanije Julijske Krajine, zamjenica Roberta Treua koji je spriječen), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 13.12.2006.

Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 24.10.2006.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA Dana 24. listopada 2006. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni su: Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina). Opravdano su odsutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 24.10.2006.