Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 12.10.2015.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 12. listopada 2015. u Trstu, u sjedištu istog na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Milan (zamjenik Paola Righetti, CGIL Veneto);
 3. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 5. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 6. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano je odsutan:

 1. Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. provedba aktivnosti u 2015.;
 2. određivanje datuma sazivanja Glavne skupštine MR.S.O.-a;
 3. utvrđivanje prijedloga za izmjenu naziva, statuta i logotipa MR.S.O.-a;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.10 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjedava sjednicu Ureda predsjednika.

1. Pružen je pregled provedenih aktivnosti od strane MR.S.O.-a u prvoj polovici 2015. godine te je posebna pažnja pridata odluci Italije i Hrvatske o tome da države neće obnavljati uzajamne ograničavajuće mjere vezane uz pravo na slobodno kretanje građana/građanki iz druge države iz razloga zaposlenja, počevši od 1. srpnja 2015. Ta odluka predstavlja i MR.S.O-ov uspjeh, obzirom da je isti, kako bi došlo do ostvarenja ovog cilja, proveo niz aktivnosti posvećenih javnosti (konferenciju za novinare koja je organizirana prošlog 23. lipnja), ali i talijanskim regionalnim i državnim ustanovama (2 susreta s predstavnicima regionalne vlade Furlanije Julijske Krajine i regije Veneto te upućivanje dopisa određenim predstavnicima talijanske vlade, i to premijeru, Ministru rada i socijalne politike i Ministru unutarnjih poslova). Naime, nemamo saznanja o tome da su druga privatna tijela podnijela sličan zahtjev. Što se pak tiče priručnika o radu u kućanstvu, o kojem je odluka već donijeta tijekom prijašnje sjednice Ureda predsjednika održane dana 26. svibnja 2015., prisutni su obaviješteni o tome da je projekt razrađen te da će se završni rezultat sastojati od tankog papirnatog džepnog izdanja, sadržajno što korisnijem za završne korisnike/ce. Nadalje, u odnosu na usporedbu radnog zakonodavstva Italije i Hrvatske, pitanje o kojem se je isto tako već raspravljalo tijekom prijašnje sjednice Ureda predsjednika i u svezi s kojim su se kolege/kolegice iz SSSH Jugozapadna Hrvatska obvezali/e zgotoviti što precizniji prijedlog, isti predlažu da predmet te aktivnosti bude prekarni rad. Razvija se kratka rasprava među prisutnima iz koje proizlazi da, iako je prijedlog jako zanimljiv, iznimno je opširan a k tome nemoguće ga je ostvariti tijekom 2015. kako zakonodavstvo dviju država o tom pitanju nije još sasvim definirano. Slijedom toga te u svrhu ograničavanja područja istraživanja podnesen je prijedlog da se usporedba ograniči na privremeni i povremeni rad, slučaj za koji u Italiji postoji Nacionalni kolektivni ugovor o radu dok je u Hrvatskoj uređen putem specifičnih zakonskih odredbi. Prijedlog nailazi na odobravanje prisutnih te, kako nema suprotnih mišljenja niti zahtjeva za eventualnim izmjenama, podnesen je Uredu predsjednika na odobrenje, s pojašnjenjem da se isti u svakom slučaju odnosi na aktivnosti MR.S.O.-a za 2016. te da će prijedlog dakle biti stavljen na razmatranje tijekom sljedeće Glavne skupštine i tada podneseno na konačno odobrenje. Ured predsjednika jednoglasno usvaja prijedlog.

2. U pogledu sazivanja sljedeće sjednice Glavne skupštine, predlaže se da se odredi datum između nadolazećeg ponedjeljka 14. i četvrtka 17. prosinca, pri čemu bi srijeda 16. prosinac 2015. bio najpogodniji datum. Što se tiče mjesta održavanja, svi se slažu da bi bilo bolje pričekati prije nego što se donese završna odluka. Naime, kad bi priručnik o radu u kućanstvu bio dovršen na vrijeme, tada bi moglo biti zgodno spojiti prezentaciju istog sa sastankom Glavne skupštine. U tom slučaju, obzirom na to da se tijek radnika/radnica u kućanstvu koji se odvija između Italije i Hrvatske kreće iz potonje države prema prvoj, smatra se da bi bilo korisno odabrati hrvatsku destinaciju – srednje veliku sredinu poput Rijeke – kako bi se održala oba događaja. I ova točke na dnevnom redu nailazi na suglasnost prisutnih, stoga je gore navedeni prijedlog podnesen Uredu predsjednika na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Slijedom onoga što je odlučeno tijekom prošle sjednice Ureda predsjednika dana 26. svibnja 2015., vezano uz razradu prijedloga za promjenu naziva, statuta i logotipa MR.S.O-a., prisutne se poziva na izražavanje vlastitog mišljenja o mogućnosti mijenjanja naziva istog u “Sjeverni Jadran”. Razvija se kratka razmjena mišljenja, pri čemu se većina suštinski slaže s prijedlogom, no predloženo je da ga predsjednik dodatno analizira, posebice kako bi provjerio jezičnu kompatibilnost naziva na oba jezika, talijanskom i hrvatskom jeziku. K tome se traži mišljenje prisutnih o mogućnosti uvođenja u Statut MR.S.O.-a načela za donošenje odluka statutarnih tijela koji se razlikuju od načela jednoglasnog usvajanja. Iako bi jednoglasno usvajanje ostao uobičajeni način za postizanje konzensusa, moglo bi biti poželjno da u specifičnim okolnostima – koje treba primjereno definirati u statutu – donošenje odluka uslijedi putem odobrenja potrebne većine. Naprimjer kako bi se izbjegle situacije u kojima bi protivno mišljenje – i samo jedne od sastavnih organizacija – moglo dovesti MR.S.O u stanje nepokretnosti. I u ovom slučaju započinje kratka rasprava među prisutnima, iz koje međutim ne proizlaze jednoglasna mišljenja o tom pitanju. Iz tog razloga, prijedlog se zasad stavlja na stranu. Podnesen je dakle prijedlog da se o izmjenama naziva i statuta MR.S.O.-a odluči tijekom sljedeće sjednice Glavne skupštine, pri čemu se pozivaju svi prisutni da na vrijeme dostave daljnje zamisli i prijedloge te se predsjednika poziva da usavrši gore navedeni prijedlog. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Kolege/kolegice iz SSSH Jugozapadna Hrvatska obavještavaju Ured predsjednika da će ime zamjenika/ice Loredane Gluhak u sklopu Glavne skupštine i Ureda predsjednika predsjedniku biti javljeno putem e-mail-a, tako da ga zaista bude moguće potvrditi tijekom sljedeće sjednice Glavne skupštine.
Naposljetku, podsjećaju se prisutni da je Luca Visentini, predsjednik MR.S.O-a do 2011., prošlih tjedana izabran za Glavnog tajnika E.K.S.-a u sklopu 13. Statutarnog kongresa Europske konfederacije sindikata koji je održan u Parizu.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 13.18 sati.

Zapisničar
Michele Berti