Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 22.07.2011.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 22. srpnja 2011. g., na adresi sjedišta MR.S.O. –a, Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Renato Kneipp (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Alessia Degano (CISL Furlanija Julijska Krajina, zamjena Giovanne Fania), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Brunero Zacchei (UIL Veneto, zamjena Gerarda Colamarca), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao opunomoćenik je prisutan: Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska, punomoć po Jadranki Tomašić)

Opravdano su odsutni: Emilio Viafora (CGIL Veneto), Mladen Milanović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gost je prisutan i: Giacinto Menis (UIL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a ima sljedeći dnevni red:

 1. imenovanje članova organa;
 2. donošenje godišnjeg obračuna za 2010. g.;
 3. provedba aktivnosti u 2011. g. i prijedlozi aktivnosti za 2012. g.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.18. Luca Visentini, u funkciji predsjednika MR.S.O. –a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Budući da se trenutni predsjednik, Luca Visentini, razrješuje dužnosti te da je 2011. godina u kojoj je, prema Statutu, Glavna skupština dužna obnoviti organe MR.S.O. –a, na temelju stavka 1. članka  , stavka 1. članka 4. te stavka 1. članka 5. Statuta MR.S.O. –a, prelazi se na imenovanje članova. Što se tiče imenovanja članova Glavne skupštine MR.S.O. –a, predlažu se sljedeći kandidati:

  • Roberto Treu (punopravni, potvrđeni član) i Franco Belci (punopravni, novi član, preuzima funkciju Renata Kneippa) za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
  • Giovanni Fania i Elvio Di Lucente (punopravni, potvrđeni članovi) te Alessia Degano (zamjena Giovannija Fanje, nova članica) za CISL Furlanija Julijska Krajina;
  • Giacinto Menis (punopravni, novi član, preuzima funkciju Luche Visentinija) te Michele Berti (punopravni, potvrđeni član) i Claudio Cinti (zamjena Giacinta Menisa, potvrđeni član) za UIL Furlanija Julijska Krajina;
  • Emilio Viafora (punopravni, potvrđeni član) i Elisabetta Di Gregorio (zamjena Emilija Viafore, nova članica, preuzima funkciju Rocca Campe) za CGIL Veneto;
  • Maurizio Cecchetto (punopravni, potvrđeni član) za CISL Veneto;
  • Gerardo Colamarco (punopravni, potvrđeni član) za UIL Veneto;
  • Jadranka Tomašić (punopravna, potvrđena članica), Slobodan Kapor (punopravni, potvrđeni član), Ivica Perinić (punopravni, potvrđeni član), Gordana Paris (punopravna, potvrđena članica), Branko Kužet (punopravni, potvrđeni član) te druge četiri osobe (punopravne), čija će uloga biti formalizirana na sljedećoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Stavlja se na glasovanje novi sastav Glavne skupštine MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog. Što se tiče imenovanja članova Ureda predsjedništva MR.S.O. –a predlažu se sljedeći kandidati, uzimajući u obzir da – na temelju stavka l. članka 4. Statuta MR.S.O. –a – člana koji predstavlja sindikalne organizacije Veneta za dvogodišnje razdoblje 2011. –2013. predložit će UIL:

 • Roberto Treu (potvrđeni član) za CGIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Elvio Di Lucente (potvrđeni član) za CISL Furlanija Julijska Krajina;
 • Michele Berti (novi član, preuzima funkciju Luche Visentinija) za UIL Furlanija Julijska Krajina;
 • Gerardo Colamarco (novi član, preuzima funkciju Maurizija Cecchetta) za UIL Veneto;
 • Jadranka Tomašić (potvrđena članica), Slobodan Kapor (potvrđeni član) i Ivica Perinić (potvrđeni član) te jedna osoba čija će uloga biti formalizirana na sljedećoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Stavlja se na glasovanje novi sastav Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog, nakon što je prvo zahvalila Mauriziju Cecchettu, s obzirom da napušta svoju funkciju u Uredu predsjedništva MR.S.O. –a u predstavništvu CGIL, CISL i UIL Veneto, na doprinosu koji je iskazao uspjehu aktivnosti MR.S.O. –a u dvogodišnjem razdoblju 2009. – 2011. Što se tiče imenovanja predsjednika MR.S.O. –a, predlaže se sljedeći kandidat:

 • Michele Berti (novi član, preuzima funkciju Luche Visentinija) za UIL Furlanija Julijska Krajina.

Stavlja se na glasovanje imenovanje predsjednika MR.S.O. –a, na način koji su predložile pripadne sindikalne organizacije. Glavna skupština MR.S.O. –a usvaja prijedlog s 11 glasova za, 1 suzdržanim i 0 glasova protiv, nakon što je prvo zahvalila Luchi Visentiniju za aktivni doprinos osnaživanju i razvijanju sindikalne suradnje između Italije i Hrvatske, tijekom 14 godina koliko je bio na čelu MR.S.O. –a. Luca Visentini se oprašta od kolega ukratko izlažući rad MR.S.O. – a tijekom njegovih mandata kao predsjednika te ističe da mu je u okviru nove dužnosti u Konfederalnom tajništvu E.K.S. između ostalog delegirana i nadležnost za MR.S.O. –e. Stoga se stavlja na raspolaganje za buduću suradnju s MR.S.O. –om, u području koordinacijskih politika na europskoj razini te u sklopu projekata sindikalne suradnje i koordinacije pregovaranja na graničnim područjima koje će E.K.S. donijeti tijekom narednih godina.
Na kraju se podsjeća prisutne da će se, na temelju stavka 3. članka 4. Statuta MR.S.O. –a, potpredsjednika MR.S.O. –a imenovati na prvoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. – a.

2. Prelazi se na prikazivanje pet glavnih stavki bilance u 2010. g. MR.S.O. –a koje se odnose na proračunske prihode, koje su ovako podijeljene:

  • “Sredstva od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti” € 18.157,67;
  • “Povrat sredstava i dnevnice od Europske komisije za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” € 2.864,32;
  • “Povrat sredstava od Europske konfederacije sindikata za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” € 1.152,49;
  • “Povrat sredstava od pograničnog UIL –a za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” € 138,00;
  • Doprinosi sindikalnih organizacija u sklopu MR.S.O. –a, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti€ 8.889,53.

Ukupni prihodi prema tome iznose € 31.202,01.

Što se tiče šest glavnih izlaznih stavki bilance u 2010. g. MR.S.O. –a, one su ovako podijeljene:

 • “Upravljanje” € 12.818,41;
 • “Međunarodna i prekogranična aktivnost” € 11.826,97;
 • “Oprema” € 504,00;
 • “Ostali troškovi” € 506,85;
 • “Jamstvena polica” € 201,58;
 • “Bankovni tekući račun” € 5.344,20.

Ukupni rashodi prema tome iznose € 31.202,01, iznos koji je omogućio da se i za 2010. g. proračun MR.S.O. –a zatvori u savršenoj ravnoteži prihoda i rashoda.
Iznosi se sažeti opis aktivnosti ostvarenih u 2010. g., koje su zbog poznatog i drastičnog rezanja sredstava na temelju dosadašnjeg R.Z. 11 iz 1996. bile u manjem obujmu u odnosu na ono što je planirano, te povezani nastali troškovi, koji su doveli do gore navedenih utrošenih iznosa. Posebno se naznačuje izuzetno visoki iznos stavke “Bankovni tekući račun”, koja je uzorkovana vrtoglavim troškovima pasivnih bankovnih kamata na tekući račun naslovljenog na MR.S.O., do kojih je došlo negativnom kombinacijom triju elemenata: a) nepravodobna obavijest od Autonomne regija Furlanija Julijska Krajina o rezanju gore navedenih sredstava, zbog čega do kolovoza 2010. nije bilo moguće kalibrirano planiranje troškova prema stvarnim mogućnostima; b) posljedična dugotrajna bankovna izloženost MR.S.O. –a koja je trajala gotovo cijelu 2010. g., koja je uzrokovana i zakašnjelom isplatom iznosa za aktivnosti u 2009. g. te avansnog iznosa za aktivnosti u 2010. g. od strane Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina; c) izuzetno loši ugovorni uvjeti koji proizlaze iz ugovora o tekućem računu naslovljenog na MR.S.O., koji je ubrzo zamijenjen drugim računom otvorenim u drugoj banci. Slijede komentari i zahtjevi za pojašnjenjem od strane nekih od prisutnih, i pružaju im se zadovoljavajući dogovori. Postavlja se pitanje je li to što je pogranični sektor UIL –a izvršio naknadu nekih troškova  znači da je MR.S.O. dio tog subjekta. To je pitanje dobilo negativan odgovor te se pojasnilo da je MR.S.O. samo sudjelovao u aktivnostima tog novog sektora, koji je uspostavljen 2010. g. u okviru konfederacije UIL, s ciljem koordinacije aktivnosti vezanih za pogranični rad na nacionalnoj razini te obrane interesa i prava talijanskih pograničnih radnika zaposlenih u inozemstvu te drugih državljana zaposlenih u Italiji.
Stavlja se na glasovanje godišnji obračun MR.S.O. –a za 2010. g. na način kako je prikazano. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutne se podsjeća da je na prethodnoj sjednici Ureda predsjedništva MR.S.O. –a održanoj 8. srpnja odlučeno uvjetovati provedbu aktivnosti MR.S.O. –a u 2011. g. na temelju iznosa ukupnih financijskih sredstava koje će odobriti Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina. Krajem mjeseca srpnja 2011., s usvajanjem Regionalnog zakona o poravnanju proračuna iz 2011. g., bit će moguće sa sigurnošću utvrditi raspoloživi iznos te prema tome procijeniti u kojoj mjeri ostvariti planirane aktivnosti MR.S.O. –a. Te se planirane aktivnosti uglavnom vrte oko analize primjene 9 europskih direktiva u području rada u Italiji, kako bi se utvrdilo može li talijansko iskustvo predstavljati primjer dobre prakse za Hrvatsku, uoči nadolazećeg pristupanja Europskoj uniji.
Prisutni su zamoljeni da iznesu prijedloge i smjernice vezano za aktivnosti koje će se provoditi 2012. g. Predlaže se da se organizira jedna ili više inicijativa, eventualno javnih, na hrvatskom teritoriju koje se trebaju na vrijeme usuglasiti s kolegama iz SSSH Jugozapadna Hrvatska, pri kojima će se istaknuti pozitivni i negativni aspekti pristupanja Europskoj uniji, uzimajući u obzir i iskustva slične zemlje kao što je Slovenija, a eventualno se mogu uključiti i slovenske sindikalne organizacije. U sklopu tih događanja, na koja će se pozvati i subjekti koji djeluju izvan sindikalnog sektora, mogla bi se dublje razmotriti tema korištenja europskih financijskih sredstava, s ciljem stvaranja pozitivnih učinaka na gospodarstvo i zapošljavanje, te podizati svijest Europske komisije o provođenju nadzora nad pravilnom uporabom tih sredstava. Nastaje kratka rasprava o tom prijedlogu o kojemu se iznose uglavnom pozitivna i suglasna mišljenja, s preporukom da se ta događanja organiziraju prije referenduma, kojim će se morati ispitati želja hrvatskog naroda da pristupi ili ne pristupi Europskoj uniji. No, napominje se da je pozornost hrvatske političke scene trenutno usmjerena na datum na koji će se održati dotični referendum, koji bi vlada mogla zakazati i za jesen 2011. g. U tom bi slučaju provedbu gore opisane planirane aktivnosti trebalo pomaknuti na razdoblje poslije referenduma. Zatim se odlučuje planirane aktivnosti podnijeti na usvajanje Glavnoj skupštini, na način na koji su gore navedene, uz budno praćenje odluke koju će donijeti hrvatska vlada o datumu za proslavu referenduma, kako bi se utvrdilo točno vrijeme za provedbu te aktivnosti. Osim toga, podsjeća se da će ostvarivanje te predložene aktivnosti u svakom slučaju biti uvjetovano iznosom financijskih sredstava koje će MR.S.O. –u u 2012. g. odobriti  Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. S obzirom na značaj usvojenih planiranih aktivnosti navedenih pod 3), zamoljeno je da se zapisnik ove sjednice Glavne skupštine sastavi u kraćem vremenskom roku u odnosu na inače. Zahtjev se prihvaća uz garanciju da će tako i biti.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a raspuštena u 12.23.

Zapisničar
Michele Berti