Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 30.11.2007.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 30. studenoga 2007. u Rovinju (HR), u Hotelu Eden, Ulica Luja Adamovića b.b., održan je sastanak Generalne skupštine Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska, CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska krajina), Lorenzo Garziera (zamjenik Massima Albanesija CISL Furlanija Julijska Krajina, koji je spriječen), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Josip Šišović (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Veljko Peloza (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano odsutni: Giobatta Degano (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano odsutni: Salvino Bibulić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) e Boris Majetić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Prisutni na sjednici u ulozi gosta: Leonardo Zucchini (CGIL Veneto), Grazia Chisin (UIL Veneto) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Dnevni red sjednice Generalne Skupštine MRSO-a je sljedeći:

 1. imenovanje tijela;
 2. usvajanje završnog proračuna za 2006.;
 3. program aktivnosti u 2008.;
 4. razno.

Skupština započinje radom u 10,35 sati. Luca Visentini, kao Predsjednik MRSO-a predsjedava sjednicom Generalne Skupštine.
Predlaže se promjena redosljeda točaka dnevnog reda te se prisutne pita da li su suglasni da se započne s točkom br. 4. S obzirom da nema prigovora od strane prisutnih, prijedlog se usvaja.

4. Govori se ukratko o sadržajima Seminara o ugovaranju u trgovačkom sektoru Italije i Hrvatske, održanog dan prije te se obavještavaju nazočni da će se, odmah nakon završetka sjednice Generalne skupštine MRSO-a, održati u istom sjedištu press konferencija s hrvatskim medijima gdje će biti riječi o rezultatima seminara. Osim toga, odnoseći se na ono što su dan prije rekle kolege iz Sindikata trgovine Hrvatske koji je član SSSH-a: po njihovom mišljenji Uprava COOP-a Sjeveroistok je pokazala neraspoloživost u ugovaranju s osobljem vlastitih filijala na hrvatskom teritoriju te se čita prisutnima nacrt odluke s prijedlogom da se ista usvoji na ovoj sjednici. Ta odluka, čije je usvajanje predloženo od strane nekolicine kolega prisutnih dan prije na gore navedenom seminaru, s jedne strane kori ponašanje poduzeća a s druge izražava solidarnost sa STH, nadajući se u ponovnoj uspostavi korektne klime pregovaranja sa sindikatom. Otvara se kratka rasprava na kojoj se usvajaju prijedlozi izmjene i dopune dokumenta, a na kraju rasprave čita se konačan tekst odluke koji se nakon toga daje na usvajanje. Generalna skupština MRSO-a jednoglasno usvaja odluku te preuzima obavezu dostave teksta iste (priloženog ovom zapisniku) Tajništvima FILCAMS-CGIL-a, FISASCAT-CISL-a i UILTuCS-UIL-a, u slučaju da se tijek pregovora između COOP Sjeveroistok i STH ne počne odvijati s pozitivnim rezultatima za hrvatske radnike, ukoliko Poduzeće ne pokaže znakove dobre volje u rješavanju problema.

3. Podsjećaju se nazočni da je Ured Predsjedništva MRSO-a odlučio na svojoj zadnjoj sjednici održanoj 9. listopada 2007. podnijeti na usvajanje Generalne skupštine MRSO-a prijedlog rada za 2008. koji će predvidjeti usporedbu između politika restrukturacije u sektoru brodogradnje dviju država. Nakon kratke rasprave u kojoj se izražava slaganje s navedenim prijedlogom – posebice zbog aktualnosti teme i u Hrvatskoj i u Italiji, i zbog učinaka koje ima na zakup radne snage i sigurnost radnika – sa sljedećim objašnjenjima:

 1. dati prioritet usporedbi politika restrukturacije u sektoru brodogradnje dviju zemalja, u odnosu na onu o restrukturiranju u sektoru turizma;
 2. sazvati čim prije sastanak kategorija kovinoprerađivača sindikalnih organizacija članica MRSO-a, kako bi se raspravilo o načinu organiziranja aktivnosti usporedbe politika restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj.

Daje se na glasanje gore opisan prijedlog programa aktivnosti MRSO-a za 2008. godinu. Generalna skupština MRSO-a jednoglasno prihvaća prijedlog.

1. S obzirom da su prošle dvije godine od zadnjeg imenovanja tijela MRSO-a, kreće se u njihov reizbor, sukladno članku 3 , st. 1, članku 4, st. 1 i članku 5 st. 1 Statuta MRSO-a. Vezano za imenovanje članova Generalne skupštine MRSO-a predlažu se sljedeća imena i prezimena:

 • Roberto Treu i Giobatta Degano (punopravni članovi, potvrđeni) i Monica Ukmar (zamjenica Roberta Treua, potvrđena) za CGIL Furlanije Julijske krajine;
 • Giovanni Fania (punopravan član, potvrđen) i Lorenzo Garziera (punopravan novi član, umjesto Massima Albanesija) za CISL Furlanije Julijske krajine;
 • Luca Visentini i Michele Berti (punopravni članovi, potvrđeni) za UIL Furlanije Julijske krajine;
 • Emilio Viafora (punopravan novi član, umjesto Luciane Levi Bettin) za CGIL Veneto;
 • Giovanni Della Valle (punopravan član, potvrđen) za CISL Veneto;
 • Gerardo Colamarco (punopravan član, potvrđen) za UIL Veneto;
 • Jadranka Tomašić (punopravna članica, potvrđena), Slobodan Kapor (punopravan član, potvrđen), Josip Šišović (punopravan član, potvrđen), Ivica Perinić (punopravan novi član, umjesto Borisa Majetića), Vesna Bolić (punopravna članica, potvrđena), Gordana Paris (punopravna članica, potvrđena), Veljko Peloza (punopravan član, potvrđen), Branko Kužet (punopravan član, potvrđen) i osoba čije će ime biti usvojeno na prvoj sjednici Ureda Predsjedništva MSO-a u 2008. godini (punopravan, umjesto Salvina Bibulića) za SSSH Jugozapadne Hrvatske.

Daje se na glasanje novi sastav Generalne skupštine MRSO-a na način predviđen od strane sindikalnih organizacija članica. Generalna skupština MRSO-a jednoglasno usvaja.Vezano za imenovanje članova Ureda Predsjedništva MRSO-a, predlažu se sljedeća imena, imajući u vidu da će – sukladno članku 4, stavak 1 Statuta MRSO-a – predstavnik sindikalnih organizacija Veneta za razdoblje 2007-2009 biti iz redova CGIL-a:

 • Roberto Treu (potvrđen) za CGIL Furlanije Julijske krajine;
 • Lorenzo Garziera (novi član, umjesto Massima Albanesija) za CISL Furlanije Julijske krajine;
 • Luca Visentini (potvrđen) za UIL Furlanije Julijske krajine;
 • Emilio Viafora (novi član, umjesto Gerarda Colamarca) za CGIL Veneto;
 • Jadranka Tomašić (potvrđena), Slobodan Kapor (potvrđen), Josip Šišović (potvrđen) i Ivica Perinić (novi član, umjesto Borisa Majetića) za SSSH Jugozapadne Hrvatske.

Daje se zatim na glasanje novi sastav Ureda Predsjedništva MRSO-a, predložen od strane sindikalnih organizacija članica. Generalna skupština MRSO-a jednoglasno usvaja prijedlog, zahvaljujući se prije svega Gerardu Colamarcu, kao članu Ureda Predsjedništva na izlasku, za doprinos dan uspjehu aktivnosti MRSO-a u proteklom dvogodišnjem razdoblju 2005-2007. Konačno, vezano za imenovanje Predsjednika MRSO-a predlaže se:

 • Luca Visentini (potvrđen) predstavnik UIL-a Furlanije Julijske krajine.

Daje se na glasanje imenovanje Predsjednika MRSO-a, sukladno prijedlogu sindikalnih organizacija članica. Generalna skupština jednoglasno usvaja prijedlog.
Podsjećaju se također prisutni da će se, sukladno čl. 4 stavak 1 Statuta MRSO-a, imenovanje Potpredsjednika MRSO-a održati na prvoj sljedećoj sjednici Ureda Predsjedništva MRSO-a u 2008. godini.

2. Započinje se uvodom o tri glavne izlazne stavke koje čine završni račun MRSO-a za 2006. godinu, a podjeljene su na sljedeći način:

 • “Upravljanje” € 59.466,56,
 • “Transnacionalna i transgranična aktivnost” € 12.387,18 te
 • “Sredstva” € 5.018,90.

Govori se zatim ukratko o ostvarenim aktivnostima koje su dovele do gore navedenih troškova. Ukupni rashodi dakle iznose € 76.872,64.

Dvije glavne stavke koje se odnose na prihode MRSO-a u 2006. godini, su podjeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne regiije Furlanije Julijske krajine, sukladno čl. 5 Regionalnog zakona br. 11 od 1996. godine s naknadnim izmjenama i dopunama u cilju ostvarivanja aktivnosti predviđenih Statutom” € 62.000,00 i
 • “Doprinos sindikalnih organizacija članica MRSO-a za ostvarenje iste aktivnosti” € 14.872,64.

Ukupni rashodi dakle iznose € 76.872,64, a to je omogućilo da se i 2006. godine završni račun zatvori u jednakosti prihoda i rashoda. S obzirom da se nitko nije javio za riječ, niti je tražio ikakvo objašnjenje ili pojašnjenje, daje se na glasanje završni račun za 2006. godinu. Generalna skupština MRSO-a jednoglasno usvaja završni račun.

S obzirom da se nitko nije više javio za riječ, Luca Visentini zatvara sjednicu Generalne skupštine MRSO-a u 11.30.

Zapisničar
Michele Berti

U privitku:

 1. Odluka Generalne skupštine Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH