Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 30.10.2019.

2018ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 30. listopada 2019. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 5. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 6. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 7. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Mariateresa Bertelli (zamjenica Luciana Bordin, USR CISL Furlanija Julijska Krajina).

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. procjena mogućnosti zauzimanja javnog stava o ponovnom propuštenom ulasku Hrvatske u Schengenski prostor;
 2. novosti o ostvarenim aktivnostima u 2019.;
 3. određivanje datuma sazivanja sljedeće Generalne skupštine MR.S.O.-a;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.15 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Predsjednik podsjeća prisutne da je 22. listopada Europska komisija dala svoj pristanak za ulazak Hrvatske u Schengenski prostor, s obzirom na to da je ocijenjeno da je Hrvatska ispunila sve tehničke zahtjeve za ulazak u zajedničku zonu bez graničnih provjera. Radi se o rezultatu postignutom nakon dugotrajnog i mukotrpnog napora, a koji se još uvijek ne može smatrati konačnim, budući da je za njegovo ostvarenje potrebno jednoglasno odobrenje Europskog Vijeća. Osim toga, predviđa se da će u tom forumu svoje protivljenje izraziti određene zemlje, prije svega Slovenija, koje su vrlo kritične u pogledu stvarnih sposobnosti Republike Hrvatske da ispuni sve zahtjeve predviđene Schnegenskim zakonodavstvom, počevši od kontrole granice koja bi trebala postati nova vanjska granica Schengenskog prostora, odnosno granice s Bosnom i Hercegovinom. Nadalje, izgledno je da ta tema neće odmah biti svrstana među glavne točke dnevnog reda Europskog Vijeća, te postoji rizik da do donošenja konačne odluke o tom pitanju prođe još mnogo vremena. MR.S.O. se oduvijek bori za nadilaženje svih prepreka mobilnosti prekograničnih radnika koji se kreću na području Sjevernog Jadrana te, ne ulazeći u razloge dvojbi koje su druge zemlje izrazile, pozdravlja ovaj rezultat. Unatoč tomu, prepoznaje i opasnost da ovaj važan pristanak koji je Europska komisija dala Hrvatskoj bude zaboravljen i da ga bace u sjenu druge važne teme u europskoj političkoj agendi. Kako je već predlagano na prethodnoj sjednici Ureda Predsjednika MR.S.O.-a od 25. lipnja 2019., Predsjednik pita prisutne za mišljenje o mogućnosti zauzimanja javnog stava o pozitivnoj i što bržoj odluci Europskog Vijeća u pogledu konačnog ulaska Hrvatske u Schengenski prostor. Otvara se kratka rasprava, tijekom koje se bilježi potpuno slaganje prisutnih s iznesenim prijedlogom te se podsjeća da je sindikat oduvijek na strani solidarnosti te se zalaže za ukidanje svih vrsta prepreka. Predsjednik stoga predlaže pripremu i diseminaciju priopćenja za tisak na tu temu te organiziranje konferencije za tisak MR.S.O.-a koja bi se trebala održati na dan održavanja Generalne Skupštine MR.S.O.-a iz točke 3. dnevnog reda. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge.

2. Kolege iz SSSH-a moli se da iznesu novosti o stanju u hrvatskim brodogradilištima na Sjevernom Jadranu koja su već duže vrijeme u kriznoj situaciji, kako bi se shvatilo jesu li aktivnosti koje se predlagalo tijekom prethodne sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a od 25. lipnja izvedive. Što se tiče riječkog brodogradilišta “3. maj”, priopćuje se da je hrvatski Premijer Andrej Plenković dvaput posjetio proizvodni pogon, nakon tehničkih sastanaka pri Ministarstvu gospodarstva. Presudno pitanje koje treba riješiti trenutačno je imenovanje Upravitelja pogona. Što se pak tiče dugovanja, postignut je sporazum s gotovo svim vjerovnicima kojima je isplaćeno 15% tražbina. Dogovoreno je da se preostalih 85% tražbina isplati do 2021. Radnicima/Radnicama je isplaćeno 10 mjesečnih plaća zahvaljujući kreditnom zaduženju od 150 milijuna kuna kod HBOR-a. Plaće su zajamčene za cijelu narednu godinu, pa će se brod kanadskog naručitelja te još jedan drugi brod dovršiti. Utvrđeno je postignuto u dogovoru s Europskom komisijom. Što se zaposlenosti tiče, dok je na početku krize postrojenje brojilo 1,368 zaposlenika, ta je brojka u rujnu 2019. drastično pala na 750, da bi se narednog mjeseca lagano popela na 800 zaposlenika. Prelazeći na situaciju u pulskom brodogradilištu Uljanik, gdje je u tijeku stečajni postupak, kolege/kolegice iz SSSH-a priopćuju da je 25. listopada Upravni Sud u Pazinu odlučio odobriti nastavak brodogradilišnih aktivnosti kako bi se do 25. studenoga razradio plan za dobivanje zajmova u cilju dovršetka radova na započetim gradnjama te istovremenog uvjeravanja vjerovnika da ne prime isplate svog dijela tražbina već da zauzvrat prihvate dionice društva. Bio bi to prvi korak prema nastavku rada, i ubuduće, ovog brodogradilišta koje je izravno i neizravno prije krize zapošljavalo 2,900 radnika/ica, dok sada broji najviše 90-100 aktivno zaposlenih, dok je za dovršetak nedovršenih brodova potrebno najmanje 400 – 600 radnika. Radnici/ice koji uostalom još iščekuju ono što im pripada kao nezaposlenima, 3 mjesečne minimalne plaće i polovicu iznosa otpremnine koje bi trebale biti isplaćene do kraja 2019. Isplata preostalih tražbina zatražit će se naknadno. U svijetlu ovih saznanja, kolege/ice iz SSSH-a zaključuju da, prema njihovu sudu, još ne postoje uvjeti da se u hrvatskim brodogradilištima na Sjevernom Jadranu počne raditi na način na koji je to MR.S.O. predložio u sklopu svojih aktivnosti za 2020. Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.
Konačno, Predsjednik od kolega/ica iz SSSH-a moli informacije o vijesti koju su nedavno objavile lokalne novine u Trstu, a prema kojoj u Hrvatskoj umirovljenici mogu biti u nesamostalnom radnom odnosu. U onoj mjeri u u kojoj je to točno i za rad koji se obavlja izvan hrvatskog područja, navedeno bi moglo utjecati i na dugotrajno pitanje prekograničnih radnika/ica  s prebivalištem u Hrvatskoj, a koji obavljaju radnu djelatnost na talijanskom području, koji/koje su – često umirovljeni/e – potaknuti/e na nezakonit rad  kako ne bi izgubili pravo na cjelokupnu mirovinu. Kolege/ice iz SSSH-a potvrđuju, dakle, da je u Hrvatskoj ta mogućnost na snazi unatrag 6-8 mjeseci te da umirovljenici/e mogu biti zaposleni/e do najviše 4 sata dnevno, a da time ne gube pravo na mirovinu. No, ne raspolažu podacima je li to dopušteno i za radni odnos izvan teritorija Hrvatske, te se obvezuju isto provjeriti.

3. Nakon savjetovanja s prisutnima o obvezama potkraj godine, predlaže se da se godišnja sjednica Generalne Skupštine MR.S.O.-a održi u utorak, 10. prosinca 2019. u Trstu, istog dana i na istom mjestu na kojem će se tijekom jutra održati i konferencija za tisak iz točke 1. dnevnog reda. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge, te Predsjednika zadužuje da utvrdi mjesto na kojem će se oba događanja odvijati.

4. Vezano uz ovu posljednju točku dnevnog reda nema komentara.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.36 sati.

Zapisničar
Michele Berti