Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 20.07.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 20. srpnja 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. provedba aktivnosti u 2012. g.;
  2. izvještaj o sjednici Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a od 22. ožujka 2012.;
  3. razno.

Radni sastanak započinje u 11.23. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Iznosi se sažeti pregled prijedloga aktivnosti MR.S.O. –a u 2012. g., koje su predstavljene na sjednici Glavne skupštine 22. srpnja 2011. te Ureda predsjedništva 10. siječnja 2012. Predloženo je sljedeće:

  1. održavanje seminara namijenjenog talijanskim i hrvatskim sindikalnim kolegama, na kojemu će se analizirati primjena 9 europskih direktiva u području rada u Italiji i Hrvatskoj, kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost dobrih praksi, uoči nadolazećeg pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
  2. organizacija jedne ili više inicijativa u Hrvatskoj, a koje bi podržale odluku o pristupanju Europskoj uniji sa stanovišta radnog sektora. Takve se inicijative mogu uobličiti u seminare namijenjene socijalnim partnerima i predstavnicima hrvatske vlade, ili događanja otvorena javnosti;
  3. organizacija javnog događanja na kojemu bi se podržalo suzdržavanje od donošenja prijelaznih mjera u smislu prava na slobodu kretanja hrvatskih državljana u radnom odnosu nakon 1. srpnja 2013. od strane talijanske vlade, stavljajući naglasak na nimalo pozitivni presedan u pogledu istovjetnih ograničavajućih mjera koje je Italija donijela za slovenske državljane u radnom odnosu od 2004. do 2006.

Nakon kratke rasprave među prisutnima je imalo značajan učinak mišljenje kolegice iz SSSH Jugozapadna Hrvatska, odlučuje se provesti aktivnost o kojoj pod a., ostavljajući za sljedeću sjednicu Glavne skupštine ocjenu mogućnosti provedbe aktivnosti pod c. u 2013. g. osim toga, predlaže se da se seminar o kojemu pod a. održi u Hrvatskoj, zajedno sa sjednicom Glavne skupštine, na jedan od sljedećih datuma: 29. i 30. studenog ili 10. i 11. prosinca 2012. te da se definitivno mjesto i datum utvrde na sljedećoj sjednici Ureda predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Izvještava se o ishodu sjednice Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a, koja je održana 22. ožujka u Bruxellesu u sjedištu E.K.S., a na kojoj je razrađen artikuliran prijedlog aktivnosti za MR.S.O. za četvorogodišnje razdoblje 2011. – 2015., čije su glavne točke:

  • izrada popisa MR.S.O. –a (kako bi se utvrdio sastav, radni kapaciteti i prisutnost eventualnih prepreka koje predstavljaju problem za provođenje redovitih aktivnosti);
  • podjela upitnika MR.S.O. –ima kako bi se provelo istraživanje s ciljem utvrđivanja prisutnosti prepreka za mobilnost pograničnih radnika između različitih europskih država;
  • definiranje zajedničkog stajališta o reformi pravnih osnova EURES –a za razdoblje 2014. – 2020., s obzirom da se djelovanje te službe izravno tiče mnogih MR.S.O. –a koji su uključeni u EURES-ova prekogranična partnerstva;
  • provedba 3. godišnjice projekta pod nazivom “Razvoj uloge MR.S.O. –a u osnaživanju prekogranične suradnje u području kolektivnog pregovaranja”, uz nadu da će se financirati putem natječaja Europske komisije.

3. Izvještava se o najavljenom spajanju hrvatskih konfederacija SSSH i HUS, koje je odlučeno 19. travnja te koje će se, jednom kada se zaključi, odraziti i na organizaciju MR.S.O. Ta je odluka donešena uoči stupanja na snagu jednog zakona u Hrvatskoj kojim je propisano da sindikalne organizacije imaju mogućnost pregovaranja u određenom sektoru samo ako zastupaju barem 20% radnika zaposlenih u tom sektoru. Predviđa se da će postupak spajanja trajati oko godinu dana te da će se time upravljati na središnjoj razini. Moguće je, pak, s obzirom na slabu uključenost teritorijalnih jedinica, da će upravo na toj razini doći do problema i otpora.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.32.

Zapisničar
Michele Berti