Seminar “Sindikalno pregovaranje u kreditnom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj kroz prizmu sličnosti i različitosti”, 14.12.2006.

SINDIKALNO PREGOVARANJE U KREDITNOM I TEKSTILNOM SEKTORU
U ITALIJI I HRVATSKOJ KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIČITOSTI
 

Dvorana Aula Magna ENFAP Trst
Via San Francesco d’Assisi, 25 – Trst
Četvrtak 14. prosinca 2006. od 9,30 do 17,00 sati

Program seminara

Jutarnja sesija

Kreditni sektor

 9,30 sati – Početak rada

  • Pozdravne riječi – Jadranka Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Uvodni govor – Luca Visentini, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • 1. govor – Tamara Tomić, autorica istraživanja/studije o usporedbi sindikalnog pregovaranja u kreditnom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj

11, 00 sati – Pauza za kavu

11, 15 sati – Nastavak rada

  • Rasprava

13,00 sati – Završetak rada i ručak

Popodnevna sesija

Tekstilni sektor

14,30 sati – Nastavak rada

  • 2. govor – Tamara Tomić, autorica istraživanja/studije o usporedbi sindikalnog pregovaranja u kreditnom i tekstilnom sektoru u Italiji i Hrvatskoj
  • Rasprava
  • Zaključak – Antonio Foccillo, glavni tajnik UIL

 17,00 sati – Završetak rada

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska