Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 27.11.2018.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 27. studenog 2018. g. u Trstu, u sjedištu ENFAP-a Furlanija Julijska Krajina na adresi Via San Francesco d’Assisi 25.

Prisutni su:

 1. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Milan (CGIL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Paola Righetti);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Anna Orsini (USR CISL Veneto);
 5. Giacinto Menis (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 6. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 7. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto, punomoć dana Micheleu Berti);
 8. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 9. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 10. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 11. Snježana Vrancić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 12. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije);
 13. Ingrid Čavić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Mariateresa Bazzaro (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Salvino Bibulić (SSSH – Ured Istarske županije);
 3. Dragan Tomazin (SSSH – Ured Istarske županije);
 4. Lorena Radošević (SSSH – Ured Istarske županije).

Neopravdano je odsutan:

 1. Villiam Pezzetta (CGIL Furlanija Julijska Krajina);

Nadalje je prisutan, kao zamjena:

 1. Claudio Cinti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina).

Dnevni red sjednice Glavne skupštine je sljedeći:

 1. potvrda financijskog izvještaja za 2017. godinu;
 2. planiranje aktivnosti za godinu 2019.;
 3. eventualne izmjene Statuta;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 14.45. Michele Berti, u funkciji predsjednika MR.S.O.-a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine. Predsjednik predlaže prisutnima da se prvo raspravi o drugoj točki na dnevnom redu, te da se o ostalima raspravi po redoslijedu navedenom u pozivu. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Prisutni članovi/članice se pozivaju da daju svoje prijedloge vezano uz aktivnosti MR.S.O.-a za 2019.g. Otvara se plodna rasprava, iz koje proizlaze sljedeći operativni prijedlozi:

 • daljnje monitoriranje eventualne uloge Fincantierija S.p.A. u poželjnom spašavanju brodogradilišta Grupe Uljanik d.d. u Rijeci i Puli, u skladu sa sastankom saveza sindikata metalaca koji su članovi CGIL-a, CISL-a, UIL-a i SSSH, a koji se održao na dan sastanka ove Glavne skupštine;
 • usvajanje aktivnosti koje su već predložene za 2018.g. tijekom prošle sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a, no koje nisu ostvarene u tekućoj godini i koje su još aktualne;
 • produbljivanje teme profesionalnog usavršavanja radnika/radnica aktivnih u područjima nadležnosti MR.S.O.-a razvijanjem projekata o njihovom usavršavanju, pa i visoko stručnom usavršavanju;
 • na tragu odrađenog u 2016., kad je MR.S.O. sudjelovao u Prekograničnom partnerstvu EURES Euradria, izraditi papirnai dvojezični vodič, na talijanskom i hrvatskom jeziku, sa smjernicama o pravima radnika/radnica iz sektora metalurgije i strojarske industrije.

Dogovoreno je dakle da se podnese Glavoj skupštini MR.S.O-a na odobrenje prijedlog plana aktivnosti MR.S.O-a za 2019. godinu, kako je gore opisano, uzimajući u obzir činjenicu da efektivno ostvarenje istih, u smislu načina i opsega, ostaje u rukama Ureda predsjednika MR.S.O.-a , koji će donijeti odgovarajuće odluke u skladu s financiranjem koje će Autonomna Regije Furlanija Julijska Krajina dodijeliti MR.S.O.-u za 2019. godinu, temeljem čl. 5 R.Z. -a br. 11 iz 1996. g. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

1. Navodi se 5 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2017. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 53.333,34;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti ” € 4.847,34;
 • “Naknade od strane Europske konfederacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 1.390,66;
 • “Povrat troškova noćenja od strane Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft” € 253,00;
 • Doprinos sindikalnih organizacija članica S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti€ 13.704,41.
 •  

Dakle, primici ukupno iznose € 73.528,75.

Što se pak tiče 2 makro-točaka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2017. g. koje se odnose na izdatke, one su podijeljene na sljedeći način:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 73.428,75;
 • “Bankovna pristojba” € 100,00.

Ukupno dakle izdaci iznose € 73.528,75, što je omogućilo da se i za 2017. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.
Kao za prijašnje godine, slijedi kratak opis aktivnosti koje je MR.S.O. ostvario u 2017. g., te odgovarajućih troškova koji su doveli do potrošnje gore navedenih iznosa. Vezano uz makro-točku koja se odnosi na izdatak “Prekogranične aktivnosti”, dostavljaju se prisutnima dva sažetka o troškovima koji su nastali tijekom 2017., podijeljenih po obrazloženju izdatka i vrsti događaja, u cilju omogućavanja boljeg razumijevanja spomenutih troškova. Kako nema specifičnih zahtjeva za pojašnjenje po tom pitanju, stavlja se na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2017. g., na temelju onoga što je predstavljeno. Glavna skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.

3. Predsjednik podsjeća prisutne da je tijekom Glavne skupštine MR.S.O.-a od 5. prosinca 2017. iznesen prijedlog za izmjenu Statuta MR.S.O.-a, u svrhu predviđanja, u sklopu statutarnih organa, broja članova koji doista odražava sindikalne organizacije regije Veneto na isti način kao što je to slučaj za organizacije Furlanije Julijske Krajine, uklanjajući na taj način nejednakost u broju predstavnika koja je u tom smislu okarakterizirala povijest MR.S.O-a od samog začetka. Prije nego što započne rasprava, Predsjednik obavještava prisutne da načelno nema ništa protiv prihvaćanja prijedloga, dapače, veće sudjelovanje u aktivnostima udruživanja MR.S.O-a od strane organizacija članica nailazi na njegovo odobravanje. Međutim, naglašava da, u slučaju da Glavna skupština odobri prijedlog navedene izmjene Statuta MR.S.O.-a, to bi značilo povećanje broja članova Glavne skupštine sa 18 na 24, te članova Ureda predsjednika sa 8 na 12. To jasno proizlazi iz simulacije eventualnog budućeg sastava MR.S.O.-a, koja je prezentirana prisutnim članovima/članicama, u svrhu pažljive procjene eventualnog prihvaćanja predmetnog prijedloga za izmjenu. K tome, – uzimajući u obzir trendove i sklonost sudjelovanju sastancima predstavnika organizacija članica MR.S.O.-a tijekom prijašnjih godina, s uistinu ne posebno redovitim i savjesnim sudjelovanjem – Predsjednik izražava svoju sumnju u pogledu toga da prihvaćanje navedene izmjene dostigne željeni cilj samo na formalnoj razini, uzrokujući naprotiv dodatne poteškoće u redovitom sazivanju organa MR.S.O.-a, kako bi se kvorom, bitan kako bi sastanci bili važeći, u tom slučaju povećao. Tako bi se dekle postigao samo formalni rezultat, uz rizik stvaranja značajnog suštinskog problema. Posebice, zaključuje Predsjednik, izmjena Statuta na predložen način, mogla bi također uzrokovati značajne komplikacije za SSSH, čiji bi broj predstavnika u sklopu Glavne skupštine sa 9 prešao na 12, uz konkretnu poteškoću da se nađe odgovarajući broj predstavnika. Otvara se dakle žustra rasprava među prisutnim članovima/članicama, koji – nakon duge razmjene mišljenja – te suštinski dijeleći zabrinutost predsjednika, ocjenjuju neoportunim prihvaćanje prijedloga za izmjenu Statuta, te stoga predlažu da se prijedlog ne stavi na glasovanje. Glavna skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja to opredjeljenje, te odlučuje odgoditi predloženu izmjenu.

4. Zamjenik predsjednika obavještava prisutne da je Salvino Bibulić, član Glavne skupštine MR.S.O.-a u ime SSSH – Ured Istarske županije, napustio sindikalnu aktivnost, kako je otišao u mirovinu. Istovremeno obavještava prisutne članove/članice da će prilikom prvog sastanka Ureda predsjednika MR.S.O.-a za 2019. g., kolegu Salvina Bibulić zamijeniti druga osoba iz istog županijskog ureda. Glavna skupština MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

Nakon što je još jednom provjerio ima li drugih komentara od strane prisutnih članova/članica Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 15.51 sati.

Zapisničar
Michele Berti