Poziv na tiskovnu konferenciju o zahtjevima upućenim nacionalnim i regionalnim vlastima Italije i Hrvatske za svladavanje prepreka za mobilnost pograničnih radnika koji se kreću na području tih dviju zemalja, 16.12.2014.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU

Međuregionalno sindikalno odbor (MR.S.O.) iz regija Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska sindikata CGIL, CISL, UIL, SSSH priopćuje da će se

u četvrtak 18. prosinca 2014. u 11.00 sati u Rijeci,
u zgradi Sindikalnog doma „Franjo Belulović“,
Krešimirova 4/I (1. kat),

održati

novinska konferencija
kako bi se upoznalo Vlade Italije, Hrvatske i Autonomne regije Furlanije Julijske Krajine
s preporukama za prevladavanje prepreka za mobilnost pograničnih radnica/ka između tih dviju zemalja.

Detaljno će biti objašnjen sadržaj dokumenta koji će biti upućen Predjedniku vijeća ministara g. Matteu Renzi-ju, Premijeru R. Hrvatske g. Zoranu Milanoviću, gospodi nadležnim ministrima za područje rada talijanske i hrvatske vlade te Predsjednici regionalne vlade Regije Furlanije Julijske Krajine gđi. Deborah Seracchiani u svojstvu predstavnika vlada područja u kojem se bilježi već povijesna pojava prekograničnog rada između te dvije zemlje.

Posebna pažnja biti će posvećena preporukama na polju:

  • socijalnog osiguranja;
  • oporezivanja;
  • radnog prava;

Upravo na tim trim poljima dolazi do najvećih diskriminacija i prepreka za mobilnost pograničnih radnica i radnika zbog kojih pogranični rad između Italije i Hrvatske i ostaje ukliješten unutar granica ilegalnog rada, sivog gospodarstva i neprijavljenog rada.

(Napomena: za sve nazočne osiguran je simultani talijansko-hrvatski i hrvatsko-talijanski simultani prijevod)

Rijeka, 16. prosinca 2014.

Predsjednik MR.S.O.
Michele Berti