Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 10.01.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 10. siječnja 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. imenovanje potpredsjednika MR.S.O. –a;
  2. ratifikacija imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O. –a;
  3. izvještaj o sjednici Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a od 3. studenog 2011.;
  4. sazivanje tiskovne konferencije u Rijeci uoči referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u nedjelju 22. siječnja 2012. g.;
  5. provedba aktivnosti u 2012. g.;
  6. razno.

Radni sastanak započinje u 11.13. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Kao što je predviđeno stavkom 3. čl. 4. Statuta te budući da je prva sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, nakon što su 22. srpnja 2011. imenovani članovi organa MR.S.O. –a, prelazi se na imenovanje potpredsjednika. Stoga se za tu ulogu predlaže sljedeći kandidat:

  • Jadranka Tomašić (potvrđena) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska traže da se ova točka dnevnog reda odgodi do sljedeće sjednice Ureda predsjedništva, budući da, zbog unutarnjeg preustrojavanja u svojoj konfederaciji, nisu još uvijek u stanju u potpunosti navesti imena kolega koji bi obnašali dužnosti u njihovoj nadležnosti u sklopu statutarnih organa MR.S.O. –a. Ured predsjedništva MR.S.O. –a prima na znanje.

3. Iznosi se sažeti pregled rezultata posljednje sjednice Koodrdinacijskog odbora MR.S.O. –a, koja je održana u Bruxellesu 3. studenog 2011. (prva po redu nakon zaključivanja XII° Statutarnog kongresa E.K.S. u Ateni), tijekom koje su obnovljena predstavnička tijela MR.S.O. – a u okviru E.K.S., odnosno predsjednik Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a te Upravljački odbor MR.S.O. –a. Za navedene dužnosti izabrani su sljedeći kandidati:

  • zapisničar Michele Berti (predstavnik MR.S.O. –a Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska), kao predsjednik Koordinacijskog odbora MR.S.O. –a;
  • ponovno Michele Berti (predstavnik MR.S.O. –a Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska), zajedno s talijanskim kolegom Claudiom Tecchiom (predstavnik MR.S.O. –a Piemonte/Valle d’Aosta/Rhône-Alps/Arco Lemanico), njemačkim kolegicama Katrin Distler (predstavnica MR.S.O. –a Dreiländereck Haut-Rhin/Nordwestscweiz/Südbaden) i Annom Bernstorf (predstavnicom MR.S.O. –a Elbe/Neisse), francuskim kolegom Didierom Louvet (predstavnikom MR.S.O. –a Hainaut/Nord-Pas-de Calais/West Vlaanderen/South East England), mađarskim kolegom Karolyjem Györgyjem (predstavnikom MR.S.O. –a DKMT) te dvoje španjolskih kolega, Javierom Dongilom (predstavnikom MR.S.O. –a Galicia/Norte de Portugal) i Emilijom Malagom (predstavnicom MR.S.O. –a Pyrénées Occidentales/Axe Atlantique), kao članovi Upravljačkog odbora MR.S.O. –a.

4. Iznosi se mogućnost organizacije tiskovne konferencije u Hrvatskoj tijekom sljedećih dana, što svakako predstavlja vrlo kratak vremenski rok, koja bi za cilj imala upoznavanje hrvatskog javnog mnijenja sa stajalištem MR.S.O. –a, u znak podrške pozitivnom ishodu referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji 22. siječnja 2012. Budući da ankete pokazuju značajan postotak još uvijek nesigurnih hrvatskih državljana u vlastito opredjeljenje na referendumu, predlaže se podržati odgovor “da”, uz pojašnjenje razloga sindikalnog svijeta za podršku ulaska hrvatske države u Europsku uniju, iako postoji svijest o osjetljivim cjelokupnim političko-ekonomskim okolnostima. Procjenjuje se kako poslati jasnu poruku da za Hrvatsku neće biti budućnosti izvan Europske unije, na način da se posebnu istaknu prednosti koje će za hrvatske državljane proizaći iz pristupa slobodi kretanja. Iz tog razloga, smatra se izuzetno važnim da se u okviru te tiskovne konferencije jasno naglasi da će MR.S.O. izvršiti pritisak na talijansku vladu kako se do datuma 1. srpnja 2013. ne bi primjenjivala nikakva prijelazna mjera u pogledu prava na slobodu kretanja hrvatskih radnika, za razliku od onoga što se dogodilo počevši od 2004. g. do 2006. g. za slovenske državljane. Hrvatski kolege izjavljaju da je njihova konfederacija u rujnu 2011. organizirala javnu inicijativu na tu temu, u kojoj se pokušalo oslikati razloga za i protiv pristupanja, iz čega je sve zajedno proizašla pozitivna procjena pristupanja. Na političkom planu, pak, većina hrvatskih političkih stranaka opredijelila se za odgovor “da” na referendumu, a stranke ekstremne desnice zajedničkim snagama pokušavaju utjecati na hrvatsko javno mnijenje kako bi prevagnulo “ne”. Predlaže se da se ta tiskovna konferencija organizira u Rijeci, u četvrtak 19. siječnja 2012. u 11.00 sati, u uredu SSSH Jugozapadna Hrvatska, te da se osmisli odgovarajući naziv samog događanja. Na tragu toga, ističe se kako se pozivi moraju dostaviti medijima do utorka 17. siječnja 2012. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Kao što je navedeno na prethodnoj sjednici Glavne skupštine MR.S.O. –a 22. srpnja 2011., predlaže se da se aktivnost MR.S.O. –a za 2012. g. artikulira u smislu organizacije jedne ili više inicijativa u Hrvatskoj, a koje bi podržale odluku o pristupanju Europskoj uniji sa stanovišta radnog sektora. Takve se inicijative mogu uobličiti u seminare namijenjene socijalnim partnerima i predstavnicima hrvatske vlade, ili događanja otvorena javnosti. Osim toga, prilikom provedbe jedne od takvih inicijativa predlaže se sazivanje godišnje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a. na kraju, s obzirom na činjenicu da će se pristupanje Hrvatske Europskoj uniji neizbježno odraziti i na Sloveniju, zemlju koja je geografski smještena između Italije i Hrvatske, predlaže se razmatranje provođenja inicijative koja bi uključivala i MR.S.O. Sjeverno-istočna Furlanija Julijska Krajina/Slovenija. Napominje se svakako potreba da se provedba takvih aktivnosti odgodi do sljedeće sjednice Ureda predsjedništva MR.S.O. –a, koja će se održati nakon proslave referenduma 22. siječnja 2012., nakon koje će se steći uvid u naklonjenost hrvatskih državljana prema ulasku u Europsku uniju. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

6. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.25.

Zapisničar
Michele Berti