Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 25.10.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 25. listopada 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina) i Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gošća prisutna je i Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. organizacija seminara o usporedbi učinaka prenošenja direktiva iz područja rada u zakonodavstvo u Italiji i Hrvatskoj;
  2. ratifikacija imenovanih kandidata za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O. –a;
  3. sazivanje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a;
  4. planiranje aktivnosti MR.S.O. –a u 2013. g.;
  5. razno.

Radni sastanak započinje u 11.13. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Kao što je odlučeno na prošloj sjednici Ureda predsjedništva održanoj 20. srpnja 2012. g., aktivnost MR.S.O. –a u 2012. vrtit će se oko organizacije seminara namijenjenog talijanskim i hrvatskim sindikalnim kolegama, na kojemu će se analizirati primjena europskih direktiva u području rada u Italiji i Hrvatskoj, kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost prenošenja dobrih praksi, uoči skorašnjeg pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Predlaže se utvrđivanje datuma na koji bi se održao taj seminar do 31. listopada, te njegovo održavanje u poludnevnom trajanju, dan nakon godišnje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a, pod pretpostavkom da bi se oba događanja trebala odviti 29. i 30. studenog u Hrvatskoj, na lokaciji koja će se naknadno utvrditi. Kao i mnogo puta prije, predlaže se da se sazove tiskovna konferencija za hrvatske medije u pauzi za kavu tijekom jutra u kojemu će se održati seminar. Što se tiče teme samog seminara, za razliku od onoga što je prvotno predviđeno, (odnosno prijedloga da se analizira svih 9 skupova direktiva iz područja rada), s obzirom na golemu količinu posla koju bi to podrazumijevalo, predlaže se da se analiza ograniči na direktive o radu na određeno vrijeme i pola radnog vremena te na onu o europskim radničkim vijećima. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Budući da su neka mjesta u organima MR.S.O. –a u nadležnosti SSSH Jugozapadna Hrvatska ostala nepopunjena na prethodnoj sjednici Glavne skupštine, prelazi se na imenovanje članice Glavne skupštine i Ureda predsjedništva. Za obje dužnosti predlaže se sljedeći kandidat:

  • Nives Scomersich (nova članica) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Kao što je napomenuto pod 1., predlaže se sazivanje godišnje sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a tijekom popodneva na dan prije održavanja seminara na kojemu će se usporediti primjena europskih direktiva u području rada u Italiji i Hrvatskoj te na istoj lokaciji. Budući da još nisu ratificirani kandidati za 3 mjesta u nadležnosti SSSH Jugozapadna Hrvatska u okviru tog organa, hrvatski su kolege zamoljeni za pravovremeno dostave imena kandidata. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Prisutni se pozivaju da iznesu prijedloge aktivnosti MR.S.O. –a u 2013. g., koji će se podnijeti na usvajanje na sljedećoj sjednici Glavne skupštine. S obzirom na to da će 2013. biti godina službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, predlaže se da se veći dio aktivnosti posveti političkom djelovanju prema talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima, kako bi se spriječilo donošenje prijelaznih mjera za pravo slobodnog kretanja hrvatskih državljana u radnom odnosu. Takve bi se mjere mogle donijeti počevši od 1. srpnja 2013., datuma na koji je previđen ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Prisutne se izvještava o posljednjim aktivnostima P.E.R.C. –a, međunarodne sindikalne mreže, u koju su uključene kako talijanske sindikalne organizacije tako i SSSH.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.37.

Zapisničar
Michele Berti