Poziv na tiskovnu konferenciju radi predstavljanja seminara na temu prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 28.11.2012.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU Poštovani, Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL-SSSH (MR.S.O.-C.S.IR.) jedan je od četrdesetak takvih odbora u Europi koji su osnovani na inicijativu Europske konfederacije sindikata (ETUC) sa ciljem povezivanja, bolje suradnje i zajedničkog djelovanja sindikalnih organizacija u pograničnim područjima, kako među zemljama članicama EU i tako i među zemljama kandidatkinjama. MR.S.O.-C.S.IR. u sklopu usvojenih … Nastavi čitati Poziv na tiskovnu konferenciju radi predstavljanja seminara na temu prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 28.11.2012.

Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 29.11.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE Dana 29. studenog 2012. u Rovinju, u hotelu Park u ulici I. M. Ronigova b.b., zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni su: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Giacinto Menis (UIL … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 29.11.2012.

Poziv na tiskovnu konferenciju za podršku zaokruživanju DA na referendumu o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, 18.01.2012.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU Poštovani! Međuregionalni sindikalni odbori (MR.S.O.) osnovani su na inicijativu Europske konfederacije sindikata s ciljem povezivanja, bolje suradnje i zajedničkog djelovanja sindikalnih organizacija u pograničnim područjima kako među zemljama članicama EU tako i među zemljama kandidatkinjama. Jedan od tih Odbora je i MR.S.O. kojeg sačinjavaju talijanske sindikalne središnjice CGIL, CISL, UIL pokrajina … Nastavi čitati Poziv na tiskovnu konferenciju za podršku zaokruživanju DA na referendumu o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, 18.01.2012.

Seminar: “Prijenos direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske”, 30.11.2012.

PRIJENOS DIREKTIVA O RADU S NEPUNIM RADNIM VREMENOM I RADU NO ODREĐENO VRIJEME I O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA U ZAKONODAVNI SUSTAV ITALIJE I HRVATSKE Hotel Park I. M. Ronjgova 11 – Rovinj Petak, 30. studeni 2012. od 9.30 do 13.30 sati Program seminara 9.30 sati – Početak seminara 1 dio: Proces usklađivanja hrvatskog radnog zakonodavstva … Nastavi čitati Seminar: “Prijenos direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske”, 30.11.2012.

Analiza prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 2012.

Prezentacije izradila Antonella Pirastu (UIL) Direktiva 97/81/EZ o radu s nepunim radnim vremenom – provedba u Italiji Preuzmi u PDF formatu Direktiva 1999/70/EZ o radu na određeno vrijeme – provedba u Italiji Preuzmi u PDF formatu Izvori europskog zakonodavstva DIREKTIVA VIJEĆA 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. s obzirom na Okvirni sporazum o radu u nepunom … Nastavi čitati Analiza prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 2012.

Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 25.10.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA Dana 25. listopada 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska). Opravdano su odsutni: … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 25.10.2012.

Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 20.07.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA Dana 20. srpnja 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 20.07.2012.

Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 10.01.2012.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA Dana 10. siječnja 2012. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH. Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Roberta Treua), Elvio Di Lucente … Nastavi čitati Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 10.01.2012.