Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 20.05.2016.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 20. svibnja 2016. u Trstu, u sjedištu istog na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Giulio Fortuni (USR CISL Veneto);
 3. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina, zamjenik Elvia Di Lucente);
 4. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 5. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 6. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije);
 7. Nada Barisić (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije).

Opravdano je odsutna:

 1. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. imenovanje Zamjenika predsjednika MR.S.O.-a;
 2. potvrđivanje imenovanja radi popunjavanja upražnjenih mjesta u statutarnim tijelima MR.S.O-a;
 3. usvajanje izmjena logotipa MR.S.O.-a;
 4. provedba aktivnosti u 2016.g.;
 5. procjena članstva MR.S.O.-a u projektu Euradria za 2017. g. i njegove opcije;
 6. razno.

Radni sastanak započinje u 11.21 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Sukladno članku 4. stavku 3. Statuta i s obzirom na prvu sjednicu Ureda predsjednika MR.S.O.-a nakon što su 16. prosinca 2015. ponovno imenovani/e članovi/ice statutarnih tijela MR.S.O.-a, vrši se imenovanje Zamjenika predsjednika. Na tu funkciju imenuje se:

 • Slobodan Kapor (potvrđen) za SSSH – Ured Istarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja odluku.

2. Prisutne članove/ice se podsjeća da su tijekom sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a od 16. prosinca 2015. pojedine sindikalne organizacije članice, i to SSSH i USR CISL Furlanije Julijske Krajine, odgodile imenovanje pojedinih članova/ica Glavne skupštine iz svojih redova, te su se obvezale da će o tome što je prije moguće obavijestiti Ured predsjednika MR.S.O.-a, a u svakom slučaju najkasnije do sljedeće sjednice Ureda predsjednika. Nadalje, proteklog siječnja je nakon duge bolesti preminuo kolega Elvio Di Lucente iz CISL-a Furlanija Julijska Krajina, pa njegova organizacija treba pronaći predstavnika koji će ga zamijeniti kako u Glavnoj skupštini, tako i u Uredu predsjednika MR.S.O.-a.
Prije prelaska na nova imenovanja, Predsjednik koristi priliku da se prisjeti kolege Elvia di Lucentea, koji je od 2008. godine bio izvrstan akter u sklopu aktivnosti MR.S.O.-a, sudjelujući uvijek u duhu suradnje i s velikom motivacijom u njihovoj provedbi.
Nakon toga se prelazi na odobrenje zamjenika za odlazeće članove Glavne skupštine kako slijedi:

 • Luciano Bordin (punopravni član, novi, preuzima funkciju Elvia Di Lucentea) i Mariateresa Bertelli (predstavnica koji zamjenjuje Luciana Bordina, novi) za USR CISL Furlanije Julijske Krajine.

Što se tiče SSSH, Potpredsjednik izvještava da pitanja vezana uz prijedlog kandidata koji će zamijeniti odlazeće članove/članice u njihovoj organizaciji još uvijek nisu riješena, ali da će uskoro biti. Stoga će ime kandidata biti formalno podneseno u idućim danima. Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

Nakon toga se prelazi na odobrenje zamjenika za odlazeće članove Ureda predsjednika kako slijedi:

 • Luciano Bordin (punopravni član, novi, preuzima funkciju Elvia Di Lucentea) za USR CISL Furlanije Julijske Krajine.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima odobrenje na znanje.

3. Budući da je Glavna skupština tijekom svog posljednjeg zasjedanja dana 16. prosinca 2015. ovlastila Ured predsjednika da pristupi promjeni logotipa MR.S.O.-a zbog promjene samog naziva MR.S.O.-a, prisutnim članovima/icama dostavljaju se dva različita prijedloga logotipa sljedećih karakteristika:

 1. tekst na tri jezika, talijanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, raspoređen u tri retka za svaki jezik;
 2. tekst na dva jezika, talijanskom i hrvatskom jeziku, raspoređen na tri retka za svaki jezik.

Nakon opširne i otvorene rasprave predlaže se usvajanje prijedloga logotipa sub b. sa 3 retka za svaki jezik, ispisanog malim pisanim slovima. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Podsjeća se prisutne članove/ice da si je MR.S.O., uslijed odluka usvojenih na sjednici Glavne skupštine od 16. prosinca 2015. i odobrenja plana aktivnosti za 2016.g. Prekograničnog partnerstva EURES Euradria čiji je član, zadao sljedeći plan rada za tekuću godinu:

 1. provođenje usporedbe talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju prekarnog rada, ograničavajući je na sferu detaširanja radnika;
 2. provođenje aktivnosti informiranja o području rada u kućanstvu i skrbi za nemoćne osobe, koje se odnosi na sve veći broj osoba s prebivalištem u Hrvatskoj i zaposlenjem u Italiji, među kojima su mnogi/e prekogranični/e radnici/ce;
 3. izrada papirnatog vodiča na temu prekograničnog rada između Italije i Hrvatske, u kojem će se detaljno analizirati prepreke za mobilnost aktivnih prekograničnih radnika/ca u dvjema državama.

Prisutnim članovima/icama dijele se dva nacrta teksta, jedan za određivanje smjera djelovanja sub b. a drugi za sub c. Što se tiče djelovanja sub a., podsjeća se da je za provedbu te aktivnosti kao uvjet neophodno imati na raspolaganju hrvatsko zakonodavstvo u području detaširanja radnika te osobu koja se istovremeno jednako dobro služi obama jezicima radi pripreme teksta na tu temu. U pogledu aktivnosti sub b. i sub c. namjerava se organizirati predstavljanje rezultata hrvatskoj javnosti i medijima, a što se tiče aktivnosti sub a. zamisao je da se organizira razmjena iskustava u obliku seminara među članovima talijanskih i hrvatskih sindikalnih organizacija. Nakon temeljite razmjene mišljenja, tijekom koje se izražava opći konsenzus o smjeru razvoja tih triju aktivnosti, predlaže se da se iste provedu kako je gore opisano. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

5. Podsjeća se da nadolazećeg 8. srpnja ističe rok za podnošenje prijava za financiranje u sklopu natječaja Europske komisije za aktivnosti prekograničnih partnerstava EURES za 2017. godinu. Poželjno je, stoga, odlučiti hoće li MR.S.O. potvrditi članstvo u prekograničnom Partnerstvu EURES Euradria za dotičnu godinu, i u tom slučaju, hoće li to biti u obliku pridruženog partnera ili suodgovornog partnera projekta. Nadalje, podsjeća se da je Europska komisija uputila specifičan zahtjev Koordinaciji projekta Euaradria, što nije bio slučaj u prošlosti, prema kojemu će za 2017. godinu biti potrebno pripremiti program s većim stupnjem zajedničkog planiranja među različitim partnerima iz triju zemalja, u protivnom prijedlog programa neće biti odobren. Među prisutnim članovima/icama razvija se kratka razmjena mišljenja, iz koje proizlazi jednoglasno prihvaćanje obnove članstva MR.S.O.-a u partnerstvu Euradria i za 2017. godinu, barem u obliku pridruženog člana, pa i u svojstvu suodgovornog partnera projekta, ali pritom vezujući se za zajednički program sindikalnih organizacija Italije, Slovenije i Hrvatske. Budući da nitko nije izrazio protivljenje, takav se prijedlog podnosi Uredu predsjednika MR.S.O.-a na odobrenje. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog i ovlašćuje Predsjednika da pravovremeno pripremi potrebnu dokumentaciju za predmetni natječaj.

6. Prema ustaljenoj praksi, vrlo čestoj unutar sindikalnih organizacija, Predsjednik izvještava da je 2012. godine sklopio Ugovor o otvaranju tekućeg računa, koji glasi na MR.S.O., u Poslovnici 172 banke pod nazivom Banca Popolare FriulAdria Crédit Agricole u Trstu, a za raspolaganje istim tražena su dva obvezujuća potpisa. Od tada su potpisnici Predsjednik i član Glavne skupštine MR.S.O.-a, g. Giacinto Menis. To je tako, iako članak 5. stavak 2. Statuta MR.S.O.-a propisuje da predsjednik ima pravo samostalnog zastupanja u ime i za račun MR.S.O.-a. Međutim, ta je bankovna ustanova nedavno istaknula nesukladnost odredbi Statuta i stvarne situacije, kao što je gore opisano, tražeći od MR.S.O.-a da to formalno riješi na način da usvoji odluku kojom će se ukloniti takva kontradiktornost.
Predsjednik predlaže da se postojeća situacija formalno riješi na način da se usvoji odluka kojom će se odobriti neophodna dva obvezujuća potpisa za poslovanje predmetnim tekućim računom MR.S.O.-a i kojom će se uz Predsjednika ovlastiti drugi potpisnik, odnosno član Glavne skupštine MR.S.O.-a, g. Giacinto Menis. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 13.07 sati.

Zapisničar
Michele Berti