Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 15.12.2014.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna Skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 15. prosinca 2014. u Trstu, u sjedištu MR.S.O.-a, Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Luciano Milan (CGIL Veneto, zamjenik Emilia Viafora);
 4. Giulio Fortuni (CISL Veneto, predstavnik koji zamjenjuje Francu Porto);
 5. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 6. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 7. Loredana Gluhak (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 8. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 9. Dragan Tomazin (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni:

 1. Franco Belci (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Giacinto Menis (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Gerardo Colamarco (UIL Veneto);
 6. Ivica Blažević (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 7. Snježana Vrančić (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 8. Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 9. Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica Glavne Skupštine ima sljedeći dnevni red:

 1. zamjena odlazećih članova iz pojedinih tijela MR.S.O.-a;
 2. usvajanje Izvještaja o novčanim tokovima za 2013. g.;
 3. priopćenja Predsjednika i plan aktivnosti za 2015. g.;
 4. zatvaranje tekućeg računa na ime MR.S.O.-a pri banci Veneto Banca S.c.p.a;
 5. razno.

Sastanak započinje Michele Berti, u funkciji Predsjednika MR.S.O.-a, u 15.05 sati, te predsjedava sjednici Glavne Skupštine.

1. Kako je tijekom protekle godine nekoliko članova iz tijela MR.S.O.-a promijenilo radno mjesto unutar pojedinih organizacija kojima pripadaju, ili isti nisu više u stanju zauzimati ulogu koje su ranije zauzimali u tijelima MR.S.O.-a, ili su pak napustili sindikalnu djelatnost te preuzeli uloge koje s istom nisu kompatibilni, potrebno ih je zamijeniti u sklopu odgovarajućih tijela MR.S.O-a. Što se tiče zamjene odlazećih članova/članica iz Glavne Skupštine MR.S.O.-a predlažu se sljedeći kandidati:

 • Paolo Righetti (punopravni član, novi, preuzima funkciju Emilia Viafora) i Luciano Milan (predstavnik koji zamjenjuje Paola Righettia, novi, preuzima funkciju Elene Di Gregorio) za CGIL Regije Veneto;
 • Giulio Fortuni (punopravni član, novi, preuzima funkciju France Porto) za CISL Regije Veneto.

Nadalje, kandidiranje drugih dviju osoba (punopravni članovi), kao zamjena za Branka Kužet i Ivicu Blažević iz SSSH Jugozapadna Hrvatska i još jedne osobe (predstavnika), kao zamjena za Roberta Treu iz CGIL-a Furlanija Julijska Krajina, bit će formalno podneseno što prije.
Dakle, stavlja se na glasovanje prijedlog kandidata zamjenika za odlazeće članove Glavne Skupštine MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane odgovarajućih sindikalnih organizacija kojima isti pripadaju. Glavna Skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.
Što se tiče zamjene jednog člana iz Ureda Predsjednika MR.S.O.-a predlaže se sljedeći kandidat:

 • Paolo Righetti (novi, preuzima funkciju Emilia Viafora) za CGIL Regije Veneto.

Dakle, stavlja se na glasovanje prijedlog kandidata zamjenika za odlazećeg člana iz Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, kako je predloženo od strane CGIL-a Regije Veneto. Glavna Skupština MR.S.O. -a jednoglasno usvaja prijedlog.
Na kraju, pozivaju se organizacije članice da upotpune adresar članova/članica tijela MR.S.O.-a, kako bi olakšali međusobnu komunikaciju.

2. Navode se 6 makro-točke iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2013. g. koje se odnose na primitke te koje su podijeljene na sljedeći način:

 • “Financiranje od strane Autonomne Regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. te naknadnih izmjena i dopuna, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 35.000,00;
 • “Naknade i dnevnice od strane Europske komisije za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 1.509,29;
 • “Naknade od strane Europske konfederacije sindikata za nastale troškove u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 5.729,07;
 • “Naknade od strane MR.S.O.-a San Marino/Emilia Romagna/Marche za nastale troškove u svezi sa sudjelovanjem na seminaru” € 162,00;
 • “Doprinos sindikalnih organizacija članica MR.S.O.-a, u cilju ostvarenja statutarnih aktivnosti” € 9.555,69;
 • “Aktivne bankovne kamate” € 0,43.

Ukupno dakle primici iznose € 52.037,48.

U nastavku se navodi jedina makro-točka iz Izvještaja o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2013. g. koja se odnosi na izdatke te glasi:

 • “Prekogranične aktivnosti” € 52.037,48.

Ukupno dakle izdaci iznose € 52.037,48, što je omogućilo da se i za 2013. g. Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a zatvori sa savršenom bilancom primitaka i izdataka.
Slijedi kratak opis ostvarenih aktivnosti za 2013. g. te odgovarajućih troškova koji su doveli do gore navedenih točaka potrošnje. Prisutni/e članovi/ice ne ulažu nikakav zahtjev za dodatnim pojašnjenjem.
Stavlja se dakle na glasovanje Izvještaj o novčanim tokovima MR.S.O.-a za 2013. g. Glavna Skupština MR.S.O.-a ga jednoglasno usvaja.
Predsjednik MR.S.O.-a izvještava prisutne članove/ice o novostima u svezi sa stanjem provođenja Sporazuma između CGIL-CISL-UIL-a Furlanije Julijske Krajine u svezi s rotacijom Predsjednika i Zamjenika predsjednika Međuregionalnih sindikalnih odbora Furlanije Julijske Krajine s Koruškom, Slovenijom i Jugozapadnom Hrvatskom (MR.S.O. Sjeveroistok – Furlanija Julijska Krajina/Slovenija, MR.S.O. Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska i MR.S.O. Furlanija Julijska Krajina/Koruška), koji su CGIL, CISL i UIL Furlanije Julijske Krajine sklopili tijekom 2013. te je predstavljen tijekom prethodne sjednice Glavne Skupštine MR.S.O.-a, koja je održana 29. studenog 2013. Predsjednik izvještava da određene radnje koje su predviđene u tom sporazumu i koje je trebalo obaviti tijekom 2014., nisu provedene. Pobliže, nisu sazvane sjednice Generalnih Skupština odgovarajućih triju MR.S.O.-a, niti su statuti ovih ustanova međusobno usklađeni, kako je doduše bilo predviđeno. Nisu dakle postignuti uvjeti za rotaciju Predsjednika i Zamjenika predsjednika navedenih 3 MR.S.O.-a, počevši od nadolazećeg 1. siječnja 2015. Iz tog razloga, mandat tijela MR.S.O.-a Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska koji je započet 29. studenog 2013. zaključit će se bez ikakvog skraćivanja vremenskog trajanja istog.

3. Prelazi se dakle na program aktivnosti MR.S.O.-a za 2015. g., u svezi s kojim se predlaže sljedeće:

 1. provođenje usporedbe talijanskog i hrvatskog državnog zakonodavstva po pitanju prekarnog rada, privremenog i povremenog rada te ugovora o nabavi / izdvajanju posla (outsourcing). Ured Predsjednika MR.S.O.-a tijekom sastanka održanog 15. listopada 2014. procjenjuje da tu inicijativu, koju se već planiralo za tekuću godinu, treba odgoditi za 2015., kako nisu još usvojene sve odredbe vezane uz provođenje novog Zakona o radu donesenog u Hrvatskoj;
 2. provođenje javne akcije usmjerene prema talijanskoj vladi, pri čemu valja zatražiti da ista ne obnovi prijelazne mjere vezane uz hrvatske radnike za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2018.

Razvija se kratka rasprava o iznesenim prijedlozima, tijekom koje se podsjeća da bi, vezano uz točku a., ipak bilo poželjno da se u skoroj budućnosti provede šira usporedba talijanskog i hrvatskog tržišta rada, uz analizu implikacija postojećeg zakonodavstva na državnoj i regionalnoj razini u dvjema državama. Štoviše, uvijek u svezi s točkom a., ukazuje se na korisnost usporedbe postojećih vrsta ugovora u talijanskom i hrvatskom zakonu, naglašavajući njihov utjecaj na tržište rada u dvjema državama. Prihvaća se da, u svezi s dvama prijedlozima koji proizlaze iz rasprave te koji su sami po sebi valjani i zanimljivi, treba uzeti u obzir njihov raspon i posebice sredstva kojima će MR.S.O. raspolagati za 2015. godinu. Usuglasuje se dakle da će plan rada MR.S.O.-a za 2015. godinu biti podnesen Glavnoj Skupštini na odobrenje, kao što je gore navedeno, te se podsjeća da se raspon ostvarenja predloženog plana te način izvedbe istog upućuje odlukama Ureda Predsjednika MR.S.O.-a, i to čim bude poznat iznos financiranja koje Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina odobrava MR.S.O.-u za 2015. godinu na temelju čl. 5 R.Z.-a br. 11 iz 1996. g. Glavna Skupština MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedloge.

4. Obavještavaju se prisutni/e članovi/ice da je 25. studenog 2014. banka Veneto Banca S.c.p.A. obavijestila MR.S.O. da je tekući račun na ime udruženja zatvoren i da se slijedom toga svaki odnos koji je MR.S.O. imao s tom ustanovom smatra riješenim i zaključenim. Ta je činjenica ishod pregovaranja koje je započeto s bankovnom ustanovom prije više mjeseci te je uspješno zaključeno. Obavijest koju su organizacije članice MR.S.O.-a primile od banke Veneto Banca S.c.p.A. na dan 26. lipnja 2014. – pri čemu Predsjednik još jednom izražava čuđenje vezano uz upućivanje iste, kako je su u to vrijeme pregovori još bili u tijeku te nisu bilo obustavljeni – treba se dakle smatrati potpuno zastrajelom. Podsjeća se da je predmetni tekući račun nasljedstvo uprave MR.S.O.-a iz razdoblja prije 2011. Prisutni/e članovi/ice nemaju nikakvih komentara po tom pitanju.
Nema nikakvih dodatnih komentara u svezi s ovom posljednjom točkom na dnevnom redu.

5. Nakon što je još jednom provjerio ima li itko drugih komentara Michele Berti izjavljuje da je sjednica Glavne Skupštine MR.S.O.-a raspuštena u 16.30. sati.

Zapisničar
Michele Berti