Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 10.06.2013.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 10. lipnja 2013. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Gerardo Colamarco (UIL Veneto), Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina, kao zamjena Elvia Di Lucentea), Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano je odsutan: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano je odsutan: Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. razrješenje dužnosti nekih članova organa MR.S.O. –a;
  2. organizacija inicijativa povezanih s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju;
  3. sazivanje Glavne skupštine MR.S.O. –a;
  4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.12. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva.

1. Budući da je tijekom prošlih mjeseci Jadranka Tomašić napustila sindikalnu aktivnost u svojoj konfederaciji, tako što je počela raditi u javnoj službi Primorsko – goranske županije, podnijela je ostavku i na dužnost koju je obnašala u okviru organa MR.S.O. –a, odnosno Glavne skupštine i Ureda predsjedništva, kao i za funkciju potpredsjednice samog MR.S.O. –a. Slično bi moglo vrijediti i za Ivicu Perinića, koji – iako nastavlja svoju sindikalnu aktivnost – čini se nema namjeru potvrditi dužnost koju je obnašao u okviru organa MR.S.O. –a, odnosno Glavne skupštine i Ureda predsjedništva. Stoga se postavlja problem zamjene barem jednog kolege u okviru SSSH Jugozapadna Hrvatska u sklopu organa MR.S.O. –a. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska prisutni na sjednici informiraju prisutne da će do sazivanja sljedeće sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a dostaviti imena kandidata koji će zamijeniti kolege.

2. Na tragu onoga što je odlučeno u okviru prethodne sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a 29. studenog 2012., gdje se odlučilo cjelokupnu aktivnost MR.S.O. –a u 2013. g. posvetiti ulasku Hrvatske u Europsku uniju, te budući da su se u međuvremenu saznali iznosi financijskih sredstava na raspolaganju MR.S.O. –a za provedbu vlastitih aktivnosti u 2013. g., razmatraju se neki od prijedloga za obilježavanje tog događaja. Na način da se prigodno odredi datum oko 1. srpnja 2013., predlaže se da se tom prilikom organiziraju sljedeće inicijative ili samo neke od njih:

  • svečana tiskovna konferencija u Trstu, na kojoj će se posebno naglasiti nužnost da talijanska vlada ne donese prijelazne mjere za pravo slobode kretanja hrvatskih državljana u radnom odnosu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Na tu temu kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska informiraju prisutne da je hrvatska vlada izrazila namjeru da također donese istovjetne mjere za državljane onih zemalja Europske unije čije vlade bude donijele takve mjere za hrvatske državljane. I u ovom je slučaju odlučeno da se isto pokuša spriječiti;
  • procijeniti može li se gore navedena tiskovna konferencija eventualno održati u dvaput zaredom tijekom istog jutra, prvo kod slovensko-hrvatskog graničnog prijelaza, a poslije kod bivšeg slovensko-talijanskog graničnog prijelaza;
  • na prijedlog CGIL Furlanija Julijska Krajina, čiji predstavnik ne prisustvuje sjednici, obilježiti proslavu morskim putem tako da se unajmi brod koji će isploviti iz luke u hrvatskoj Istri, zaustaviti se prvo u jednoj od slovenskih luka te, kasnije u nastavku puta, zaključiti plovidbu u tršćanskoj luci. Taj bi se događaj, kako je predloženo, trebao organizirati zajedno s MR.S.O. Furlanija Julijska Krajina/Slovenija te bi se, prilikom svake etape plovidbe, trebao predvidjeti kratki susret s lokalnim medijima.

Dodatno je predloženo da se prikupe informacije o ponudama vezano za troškove te o eventualnoj potrebi za službenim dozvolama, prije nego što se odluči koju inicijativu provesti. Prijedlozi aktivnosti podnose se na usvajanje Ureda predsjedništva, na način na koji su gore opisani. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedloge.

3. Predlaže se organizacija sjednice Glavne skupštine MR.S.O. –a u završnom dijelu godine, okvirno u mjesecu studenom ili prosincu 2013. Nadalje, iznosi se pitanje je li je izvedivo sazvati u regiji Veneto, na način da se pruži vidljivost aktivnostima MR.S.O. –a i u toj regiji. Kolege iz SSSH Jugozapadna Hrvatska zamoljeni su da na vrijeme obavijeste Ured predsjedništva o tome hoće li pri teritorijalnom preustrojavanju vlastite konfederacije usvojiti odluke o izmjeni trenutnog ustroja, što bi zahtijevalo unošenje promjena i u Statut MR.S.O. –a. U tom bi slučaju bilo shodno moći donijeti potrebne izmjene u okviru navedene sjednice Glavne skupštine. Prijedlozi o organizaciji Glavne skupštine MR.S.O. –a podnose se na usvajanje Ureda predsjedništva, na način na koji su gore opisani. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.05.

Zapisničar
Michele Berti