Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 12.07.2004.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 12. srpnja 2004. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra.

Prisutni: Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska krajina umjesto Tatjane Tomičić), Silvano Hrelja (SSSH Istra), Luciano Del Rosso (CGIL Furlanija Julijska krajina), Renata Bagattin (CGIL Furlanija Julijska krajina), Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska krajina), Josip Sisović (SSSH Istra), Mario Gregoris (UIL Furlanija Julijska krajina), Monica Ukmar (promatračica, CGIL Furlanija Julijska krajina), Slobodan Kapor (promatrač, SSSH Istra).

Opravdano odsutni: Umberto Brusciano (CISL Furlanija Julijska krajina), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Roberto Michieletti (UIL Veneto), Salvino Bibulić (SSSH Istra), Đino Sverko (SSSH Istra), Lucjiano Persić (SSSH Istra), Delia Trost (SSSH Istra), Ernesto Martincić (SSSH Istra).

Neopravdano odsutni: Luciana Levi Bettin (CGIL Veneto), Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska krajina), Paolo Coppa (CISL Furlanija Julijska krajina).

Glavna skupština ima sljedeći dnevni red:

  1. zamjena članova Glavne skupštine i Predsjedništva MSO-a koji su dali ostavku;
  2. izmjene Statuta;
  3. informacije od Predsjednika i programiranje aktivnosti za 2004.;
  4. predstavljanje novog logotipa MSO-a i reklamnih materijala MSO-a izrađenih s novim logotipom;
  5. razno.

Sjednica je započela u 11,35 sati s prijedlogom Luce Visentinija, u ulozi predsjednika Glavne skupštine, da se prije prelaska na točku 3 razmotri točka 4. Luca Visentini daje na glasanje prijedlog i Glavne skupština ga jednoglasno usvaja.

1. Luca Visentini predlaže zamjenu Silvana Hrelje unutar Glavne skupštine MSO-a– izabranog u studenom 2003. u Hrvatski sabor – sa Slobodanom Kaporom (danas prisutnim u ulozi promatrača) i eventualno člana SSSH-a Istre (kojeg će SSSH Istre odrediti do sljedećeg sastanka Predsjedništva predviđenog za mjesec rujan) Jadrankom Tomašić. Na sličan način predlaže također da Hrelju u Predsjedništvu MSO-a zamjeni osoba iz SSSH Istre (Jadranka Tomašić ili opet Slobodan Kapor), a ime tog predstavnika će biti formalno usvojeno na gore navedenoj sjednici Predsjedništva MSO-a. Ta će osoba biti imenovana za funkciju potpredsjednika umjesto Silvana Hrelje koji je dao ostavku. Silvano Hrelja, obavještava nazočne da je – s obzirom da je postao član Hrvatskog sabora – zamrznuo sve svoje funkcije unutar SSSH-a Istre, međutim nije dao ostavku na te funkcije. Navodi također da je u tijeku velika unutarnja reorganizacija koja bi mogla zahvatiti i razine geografske nadležnosti u smislu ujedinjavanja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Luca Visentini dodaje da će. ukoliko se taj projekt usvoji, biti potrebno na sljedećoj Glavni skupštini izmjeniti Statut MSO-a tako da se dodaju podaci o geografskim zonama hrvatskih županija koje će biti u nadležnosti SSSH-a Istre. Na kraju, zahvaljujući Silvanu Hrelji za sve ono što je učinio tijekom proteklih godina za život i aktivnosti MSO-a, zaželivši mu istovremeno uspjeh u njegovom novom angažmanu hrvatskog sabornika, daje na glasanje ova dva prijedloga. Glavna skupština jednoglasno usvaja prijedloge.

2. Luca Visentini predlaže izmjenu Statuta MSO-a u onom dijelu koji se odnosi na službeni naziv MSO-a. Trenutno je službeni naziv “Međuregionalni sindikalni odbor 3 Furlanija Julijska krajina /Veneto/Hrvatska Istra” a on predlaže da novi naziv bude “Međuregionalni sindikalni odbor Furlanija Julijska krajina /Veneto/Hrvatska Istra CGIL, CISL, UIL, SSSH”. Ove su izmjene posebno uputne jer prisutstvo broja “3” u sadašnjem nazivu MSO-a je nejasno i moglo bi donijeti do zbrke a osim toga nisu prisutna imena sindikalnih organizacija članica istog. Nema komentara u tom pogledu pa Luca Visentini daje na glasanje prijedlog izmjene službenog naziva MSO-a. Glavna skupština jednoglasno prihvaća prijedlog.

4. Luca Visentini obavještava prisutne da je tijekom 2003. MSO izvršio restilizaciju u vanjskom izgledu pa su izrađeni novi logotip i materijal s novim logotipom. Michele Berti objašnjava da je zadatak povjeren jednom društvu specijaliziranom za grafička rješenja koje je dalo razne prijedloge, među kojima je odabrano krajnje rješenje. Kasnije su napravljeni papir s memorandumom, kuverte, vizit karte, 1 transparent, 5 zastava, i etikete u obliku naljepnica koje se mogu koristiti na fasciklima u povodu kongresa. Stavlja materijal na raspolaganje prisutnima i poziva ih da uzmu što im treba te da počnu odmah koristiti novi materijal umjesto starog.

3. Luca Visentini obavještava nazočne da za 2004. godinu MSO namjerava usredotočiti svoju aktivnost na najaktualniju temu, odnosno na pitanje pristupa Hrvatske Europskoj uniji, koja je baš 18. lipnja o.g. dobila status zemlje kandidata. MSO namjerava produbiti temu vezanu za put Hrvatske k pristupanju u Europsku uniju (koji bi mogao rezultirati proširenjem u 2007. godini), prateći teme koje su od interesa za sindikate, unutar onih 29 poglavlja što Europska komisija smatra potrebnima – vezano za sposobnost preuzimanja obaveza od strane Hrvatske vlade – u mišljenju od 20. travnja o.g. Od tih 29 poglavlja, odabrano ih je osam na koje će se MSO usredotočiti u 2004. godini. Aktivnost će obuhvaćati:

  1. izradu istraživanja,
  2. studijsko putovanje u Hrvatsku u one zone koje se smatraju najkritičnijima u odnosu na odabrana poglavlja,
  3. organizaciju međunarodnog kongresa na kojem će se prikazati rezultati istraživanja o temi vezanoj za pristup Hrvagtske Europskoj Uniji, sa stručnjacima iz sindikalnog svijeta, Vlade, regije, Italije i Hrvatske, uz sudjelovanje Predstavništva Europske komisije u Milanu.

Luca Visentini podsjeća također da će se pratiti stvarna namjera Autonomne regije Furlajine Julijske krajine i Istarske županije vezano za primjenu sadržaja Operativnog sporazuma kao dijela Protokola suradnje između dviju regija na temu transgraničnog rada i zakupa radne snage, kojeg su u Trstu potpisali Riccardo Illy i Ivan Jakovcić 4. prosinca 2003.
Silvano Hrelja pita da li je za taj projekt moguće koristiti i sredstva Europske unije namjenjena proširenju. S obzirom da je Hrvatska službeno postala kandidat, Luca Visentini odgovara da je Predstavništvo Europske komisije u Milanu obavijestilo MSO o toj mogućnosti, međutim nije još poznato kada će biti objavljeni predmetni natječaji. U svakom slučaju dodaje da je Direktor Ureda predstavništva Roberto Santaniello, preuzeo na sebe obvezu da obavijesti MSO čim dobije saznanje o objavi natječaja. Nakon što je podsjetio nazočne da će prva verzija istraživanja biti predstavljena na sjednici Predsjedništva MSO-a predviđenoj za idući rujan, Luca Visentini daje riječ Micheleu Bertiju. Berti govori da će mišljenje Europske komisije od 20. travnja o.g. – posebno poglavlja odabrana za proučavanje – predstavljati temelj za rad MSO-a. Objašnjava da je za izradu istraživanja kontaktiran vrlo kvalificirani hrvatski stručnjak s raznolikim i velikim iskustvom u polju ljudskih prava i rada s nevladinim organizacijama te da ga MSO želi zadužiti za izradu te studije. Dodaje također da će se za organiziranje studijskog putovanja poduzimati kontakti sa Zajednicom Hrvata u Trstu te da kongres, koji je predviđen za prvu polovicu studenoga, ima potporu Ureda Predstavništva Europske komisije u Milanu koji je zajamčio prisustvovanje istome. Isti je ured posebno pohvalio glavnu namjeru projekta, odnosno podupiranje Hrvatske na njenom putu k Europskoj uniji kroz nastojanja u senzibilizaciji javnog mnijenja – posebno u regijama Furlanija Julijska krajina i Veneto – vezano za događaj čija će konkretizacija predstavljati potencijalnu promjenu života ljudi koji žive u pograničnim zonama. Projekt si je također postavio za cilj praćenje ponašanja Hrvatske vlade, s mogučnošću da se izvrši legitimna kritika i predlaganje eventualnih pretpostavki za rješavanje nekih uočenih problema. Monica Ukmar pita po kojim je kriterijima odlučeno izraditi istraživanje, s obzirom da su teme, njime obuhvaćene, vrlo opširne, osjetljive i zahtjevaju znanje i sposobnost pristupanja na diplomatski način. Michele Berti odgovara da je iz tog razloga izvršen odabir koji je omogućio sužavanje područja, u odnosu na opširnost teme te da razmišljaju o kontaktiranju osobe koja – premda živi u Italiji – nastavlja s radom na temama koje su od važnosti za njegovu zemlju, s osjetljivošću i diplomacijom hrvatskog građanina detaljno upoznatim sa sadašnjom socio-političko-ekonomskom situacijom Hrvatske.
Luca Visentini daje zatim na glasanje prijedlog aktivnosti MSO-a za 2004. godinu, na način na koji je opisan, a Glavna skupština ga jednoglasno prihvaća.
Na kraju – vezano za predstavljanje i razgovor o Sporazumu između CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanije Julijske krajine o rotaciji Predsjednika i Potpredsjednika s talijanske strane triju Međuregionalnih sindikalnih odbora Furlanije Julijske krajine s Koruškom, Slovenijom, Venetom i Hrvatskom Istrom, potpisanom 29. siječnja o.g. između Generalnih tajnika CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanije Julijske krajine, s obzirom na odsustvo svih predstavnika CISL-a Furlanije Julijske krajine – Luca Visentini, predlaže da se ta tema preskoči i raspravi jednom drugom prilikom. Članovi Glavne skupštine su suglasni s tim prijedlogom.

5. Luca Visentini konstatira da se za ovu zadnju točku dnevnog reda nitko nije javio za riječ.

Rad Glavne skupštine završava otprilike u 12,15 sati.

Zapisničar
Michele Berti