Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 25.06.2019.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Zasjeda se dana 25. lipnja 2019. u Trstu, u Uredu predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran” CGIL, CISL, UIL, SSSH, na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Mariateresa Bertelli (zamjenica Luciana Bordin, USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Slobodan Kapor (SSSH – Ured Istarske županije);
 5. Nives Scomersich (SSSH – Ured Istarske županije);
 6. Juraj Šoljić (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Opravdano su odsutni:

 1. Gerardo Colamarco (UR UIL Veneto);
 2. Petra Vaci (SSSH – Ured Primorsko-goranske županije).

Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. potvrda kandidiranih članova za upražnjena mjesta u statutarnim organima MR.S.O.-a;
 2. ostvarene aktivnosti u 2019. g.;
 3. novosti o obvezama koje su povezane sa stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.07. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. Predsjednik javlja da je primio obavijest o tome da je Salvino Bibulić (SSSH – Ured Istarske županije), član Glavne skupštine MR.S.O.-a, otišao u mirovinu. Stoga kolege/ice iz Ureda Istarske županije SSSH najavljuju zamjenika, i to:

  • Roberto Erman (punopravni, novi član), za SSSH – Ured Istarske županije.

Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

2. U korist prisutnih, Predsjednik sažima smjernice koje su definirane tijekom sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a od 27. studenog 2018. odnosno prijedloge aktivnosti za 2019. godinu, među kojima je razvoj ciljanih sinergija u svrhu pokrivanja potreba usavršavanja radne snage u brodogradilištima na Sjevernom Jadranu u Italiji i Hrvatskoj. Vezano uz ovaj prijedlog, javlja se kolega iz SSSH, Juraj Šoljić, te nas podsjeća da nije baš pravo vrijeme da se započne takva priča, kako je budućnost tih pogona trenutno iznimno nesigurna. Također, Šoljić obavještava prisutne o novostima vezano uz trenutnu situaciju u hrvatskim brodogradilištima Grupe Uljanik d.d., te podsjeća da je, što se tiče brodogradilišta u Puli, u tijeku stečajni postupak. Posljedično, u pulskom brodogradilištu se neće više graditi brodovi kako je to bilo do sada: hrvatska će vlada financirati završne radove na brodovima koji su već naručeni, no svi/sve su djelatnici/e dobili/e otkaz. Nekolicina još radi na dovršavanju brodova koji su u gradnji, uz posebne ugovore, dok će većina radnika/ica primiti neku vrstu naknade: dio radnika/ica će primiti naknadu za nezaposlene, a dio 3 mjesečne plaće i djelomičnu otpremninu. Što se pak tiče glasina o mogućoj kineskoj intervenciji, koja bi mogla spasiti pulsko brodogradilište u stečaju, aluzije su se pokazale neutemeljenima, kako je od strane tih poduzetnika postojao isključiv interes u odnosu na Brodarski institut u Zagrebu. U svakom slučaju, odlučan će datum za budućnost pulskog pogona biti 19. rujan 2019. kad bi Sud u Pazinu trebao odlučiti hoće li proglasiti stečaj ili ne. Što se pak tiče krize brodogradilišta “3. Maj” u Rijeci, situacija je definitivno bolja. Za radnike/ice u tom pogonu pribavljena su financijska sredstva za dvije i pol mjesečne plaće i neki/e radnici/e još uvijek rade. Na temelju navedenog, dakle, Šoljić smatra da zbog iznimno nesigurne situacije nije uputno pokrenuti sinergijske aktivnosti među dvjema državama za edukaciju radne snage u tom sektoru. Predsjednik zahvaljuje kolegi Šoljić na doprinosu te se nadovezuje naglašavajući da su talijanski mediji nedavno mahom izvještavali o tome kako hrvatska vlada namjerava otvoriti svoje tržište rada građanima/kama iz trećih zemalja u nastojanju rješavanja problema manjka hrvatske radne snage u mnogobrojnim sektorima. Među njima je i turistički sektor, što zahvaća županije u teritorijalnoj nadležnosti MR.S.O.-a. Kako kolege/ice iz SSSH potvrđuju tu informaciju, Predsjednik predlaže da se procijeni oportunost organiziranja događaja/seminara o tržištu rada u talijanskim i hrvatskim regijama i županijama na Sjevernom Jadranu (aktivnost koju bi trebalo ostvariti tijekom 2019., no realističnije u 2020.), u svrhu stvaranja sinergija za profesionalno usavršavanje radne snage u sektorima u kojima postoji manjak iste, koje bi mogle potaknuti razvoj u dvjema državama na područjima na kojima inzistira MR.S.O.-a. Na kraju, Roberto Treu skreće pažnju na kritično razdoblje koje na političkoj razini pogađa Schengenski sporazum, u krizi zbog protekcionističkih odluka mnogih država Europske unije u odnosu na vlastite državne granice, a tu su i talijanska i slovenska granica, te izgleda da situacija nije ništa naklonjenija primanju drugih država – koje su već dugo na listi čekanja, poput Hrvatske – u sporazum. Predlaže dakle da MR.S.O. zauzme stav o toj temi, odnosno da putem javne inicijative (priopćenja za tisak ili drugo) stane u obranu Sporazuma, te isti iskomunicira javnosti u Italiji i Hrvatskoj. Među prisutnima se razvija žustra rasprava o navedenim prijedlozima, te su svi suglasni s time da se nastavi s radom na određenim idejama i da se druge stavi privremeno na čekanje. Posebice, vezano uz eventualno zauzimanje javnog stava u obrani Schengenskog sporazuma, odlučuje se da je najbolje pričekati budući razvoj situacije u Italiji u odnosu na javno izraženu namjeru Predsjednika Autonomne regije Furlanije Julijske Krajine da predloži talijanskoj vladi podizanje fizičke barijere na granici između Italije i Slovenije, kako bi se tada odlučilo o najprimjerenijem tempiranju eventualne intervencije MR.S.O-a. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Predsjednik obavještava prisutne o zaključcima analize o mogućim obvezama koje eventualno proizlaze za MR.S.O. iz “Uredbe UE 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka”. Posebno naglašava da MR.S.O.:

  • nema nikakvu takvu obvezu u odnosu na možebitne učlanjene radnike/ice kako MR.S.O. nikoga ne učlanjuje;
  • ne postoje nikakve obveze u odnosu na članove/ice tijela MR.S.O.-a, kako su isti već učlanjeni u svom izvornom sindikatu, te su već tim organizacijama dali suglasnost za obradu osobnih podataka, što se može stoga smatrati automatski preneseno na MR.S.O.;
  • nema obveza ni u odnosu na osobe i radnike/ice, primjerice prekogranične radnike/ice, koji/e se obrate MR.S.O.-u kako bi dobili/e određene informacije ili savjet, osim u slučaju da MR.S.O.-u nije potrebno da zadrži njihove osobne podatke kako bi im pružio svoju uslugu. U tom slučaju, potrebno je ishoditi njihovu privolu.

Predsjednik obavještava da je, u svakom slučaju, trenutno u pripremi odgovarajuće priopćenje koje će biti objavljeno na web portalu MR.S.O.-a, eventualno zajedno s obrascem privole koju bi ispunile osobe koje budu tražile neku uslugu od strane MR.S.O.-a.

4. Predsjednik podsjeća sve prisutne da je 2020. 25. obljetnica osnutka MR.S.O.-a. Naime, 19. listopada 1995. je potpisan temeljni akt kojim je osnovana ta organizacija. Javlja da bi, ako moguće upravo u petak 19. lipnja 2020., volio organizirati proslavu koja bi bila otvorena za tisak i razne goste koje još treba odrediti, te tijekom koje bi se predstavio web portal MR.S.O.-a, koji je u fazi uređivanja. U svakom slučaju, o tom će prijedlogu pravovremeno obavijestiti Ured predsjednika.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.34 sati.

Zapisničar
Michele Berti