Zapisnik sjednice Glavne skupštine, 09.12.2010.

ZAPISNIK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 9. prosinca 2010. u Trstu, u hotelu Vis a Vis, Piazza dello Squero Vecchio 1, zasjeda Glavna skupština Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su: Roberto Treu (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Renato Kneipp (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Lucia Basso (CGIL Veneto, zamjena Emilija Viafore), Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina), Maurizio Cecchetto (CISL Veneto), Luca Visentini (UIL Furlanija Julijska Krajina), Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), Brunero Zacchei (UIL Veneto, zamjena Gerarda Colamarca), Jadranka Tomašić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Mladen Milanović (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Opravdano su odsutni: Giovanni Fania (CISL Furlanija Julijska Krajina); Vesna Bolić (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Gordana Paris (SSSH Jugozapadna Hrvatska), Ivica Perinić (SSSH Jugozapadna Hrvatska) i Branko Kužet (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gosti prisutni su i: Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina), Salvatore Maio (CISL Liguria) i Piero Epiney (SAVT).

Sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a ima sljedeći dnevni red:

 1. zamjena razriješenih članova u organima;
 2. usvajanje godišnjeg obračuna za 2009. g.;
 3. planiranje aktivnosti u 2011. g.;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 18.40. Luca Visentini, u funkciji predsjednika MR.S.O. –a, predsjeda sjednicom Glavne skupštine.

1. Prisutne se podsjeća da su neki članovi organa MR.S.O. –a iz Jugozapadne Hrvatske razriješeni dužnosti budući da sindikalne organizacije kojima pripadaju više nisu dio SSSH. To se dogodilo zbog unutarnjih previranja u hrvatskoj sindikalnoj konfederaciji, i slijedom čega su tijekom prošlih mjeseci neke sindikalne organizacije, točnije organizacije iz prehrambeno-poljoprivrednog, pomorskog i zdravstvenog sektora izašle iz SSSH te se, poput organizacije iz tesktilnog sektora, čak priključile jednoj drugoj hrvatskoj sindikalnoj konfederaciji, NHS –u. Kolege razriješeni dužnosti su

 • Josip Šišović i Veljko Peloza, za Glavnu skupštinu te
 • Josip Šišović, što se tiče Ureda predsjedništva.

Stoga ih se smatra potrebnim zamijeniti, ali kolege/-ice iz SSSH Jugozapadna Hrvatska informiraju prisutne da u ovom trenutku ne mogu navesti nijednog kandidata te pridržavaju pravo da imena kandidata dojave naknadno i u svakom slučaju što prije. Glavna skupština prima na znanje tu obavijest te poziva kolege/-ice iz SSSH Jugozapadna Hrvatska da čim prije dostave imena kandidata za mjesta u organima MR.S.O. –a u svojoj nadležnosti.

2. Prelazi se na prikazivanje četiri glavne stavke koje se odnose na prihode u bilanci za 2009. g. MR.S.O. –a, koje su ovako podijeljene:

 • “Sredstva od Autonomne regije Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. te naknadnih izmjena i dopuna, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti” € 56.667,67;
 • “Povrat sredstava i dnevnice od Europske komisije za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” € 1.920,76;
 • “Povrat sredstava od Europske konfederacije sindikata za nastale troškove, za provedbu statutarnih aktivnosti” € 5.177,94;
 • Doprinosi sindikalnih organizacija u sklopu MR.S.O. –a, za ostvarivanje statutarnih aktivnosti€ 17.609,26.

Iznosi se sažeti opis svih prihoda koji su omogućili provedbu aktivnosti MR.S.O. –a u 2009. g. ukupni prihodi prema tome iznose € 81.375,63.

Što se tiče šest glavnih izlaznih stavki bilance u 2009. g. MR.S.O. –a, one se sastoje od sljedećeg:

 • “Upravljanje” € 51.247,77;
 • “Međunarodna i prekogranična aktivnost” € 24.174,74;
 • “Oprema” € 1.480,00;
 • “Druge institucionalne aktivnosti” € 3.683,29;
 • “Jamstva” € 377,51;
 • “Bankovni tekući račun” € 412,32.

Slično kao i za prihode, iznosi se sažeti opis aktivnosti koje su ostvarene i povezani nastali troškovi, koji su doveli do gore navedenih iznosa. Ukupni rashodi prema tome iznose € 81.375,63, iznos koji je omogućio da se i za 2009. g. proračun MR.S.O. –a zatvori u savršenoj ravnoteži prihoda i rashoda. S obzirom da od strane prisutnih nema komentara ni dodatnih pitanja, stavlja se na glasovanje godišnji obračun MR.S.O. –a za 2009. g. na način kako je prikazano. Glavna skupština MR.S.O. –a ga jednoglasno usvaja.

3. Prisutne se podsjeća da je Ured predsjedništva MR.S.O. –a na posljednjoj sjednici 5. srpnja 2010. iznio plan aktivnosti za tekuću godinu koji nije bilo moguće ostvariti zbog drastičnog smanjenja sredstava koje je Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina stavila na raspolaganje za aktivnosti MR.S.O. –a. Taj je plan aktivnosti predviđao održavanje seminara u okviru kojega bi se napravila usporedba nacionalnih zakonodavstava u Italiji i Hrvatskoj u području radnog prava i sindikalnih prava. Što se tiče planiranih aktivnosti u 2011., prisutnima se iznose dva alternativna prijedloga:

 1. ista aktivnost predviđena za 2010. g. koju se nije uspjelo ostvariti;
 2. analiza primjene 9 europskih direktiva u području rada u Italiji kako bi se utvrdilo može li talijansko iskustvo predstavljati primjer dobre prakse za Hrvatsku, uoči skorašnjeg pristupanja Europskoj uniji. Osim toga, predlaže se proslava ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, što se trenutno čini vjerojatnim da će se dogoditi 1. siječnja 2012.

Ističe se, u svakom slučaju, da će i u 2011. provedba planiranih aktivnosti biti uvjetovana financijskim sredstvima koje će MR.S.O. –u odobriti Autonomna regija Furlanija Julijska Krajina, na temelju čl. 5 R.Z. 11 iz 1996. Trenutno točan iznos financijskih sredstava nije poznat te, iako će vjerojatno biti veći od onoga što je odobreno 2010. g., nije sigurno da će biti dostatan da se omogući provedba dviju predloženih aktivnosti. Nastaje kratka razmjena mišljenja, po završetku koje prisutni postižu suglasnost i opredjeljuju se za prijedlog aktivnosti naveden pod b., te zahtijevaju od Ureda predsjedništva MR.S.O. –a da se stvarna izvedivost tog programa aktivnosti procijeni na prvoj pravodobnoj sjednici sljedeće godine, nakon što bude utvrđen iznos odobrenih regionalnih financijskih sredstava. Stavlja se na glasovanje prijedlog planiranih aktivnosti u 2011. g. MR.S.O. –a, tako kako je gore opisan i naveden pod b. Glavna skupština MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Nitko se ne javlja za riječ za ovu posljednju točku dnevnog reda.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Luca Visentini izjavljuje da je sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a raspuštena u 19.40.

Zapisničar
Michele Berti