Seminar “Kolektivno pregovaranje u sektoru strojarstva i politike restrukturiranja brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj”, 11.12.2008.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U SEKTORU STROJARSTVA
I POLITIKE RESTRUKTURIRANJA U SEKTORU BRODOGRADNJE
U ITALIJI I HRVATSKOJ

Hotel Sol Umag
Jadranska bb, 52470 Umag (HR)
Četvrtak 11. prosinca 2008. od 9,30 do 13,30

Program seminara

9,30 sati – Početak rada

  • Pozdravne riječi; Jadranka Tomašić, zamjenica predsjednika Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Uvodni govor; Luca Visentini, predsjednik Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH
  • Govor Michelea Berti, autor istraživanja/studije o usporedbi kolektivnog pregovaranja u sektoru strojarstva sa strategijama restrukturiranja u sektoru brodogradnje u Italiji i Hrvatskoj
  • Rasprava

11, 00 sati – Pauza za kavu

11.30 sati – Nastavak rada

  • Govor Ive Marjanović, Predsjednik SMH
  • Rasprava
  • Zaključak; Mario Ghini, nacionalno tajništvo UILM

13,30 sati – Završetak rada

Predviđeni su doprinosi kolega iz CGIL-a, CISL-a i UIL-a Furlanija Julijska Krajina i Veneto, te SSSH Jugozapadna Hrvatska