Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 29.09.2004.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 29. rujna 2004. u tršćanskom sjedištu, Ul. Polonio 5, održana je sjednica Predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija, Julijska Krajina/Veneto/Hrvatska Istra.

Prisutni: Luca Visentini (UIL Furlanija, Julijska Krajina), Monica Ukmar (CGIL Furlanija, Julijska Krajina, umjesto Roberta Treua), Giovanni Fania (CISL Furlanija, Julijska Krajina), Giovanni Della Valle (CISL Veneto), Jadranka Tomašić (SSSH Istra), Josip Sisović (SSSH Istra).

Opravdano odsutan: Salvino Bibulić (SSSH Istra).

Prisutan je također: Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina), u ulozi govornika – za određene točke dnevnog reda – i zapisničara.

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

  1. formalno potvrđivanje predstavnika/ce iz SSSH-a Istre (Slobodana Kapora ili Jadranke Tomašić), kao zamjene Silvana Hrelje u Predsjedništvu MSO-a;
  2. vrednovanje prve verzije istraživanja/studije o pristupnom putu Republike Hrvatske prema Europskoj Uniji;
  3. organizacija kongresa na kojem će se prezentirati konačna verzija istraživanja iz prethodne točke dnevnog reda te raspravljati o temi pristupnog puta Republike Hrvatske u Europsku Uniju;
  4. razno.

Sjednica je započela u 11,30 sati. Luca Visentini, u ulozi predsjednika, predsjeda sjednicom Predsjedništva.

1. Luca Visentini – nakon što je obaviješten da je SSSH Istre odredio Jadranku Tomašić kao zamjenu za Silvana Hrelju u Predsjedništvu MSO-a, kao što je odlučeno na zadnjoj Skupštini od 12. srpnja o.g. i sukladno njenom prisutstvu na današnjoj sjednici – donosi formalnu odluku o ulasku Jadranke Tomašić u Predsjednišvo MSO-a u ulozi potpredsjednice.

2. Luca Visentini priopćuje nazočnima da je Veljko Mikelić – hrvatski stručnjak zadužen za izradu istraživanja/studije o putu koji će Republika Hrvatska morati prijeći, sukladno naputcima Europske komisije, da bi mogla pristupiti Europskoj Uniji – poslao prvi nacrt teksta studije koji će se distribuirati prisutnima. Svi članovi Predsjedništva su kao predstavnici vlastite sindikalne organizacije, pozvani da izraze mišljenje o tekstu te eventualne ispravke i dopune. Luca Visentini, podsjeća također da će se u studenome održati studijsko putovanje u Hrvatsku u mjesta koja se po istraživanju smatraju najrelevantnija gdje bi se puten obilaska na licu mjesta produbila neka pitanja. Rezultati tog putovanja će se iskoristiti za istraživanje/studiju, čija će konačna verzija biti predstavljena na završnom kongresu koji će za 2004. godinu upotpuniti aktivnost praćenja pristupnog puta Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Luca Visentini poziva Michelea Bertija, koji je kontaktirao s Veljkom Mikelićem, da objasni sadržaj i proceduru ostvarivanja prvog nacrta istraživanja. Michele Berti podsjeća da se – sukladno navedenom na zadnjoj Skupštini MSO-a – autor istraživanja vodio mišljenjem Europske komisije od 20. travnja o.g. vezano za ograničen broj tema njemu naznačenih kao najinteresantnijih za sindikalni svijet. Nije se međutim ograničio na gore naveden izvor, već je koristio i druge izvore, odnosno dokumentaciju i materijal izrađen od strane nevladinih organizacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, organizacija koje se bave ljudskim pravima, grupa koje se bave lobiranjem i sl. Zatim je usporedio ponašanje Hrvatske vlade naspram naputaka Europske komisije. U sklopu ove analize sindikalne organizacije članice MSO-a pozvane su na izlaganje vlastitog stajališta, radi utvrđivanja gdje Europska komisija i Hrvatska vlada stvaraju put koji će voditi dovoljno računa o zahtjevima i potrebama sindikalnog svijeta. U tom duhu, dakle, traži se posebno pružanje pretpostavki za rješavanje i upute o smjeru u kojem krenuti s obzirom da je to tema koja obuhvaća cijeli SSSH a ne samo regionalnu istarsku razinu Jadranka Tomašić napominje da će biti potrebno izvršiti konzultacije i s nadređenim uredima SSSH-a u Zagrebu: pita da li je moguće dobiti prijevod ovog prvog nacrta studije na hrvatski jezik. S obzirom da se pravodobno konzultirao s Veljkom Mikelićem vezano za to pitanje Michele Berti dobiva pozitivan odgovor na zahtjev SSSH-a i obavještava Jadranku Tomašić da će joj sredinom idućeg tjedna, elektronskom poštom, dostaviti tekst na hrvatskom jeziku. Monica Ukmar pita po kojem će se kriteriju odabrati mjesta u koja će se produbljivati najvažnija pitanja proizašla iz teksta istraživanja. Michele Berti, dijeleći program putovanja predviđenog za studeni, napominje da se – osim pitanja vezanih za poštivanje ljudskih prava i povratak srpskih izbjeglica na hrvatski teritorij, što bi trebalo razmotriti u hrvatskim regijama u kojima se ti problemi pojavljuju, odnosno Slavoniji i Kninskoj enklavi – sva druga pitanja mogu razmotriti u Zagrebu, pod uvjetom da to budu problemi koji se izravno tiču rada Vlade RH i raznih ministarstava. S tim u vezi pita da li se kolege SSSH-a Istre slažu s tom procjenom. Jadranka Tomašić izražava uglavnom slaganje s tom pretpostavkom te izražava spremnost SSSH-a da organizira itinerar putovanja, napominjući da bi za SSSH bilo teško dati logističko-organizacijsku podršku na području Knina, jer tamo ne postoje njihovi predstavnici. Giovanni Fania pita ne bi li bilo uputno proširiti istraživanje i na teme vezane za delokalizaciju poduzeća na hrvatskom području, s obzirom da se radi o vrlo aktualnoj temi u Furlaniji Julijskoj krajini. Luca Visentini odgovara da je Europska komisija zabrinuta glede sposobnosti hrvatske države da jamči uvjete po kojima bi se inozemna poduzeća slobodno osnivala u Hrvatskoj te da bi prema tome pitanje stanja radnika u delokaliziranim poduzećima na hrvatskom teritoriju mogla biti tema koja bi se razmatrala naknadno. Jadranka Tomašić napominje da bi bilo vrlo uputno uspjeti organizirati sastanak s Veljkom Mikelićem radi razmjene mišljenja o određenim točkama istraživanja. Luca Visentini se slaže s Jadrankom Tomašić i pita Michelea Bertija da provjeri da li postoji mogućnost da Veljko Mikelić uskoro dođe u Trst. Michele Berti si uzima za obavezu da provjeri da li je to moguće, izražavajući sumnju da će Veljko Mikelić uskoro htjeti otputovati iz Rima jer očekuje prinovu u listopadu. Giovanni Della Valle smatra da bi ga u tom slučaju delegacija MSO-a mogla posjetiti u Rimu. Giovanni Fania predlaže da se u sklopu poglavlja istraživanja o “slobodnom kretanju radnika”, postavi pitanje hrvatskih pograničnih radnika koji svakodnevno putuju u Furlaniju Julijsku krajinu i Veneto zbog posla. Luca Visentini se slaže s prijedlogom i napominje da će završni kongres – na kojem će se predstaviti istraživanje – predstaviti najbolju priliku da se predsjednike Regija Furlanija Julijska krajina Riccarda Illy i Istarske županije Ivana Jakovčića, upita kakvo je stanje vezano za poštivanje obaveza preuzetih prošle godine potpisivanjem “Operativnog sporazuma protokola suradnje između Autonomne regije Friuli Venezia Giulia (Italija) i Istarske županije (Hrvatska) o disciplini pograničnog rada”. Michele Berti se slaže s prijedlogom Giovannija Fanie, međutim podsjeća da se Europska komisija za “slobodno kretanje radnika” osobito odnosi na ono što će Hrvatska država morati jamčiti za ono što će se događati na njenom teritoriju. Giovanni Della Valle izražava sumnju da će se SSSH na državnoj razini očitovati u kratkom roku o temama koje su predmet istraživanja studije. Michele Berti odgovara da SSSH na državnoj razini vjerojatno već ima stajalište o pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji te da će biti potrebno tek usporediti njihovo stajalište s tekstom istraživanja. Jadranka Tomašić se slaže s mišljenjem Michelea Bertija.

3. Michele Berti napominje da se razmišljalo o organizaciji završnog kongresa u prvoj polovici prosinca, odnosno do petka 3. prosinca u Italiji ili Hrvatskoj, da ne bi bilo preblizu blagdanima. Vezano za raspravu iz prethodne točke dnevnog reda, Luca Visentini misli da je premalo vremena i da bi bilo potrebno organizirati kongres u tjednu između 13. i 17. prosinca te utvrditi točan datum ovisno o mogućnosti dolaska direktora predstavništva Europske komisije u Milanu Roberta Santaniella koji je obećao da će prisustvovati susretu, eventualno zajedno s nekim službenikom Europske komisije. Što se tiče mjesta i logističke potpore, Michele Berti pita Jadranku Tomašić da li SSSH Istre može dati svoj organizacijski doprinos kao što je to bio slučaj 2003. godine u Poreču. S obzirom na fazu unutarnje reorganizacije SSSH-a koja još nije dovršena, Jadranka Tomašić, smatra da njena organizacija ne može odraditi prošlogodišnji posao i smatra da bi bilo bolje organizirati kongres u Italiji. Luca Visentini, predlaže da se kongres održi u Trstu. S obzirom da se nitko ne javlja s drugim prijedlogom, Luca Visentini daje na glasanje njegov prijedlog a Predsjedništvo MSO-a ga jednoglasno usvaja.

4. Monica Ukmar pita da li može dobiti e-mailom tekst prve verzije istraživanja i da li je također moguće dobiti priopćenje Europske komisije s mišljenjem o zahtjevu Republike Hrvatske za učlanjenjem u Europsku uniju. Michele Berti odgovara potvrdno.

Nakon što je utvrdio da se nitko ne javlja za riječ, Luca Visentini zaključuje sjednicu Predsjedništva MSO-a u 12,40 sati.

Zapisničar
Michele Berti