Istraživanje/studija: “Kolektivno pregovoranje u Italiji i Hrvatskoj u sektoru turizma”, 2009.

Istraživanje izradio profesorica Kristina Črnjar

 • Shematski prikaz nacionalnog kolektivnog ugovora za sektor turizma, Opći i Posebni dijelovi, koje se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz kućnog Kolektivnog ugovora za zaposlene u poduzeću Gruppo CIGA Hotels-Starwood, koje se primjenjuje u Italiji
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz Kolektivni ugovori ugostiteljstva i putničkih agencija, koje se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Shematski prikaz kolektivnog ugovora Hup Zagreb d.d. Zagreb, koje se primjenjuje u Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu
 • Usporedba kolektivnih ugovora za sektor turizma u Italiji i Hrvatskoj
  Preuzmi u PDF formatu

Izvori hrvatske ugovorne dokumentacije