Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 11.10.2016.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Ured predsjednika Talijansko-hrvatskog međuregionalnog sindikalnog odbora „Sjeverni Jadran“ CGIL, CISL, UIL, SSSH zasjeda 11. listopada 2016. u Trstu, u sjedištu istog na adresi Via Polonio 5.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UR UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Luciano Bordin (USR CISL Furlanija Julijska Krajina);
 3. Nives Scomersich (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 4. Slobodan Kapor (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije);
 5. Juraj Šoljić (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije).

Opravdano je odsutna:

 1. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina).

Neopravdano su odsutni:

 1. Nada Barisić (SSSH – Teritorijalni ured SSSH Primorsko-goranske županije);
 2. Giulio Fortuni (USR CISL Veneto).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. predstavljanje novog logotipa MR.S.O-a;
 2. informiranje prisutnih o odvijanju aktivnosti MR.S.O-a za 2016.;
 3. određivanje datuma sazivanja Generalne skupštine MR.S.O-a;
 4. razno.

Radni sastanak započinje u 11.15 sati. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjednika.

1. U skladu s onime što je odlučeno tijekom prijašnje sjednice Ureda predsjednika MR.S.O.-a od 20. svibnja 2016., predstavlja se novi logotip MR.S.O.-a, koji je u međuvremenu izrađen. Predsjednik obavještava prisutne da je, u odnosu na odabranu skicu logotipa, čija je izrada odobrena na taj datum, došlo do manje izmjene, kako su dva retka u kojima je navedeno geografsko područje nadležnosti MR.S.O.-a, odnosno tekst “Alto Adriatico” na talijanskom jeziku i “Sjeverni Jadran” na hrvatskom jeziku, napisana velikim tiskanim slovima, mjesto malim. Predsjednik zaključuje podsjećajući da će, kad novi logotip bude konkretno postao aktualan, biti nanovo umnožen sav materijal MR.S.O.-a u kojem se logo pojavljuje do kraja 2016. Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

2. Predsjednik informira sve prisutne o odvijanju aktivnosti MR.S.O-a za 2016.:

 1. što se tiče plana aktivnosti za 2016. u sklopu Prekograničnog partnerstva EURES Euradria, čiji je MR.S.O. član, predsjednik javlja da je vodič u papirnatom obliku na temu prekograničnog rada između Italije i Hrvatske, u kojem se detaljno analiziraju prepreke za mobilnost aktivnih prekograničnih radnika/ca u dvjema državama, u naprednoj fazi realizacije i da će biti dovršen do kraja sljedećeg mjeseca studenog;
 2. s druge strane, kasni se s aktivnostima informiranja o uvjetima rada u sektoru rada u kućanstvu i skrbi za nemoćne osobe u Italiji, te će one započeti tek u danima nakon predmetne sjednice Ureda predsjednika;
 3. na kraju, sigurno je da tijekom 2016. neće biti moguće provesti usporedbu talijanskog i hrvatskog zakonodavstva po pitanju prekarnog rada, ograničavajući istu na sferu detaširanja radnika, kako se još nije našla osoba koja govori oba jezika i može konkretno provesti tu aktivnost. Ta će se aktivnost moći provesti u 2017., pod uvjetom da se bude moglo pribaviti hrvatsko zakonodavstvo o tom predmetu (talijansko zakonodavstvo je već raspoloživo) te da se nađe netko tko će -sastaviti tekst na obama jezicima talijanskom i hrvatskom.

Što se tiče aktivnosti pod točkom c., zamjenik Predsjednika javlja prisutnima da je pronašao osobu koja bi bila u stanju odraditi zatraženi posao, no prije nego što stupi u kontakt s odabranom osobom treba znati kakvu joj ekonomsku naknadu MR.S.O. može ponuditi…Predsjednik odgovara da nije potrebno pretjerano brinuti o tom aspektu već da treba tražiti od te osobe da ona kvantificira svoju naknadu za zatraženu uslugu. Predloženo je dakle da se nastavi na navedeni način. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

3. Predlaže se da se godišnja Glavna skupština MR.S.O.-a održi na dan konferencije za novinare tijekom koje će se medijima predstaviti gore spomenuti vodič u papirnatom obliku na temu prekograničnog rada između Italije i Hrvatske. K tome, kako se tijek radnika/ica većim dijelom odvija u smjeru Hrvatske prema Italiji, predlaže se da se oba događaja održe u Hrvatskoj neposredno jedan poslije drugog – prvo konferencija za novinare a potom sjednica Glavne skupštine – i to u značajnoj destinaciji, predložena je Rijeka, po mogućnosti u sjedištu SSSH Primorsko-goranske županije. Na kraju, uzimajući u obzir vrijeme potrebno za tiskanje vodiča, određuje se da je najprikladniji tjedan između nadolazećeg ponedjeljak 12 prosinca i četvrtka 15 prosinca 2016., prepuštajući kolegama/icama iz SSSH da odrede koji je najprikladniji dan. Ured predsjednika MR.S.O.-a jednoglasno usvaja prijedlog.

4. Tijekom sjednice Glavne skupštine MR.S.O.-a održane 16. prosinca 2015., SSSH odgodio je imenovanje vlastitog predstavnika/ice u sklopu Glavne skupštine, obvezujući da to obavi što prije.
Prelazi se dakle na ratificiranje imenovanog kandidata za upražnjeno mjesto u sklopu Glavne skupštine, i to:

 • Salvino Bibulić (punopravni, novi član, preuzima funkciju Branka Kužeta) za SSSH – Teritorijalni ured SSSH Istarske županije.

Što se na kraju tiče USR CISL-a Furlanija Julijska Krajina, ime drugog punopravnog člana u sklopu Glavne skupštine biti će naknadno javljeno.
Ured predsjednika MR.S.O.-a prima informaciju na znanje.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjednika MR.S.O.-a raspuštena u 12.45 sati.

Zapisničar
Michele Berti