Prve godine

M.S.O. 3, kratica Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija – Julijska Krajina – Veneto – Istre (izvorni naziv organizacije), službeno je osnovan 19. lipnja 1995. od strane sindikalnih organizacija CGIL, CISL, UIL Furlanije Julijske Krajine  i Veneta te SSSH Hrvatska Istra.

Još je tijekom prethodnih godina bio u tijeku intenzivan i pozitivan odnos sindikalne suradnje – u okviru vrlo intenzivnih gospodarskih, socijalnih i kulturnih odnosa između obuhvaćenih regija i županija u Italiji i Hrvatskoj -, što je kroz osnivanje M.S.O. pronašlo način da se formalizira i strukturira. Povijesni kontekst kreće od Republike Hrvatske koja je, nakon što je 1991. proglasila neovisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije  (koja je doživjela potpuni raspad), započela vlastiti put približavanja Europskoj uniji, put koji je bio dugotrajan i popločen preprekama, a koji će se formalizirati 21. veljače 2003, kroz podnošenje zahtjeva za pristupanje, i koji je zaključen više od deset godina kasnije, 1. srpnja 2013., s pristupanjem u pravom smislu riječi.

Međuregionalni sindikalni odbori (organizacije koje objedinjuju regionalne razine sindikalnih konfederacija graničnih ili susjednih zemalja priključenih E.K.S. – Europskoj konfederaciji sindikata, pod čijim okriljem djeluju) započeli se osnivati još davno prije u različitim dijelovima Europe (prvi je osnovan između njemačke regije Saarland, francuske pokrajine Lorena i Luksemburga još 1976. g.), te su na taj način, oko polovice 90. –ih godina prošlog stoljeća, predstavljali prirodni instrument postavljanja rastućih odnosa prekogranične suradnje između teritorijalnih sindikalnih organizacija regija pripadnih onome što je bila Radna zajednica Alpe – Jadran.

Uz razne druge čimbenike, osnivanje M.S.O. 3 ima i sljedeću svrhu:

  • zaštita zajedničke kulture dviju obuhvaćenih zemalja;
  • doprinos gospodarskom razvoju regije sjevernog Jadrana, koja i danas bilježi značajne razlike između različitih područja;
  • napori da se, koliko god moguće, očuva politička tranzicija Hrvatske prema upotpunjenoj demokraciji.

Zemljopisno područje na kojemu je M.S.O. 3 djelovao od samih početaka svoje aktivnosti oduvijek je idealistički i kulturno povezivalo narode Veneta, Istre, Julijske Krajine i Dalmacije, iako je tijekom godina u kojima je ova organizacija nastajala dolazilo do pokojeg preoblema u demokraciji u dijelu koji podliježe hrvatskoj jurisdikciji.

Istarski sindikat zapravo je tih godina posebice bio suočen s problemima koji se tiču slobode tiska i zaštite manjina, u ovom slučaju talijanske manjine. I ti su aspekti tada Hrvatsku držali podalje od zajednice Europske unije te, prema tome, raznim dijelovima te zemlje nije bilo moguće pristupiti sredstvima za gospodarski razvoj i socijalni dijalog, čime se još više otežavala situacija koja je uslijedila nakon političkog raspada Jugoslavije.

Tih je godina Hrvatska proživjela duboku socijalnu krizu u kombinaciji sa stvaranjem novih vrijednosti u kapitalu. Te dubinske promjene, pri odsutnosti organiziranih socijalnih grupacija, interesnih skupina i političke volje, donijele su veliku gospodarsku krizu i pad zapošljavanja, u pratnji privatizacije i divljačkog kapitalizma, socijalnog dumpinga prema susjednim zemljama te, stoga, do očajničke potrage za rješenjem i pokušajem da se vlastiti rad proda po višoj cijeni, kako bi se sebi i svojoj obitelji osiguralo pristojnu egzistenciju.

Stoga su izazovi tih godina bili mnogobrojni, uz otegotnu nemogućnost pristupanja odgovarajućim europskim fondovima za socijalni dijalog i gospodarski oporavak, s obzirom na političku izoliranost Hrvatske. No, ideja o pridruživanju sindikalnoj organizaciji Alpe Jadran (u kojoj su M.S.O. – i imali glavnu ulogu), koja bi bila poticaj i protuteža insitucionalnom okviru, dijelom je omogućila izvršavanje djelovanja na taj okvir, s ciljem da se prevladaju određene prepreke koje su Hrvatskoj dugo vremena onemogućavale pristupanje Europskoj uniji.

Na tim osnovama, u prvim godinama djelovanja M.S.O. – a 3 (koji je kasnije, u 2005. g., promijenio ime u Međuregionalni sindikalni odbor Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH, a od 2007. g., kao i svi drugi, morao je “ustupiti” vlastiti akronim novo-osnovanoj Međunarodnoj sindikalnoj organizaciji, pa se M.S.O. promijenilo u MR.S.O., te se 2015. g. ponovno promijenio naziv u trenutni Talijansko – hrvatski međuregionalni sindikalni odbor sjeverni Jadran) imao je ulogu zagovarača i sudjelovao je u mnogobrojnim inicijativama: od podizanja svijesti do dijaloga s institucijama i poduzetnicima, do brojnih sindikalnih seminara; od ispitivanja poznavanja fenomena do raznih vidova sindikalnih edukacija. Osim toga, uvijek je osiguravao sustav podrške, koji je i dalje aktivan, posvećen pružanju podrške i savjetovanju za pogranične radnike/-ice koji se oduvijek kreću između ove dvije zemlje.

Tijekom sljedećih se godina osnažilo djelovanje MR.S.O. –a te je postupno uzimalo maha, sve do uspostavljanja dobro utemeljene i konsolidirane strukture, i različiti se primjeri toga mogu pronaći na raznim poveznicama ove internetske stranice.