Poziv na tiskovnu konferenciju radi predstavljanja seminara na temu prijenosa direktiva o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme i o europskim radničkim vijećima u zakonodavni sustav Italije i Hrvatske, 28.11.2012.

POZIV NA TISKOVNU KONFERENCIJU

Poštovani,

Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL-SSSH (MR.S.O.-C.S.IR.) jedan je od četrdesetak takvih odbora u Europi koji su osnovani na inicijativu Europske konfederacije sindikata (ETUC) sa ciljem povezivanja, bolje suradnje i zajedničkog djelovanja sindikalnih organizacija u pograničnim područjima, kako među zemljama članicama EU i tako i među zemljama kandidatkinjama.

MR.S.O.-C.S.IR. u sklopu usvojenih programskih aktivnosti ove godine 30.studenog organizira seminar na kojem će se raspravljati o implementaciji tri direktive u hrvatskom i talijanskom radnom zakonodavstvu, a za koje su i talijanska i hrvatska strana procijenile najzanimljivijima. To su: rad na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme i europska radnička vijeća.

Želeći upoznati javnost sa radom ovog Međuregionalnog sindikalnog odbora koje pokriva regije Friuli Venezia Giulia i Veneto, s talijanske, te Primorsko goransku i Istarsku županiju, s hrvatske strane, pozivamo Vas na

konferenciju za novinare
što će se održati 30.studenog 2012.g. s početkom u 11.30 sati
u hotelu “Park”, Rovinj, I. M. Ronjgova b.b. (animacijska sala)

U očekivanju Vašeg dolaska, s poštovanjem

Pula, 28.11.2012.

Jadranka Tomašić, v.r.
Potpredsjednica MR.S.O.-C.S.IR.