Zapisnik sjednice Ureda predsjednika, 13.05.2014.

ZAPISNIK SJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA

Dana 13. svibnja 2014. g., na adresi Via Polonio 5 u Trstu, zasjeda Ured predsjedništva Međuregionalnog sindikalnog odbora Furlanija Julijska Krajina/Veneto/Jugozapadna Hrvatska CGIL, CISL, UIL, SSSH.

Prisutni su:

 1. Michele Berti (UIL Furlanija Julijska Krajina);
 2. Emilio Viafora (CGIL Veneto);
 3. Monica Ukmar (CGIL Furlanija Julijska Krajina);
 4. Elvio Di Lucente (CISL Furlanija Julijska Krajina);
 5. Nives Scomersich (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 6. Slobodan Kapor (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 7. Loredana Gluhak (SSSH Jugozapadna Hrvatska);
 8. Juraj Šoljić (SSSH Jugozapadna Hrvatska).

Kao gost prisutan je i:

 1. Renato Pizzolitto (CISL Furlanija Julijska Krajina).

Sjednica ima sljedeći dnevni red:

 1. provedba aktivnosti u 2014. g.;
 2. sazivanje Glavne skupštine MR.S.O. –a;
 3. razno.

Radni sastanak započinje u 11.11. Michele Berti, u funkciji predsjednika, predsjeda sjednicom Ureda predsjedništva. Predlaže se da se zamijeni redoslijed točke 1. s točkom 3. dnevnog reda te se traži suglasnost od prisutnih. Nitko od prisutnih na to nema primjedbi i prijedlog se prihvaća.

3. Kao što je predviđeno stavkom 3. čl. 4. Statuta te budući da je prva sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a nakon što su 29. studenog 2013. imenovani/-e članovi/-ice organa MR.S.O. –a, prelazi se na imenovanje potpredsjednika. Za tu se ulogu predlaže sljedeći kandidat:

 • Slobodan Kapor (novi član) za SSSH Jugozapadna Hrvatska.

Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

Osim toga, prisutne se izvještava o tome da je Elena Di Gregorio prethodno izabrana za novu generalnu tajnicu CGIL Veneto te da će se, stoga, na sljedećoj sjednici Glavne skupštine MR.S.O. –a ratificirati njezin ulazak u organe MR.S.O. –a, kao zamjena Emilija Viafore.

1. Iznosi se sažeti pregled aktivnosti koje su navedene na prethodnoj sjednici Glavne skupštine MR.S.O. –a 29. studenog 2013., kao mogući koraci koji će se poduzeti tijekom tekuće godine. Nakon što se podsjetilo na nužnost da se aktivnosti MR.S.O. –a razmotre sa političkog stanovišta, ali i s praktično-operativne točke gledišta, te nakon temeljite rasprave i pozitivne izmjene mišljenja među prisutnima, predlaže se usmjeriti pozornost na sljedeće dvije aktivnosti:

 1. postavljanje zahtjeva pred nacionalne vlasti te regionalnu i županijsku upravu u Italiji i Hrvatskoj, usmjerenog na uklanjanje svih prepreka za mobilnost pograničnih radnika koji se kreću na području tih dviju zemalja, koji će se prenijeti talijanskim i hrvatskim medijima;
 2. temeljita usporedba nacionalnih zakonodavstava tih dviju zemalja u području prekarijatnog rada, privremenog zapošljavanja te ugovora o izvršavanju usluga/prodaji grane djelatnosti, koja će se provesti u okviru posebnog seminara, a na koji će se pozvati sindikalne organizacije MR.S.O. –a te uoči kojega će se organizirati tiskovna konferencija kako bi se promicao sadržaj zahtjeva navedenog pod a. usmjerenog vladi u Italiji i Hrvatskoj.

Što se tiče ostvarivanja planiranih aktivnosti, svakako je prvo potrebno utvrditi, što bi se trebalo dogoditi u srpnju, ukupan iznos financijskih resursa kojima će MR.S.O. raspolagati za provedbu aktivnosti u 2014. g. Što se tiče aktivnosti pod b., podsjeća se da će biti nužno pribaviti tekst zakona, koji je još u postupku usvajanja u Hrvatskom saboru, o pitanju ugovora o izvršavanju usluga/prodaji grane djelatnosti. Tako postavljene planirane aktivnosti podnose se na usvajanje Uredu predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

2. Predlaže se da se godišnja sjednica Glavne skupštine MR.S.O. –a održi istovremeno sa seminarom navedenim pod b., na lokaciji u Hrvatskoj ili Venetu koja će se naknadno utvrditi. Kao mogući datumi u obzir dolazi prvih 10 dana u mjesecu studenom. Tako postavljeni prijedlog podnosi se na usvajanje Ureda predsjedništva. Ured predsjedništva MR.S.O. –a jednoglasno usvaja prijedlog.

Nakon što je provjerio ima li drugih komentara, Michele Berti izjavljuje da je sjednica Ureda predsjedništva MR.S.O. –a raspuštena u 12.45.

Zapisničar
Michele Berti